Europese onderzoeksprojecten

Ook buiten Vlaanderen geniet Aquafin erkenning als expert in de afvalwatersector. Door onze opgebouwde kennis en testmogelijkheden op volle schaal, zijn we nationaal en internationaal een gewaardeerde partner in onderzoeksprojecten binnen de watersector. Samenwerking met de academische wereld en onderzoeksinstellingen vinden we zeer belangrijk. Daar wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van oplossingen voor de uitdagingen waar het beleid en de maatschappij voor staan.

Drie pijlers

Onze onderzoeksstrategie is gericht op verbetering van de zuiveringsinfrastrucuur en op de maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Kostenbeheersing en de zorg om onze zuiveringsinfrastructuur in goede conditie te houden, zijn de belangrijkste interne motieven voor onderzoek. Door het gebruik van de best beschikbare technologie willen we de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater garanderen aan de laagst mogelijke kost.

Wijzigende wetgeving, de klimaatverandering en de bevolkingsaangroei zijn externe factoren die onze onderzoeksstrategie bepalen. Dat strategische lange termijn onderzoek is gegroepeerd rond drie pijlers: integraal waterbeheer, duurzaamheid van de (afval)waterketen en asset management van de (riool)infrastructuur.

Aquafin speelt uiteraard in op de thema’s die nationaal en internationaal hoog op de agenda staan. Vandaag zijn dat energiebesparing, recuperatie van grondstoffen, micropolluenten in het afvalwater, maatregelen in het kader van de klimaatverandering en de reductie van overstortwerking.

Lopende projecten

10 apr 2017

IMPAKT!

Hoge natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep zijn een grote uitdaging voor regionale waterkwaliteitsbeheerders.
Lees meer
31 mrt 2017

I-QUA

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt gezocht naar innovatieve en duurzame afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. De nadruk ligt op experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren op verschillende type locaties. I-QUA is een Europees project onder Interreg. "I" staat voor innovatie, intelligentie en interactie en "QUA" voor kwalitatieve oplossingen ten behoeve van afvalwatervoorzieningen.
Lees meer
10 apr 2017

QUICS

Het project heeft als doel om onderzoekers zodanig op te leiden en te trainen dat ze verder onderzoek kunnen uitvoeren dat past binnen een integraal management van stroomgebieden.
Lees meer
10 apr 2017

TREATREC

Onderzoek naar de technologische haalbaarheid en de kosteneffectiviteit van verschillende geavanceerde toepassingen gericht op grondstoffenrecuperatie en verwijdering van micropolluenten.
Lees meer
10 apr 2017

VOLATILE

Het doel is een technologieplatform te ontwikkelen voor de fermentatie van huishoudelijk afval en waterzuiveringsslib tot vluchtige vetzuren en omzetting naar hoogwaardige eindproducten: bio-plastics voor de materiaalindustrie, omega-3 vetzuren voor de voedingsindustrie en microbiële oliën voor de olie-industrie. Zo werkt het mee aan een circulaire economie.
Lees meer