Projectoverzicht

SGR3006 - Herstelling onderdoorgang Waterloosesteenweg
Laatst bijgewerkt: 11 jul 2024

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 15 april 2024

De werken zullen 4 maanden duren

Nieuws en updates

 • 20 jun 2024

  Update 20/06/2024

   

  In de week van 8 juli zal de inspectieput geplaatst worden in de bouwput in de Sperwerlaan. Deze wordt vervolgens aangevuld en voorzien van een tijdelijk wegenisherstel. Hierdoor zal de Sperwerlaan opnieuw volledig toegankelijk zijn gedurende het bouwverlof, zonder aangepaste signalisatie.

   

  Na het bouwverlof, vanaf 5 augustus starten we de volgende fase: de verbinding met de bestaande riolering in de Sperwerlaan. Hiervoor wordt ongeveer 25m riolering geplaatst in open sleuf vanaf de bocht in de Sperwerlaan tot de parking van Padel 1640. We verwachten dat deze werkzaamheden een tweetal weken in beslag zullen nemen. Een aangepaste signalisatie wordt opnieuw van kracht.

   

  __________

   

   

  La semaine du 8 juillet, la chambre de visite sera posée dans le puits au niveau de l’Avenue de l’Epervier. Ensuite, le puits sera remblayé et la voirie sera remise en état. Lors de l’arrêt de travaux du 15 juillet au 5 août, l’Avenue de l’Epervier sera accessible sans nuisances ou signalisation adaptée.

   

  Le 5 août, on commencera l’étape suivante des travaux : le raccordement à l’égout existant. On posera de l’égout en fouille ouverte sur environ 25m dans l’Avenue de l’Epervier. Du parking de Padel 1640 jusqu’au virage. Ces travaux prendront environ 2 semaines. Une signalisation adaptée sera mise en vigueur.

   

 • 05 jun 2024

  Werken / les travaux Blarethoeve (Update 05/06/2024)

  De persing werd op 5/06/2024 beëindigd. De aannemer gaat de deze en volgende week nog enkele werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot afwerking van de persing. De installatie zal ook verwijderd worden, zodat er vanaf 17/06/2024 r kan gestart worden met de rioleringswerken aan de zijde van de Blarethoeve.

   

  De planning met betrekking tot de rioleringswerken in de Sperwerlaan is momenteel nog niet 100% rond. De aannemer wacht nog op enkele rioleringsputten, waarvan de leveringstermijn vandaag nog niet gekend is. Aangezien we deze werken zo kort mogelijk willen laten duren, zodat de hinder tot een minimum wordt beperkt, zal onze planning om te starten met de rioleringswerken hier ook van afhangen. Van zodra we meer info hebben, berichten we hier over. 

  _____________

  Le pressage a été achevé le 5/06/2024. L'entrepreneur effectuera encore quelques travaux de finition du pressage cette semaine et la semaine prochaine. L'installation sera également enlevée afin que les travaux d'égouttage du côté de Blarethoeve puissent commencer à partir du 17/06/2024.

   

  Le planning des travaux d'égouttage dans la Sperwerlaan n'est pas encore terminé à 100 %. L'entrepreneur attend encore quelques regards d'égout, dont la date de livraison n'est pas encore connue aujourd'hui. Comme nous voulons que ces travaux soient aussi courts que possible afin de minimiser les perturbations, notre planning de démarrage des travaux d'égouttage en dépendra également. Dès que nous aurons plus d'informations, nous les publierons ici.

 • 14 mei 2024

  Werken / les travaux Blarethoeve (Update 14/05/2024)

  De put aan de zijde van de Blaret wordt verder afgewerkt en gereedgemaakt voor de persing. Aan de put in de Sperwerlaan zal gestart worden op het eind van de week van 13/05 ofwel op dinsdag 21/05, afhankelijk van het weer. Wel zal de aannemer al starten met voorbereidende werken (slijpen in de asfaltverharding). De effectieve persing zal in de week van 27 mei doorgaan.

  _____________

  Le puits du côté de Blaret sera complété et préparé pour le pressage. La tranchée dans la Sperwerlaan sera entamée à la fin de la semaine du 13/05 ou le mardi 21/05, en fonction des conditions météorologiques. Toutefois, l'entrepreneur commencera déjà les travaux préparatoires (ponçage de la couche d'asphalte). Le pressage effectif se poursuivra pendant la semaine du 27 mai.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Nuttige contacten

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier