Wateroverlast voorkomen

De gevolgen van de klimaatverandering worden stilaan heel erg zichtbaar. In 60 jaar tijd is het aantal dagen met zeer zware neerslag in België verdubbeld. Gelukkig hebben steden en gemeenten heel wat mogelijkheden om creatief om te gaan met regenwater. Bij Aquafin kunnen ze terecht voor de opmaak van een hemelwaterplan met maatregelen die haalbaar zijn in de praktijk.

Verschillende oorzaken van wateroverlast

Nieuw buienpatroon

Meer en intensere buien zorgen steeds vaker voor water op straat.  Het effect van een regenbui op de riolering is direct of indirect. In de winter stijgt het grondwaterpeil zodanig dat de bodem verzadigt en waterlopen buiten hun oevers treden. In de zomer zorgen piekbuien ervoor dat gemengde riolen de plotse toevloed, onder meer door de toenemende verharding, niet meer kan slikken. Straten komen dan onder water te staan, met vaak grote schade aan woningen tot gevolg.

 

Soorten wateroverlast

Slim omgaan met regenwater

Vasthouden, bufferen en afvoeren van regenwater is het uitgangspunt, zowel op openbaar terrein als rondom privéwoningen. Bij infrastructuurwerken moeten we dus volop inzetten op infiltratie van het regenwater in de bodem. De aanleg van twee buizen bij rioleringswerken, één voor afvalwater en één voor regenwater, is pas een goed idee als het regenwater echt moet afgevoerd worden en niet ter plaatse in de grond kan sijpelen of opgevangen worden in buffervoorzieningen. Een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij toont aan dat élke Vlaamse ondergrond zich leent tot infiltratie, zelfs leemgrond. Zo lang maar de juiste technieken gebruikt worden. Het gebruik van waterdoorlatende verharding op parkings, kan bijvoorbeeld al een heel verschil maken.

Op aansturen van Aquafin komen een aantal nieuwe infiltratietechnieken in aanmerking voor subsidies. Daardoor zal zelfs een gedeelte van de bovenbouw, bijvoorbeeld waterdoorlatende kolken en de fundering en onderfundering van waterdoorlatende bestrating, ook subsidieerbaar worden. Tot slot is er natuurlijk ook de ecologische winst van maximale infiltratie, die niet in euro’s valt uit te drukken.

 

Subsidies voor infiltratietechnieken

De Zuidflank in Overijze mag overstromen

Bufferen combineren met extra belevingswaarde

Je hoeft geen beek of rivier vlakbij te hebben om water te bufferen, dat is een hardnekkig misverstand. Openbaar domein kan perfect twee functies hebben. Denk aan speelpleinen of skatepistes die tijdens een hevige bui onder water komen te staan en na de bui weer opdrogen, of wadi's in parken. De mogelijkheden zijn onbeperkt.