Nieuws

22289 - Aansluiting Zallaken op Terheidelaan
13 apr 2023

Toplaag asfalt in Vakenstraat en Steenweg op Gelrode op dinsdag 18 april

 

 • Als gevolg van de weersomstandigheden hebben we de aanleg van de toplaag asfalt moeten uitstellen.
 • We reinigen op maandag 17 april de rijweg in de Vakenstraat en de Steenweg op Gelrode tussen de Terheidelaan en de Beukenlaan.
 • Op dinsdag 18 april leggen we de toplaag asfalt aan.
 • Tijdens deze werken is de rijweg niet toegankelijk om schade aan de nieuwe rijweg en aan de kleding, schoenen, banden, ... te voorkomen.
 • Meer informatie lees je in de bijgevoegde infobrief.
07 apr 2023

Vervolg werken, zie infobrief

De aannemer heeft een uitgebreide infobrief opgemaakt en bezorgd aan de bewoners met de nieuwe planning: 

 • In de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode, tussen de Terheidelaan en Beukenlaan, werken we deze week de fietspaden af en starten we met de toplaag asfalt van de rijweg.

Meer informatie lees je in de bijgevoegde infobrief.

27 mrt 2023

Planning opgeschoven, zie infobrief

 

Als gevolg van de slechte weersomstandigheden is de planning opgeschoven. De aannemer heeft een uitgebreide infobrief opgemaakt en bezorgd aan de bewoners met de nieuwe planning. Hieronder lees je de hoofdpunten:

 

 • In de Steenweg op Gelrode, van Kerkhofstraat tot Beukenlaan, werken we deze week de voetpaden en opritten af.
 • In de Schoolstraat, Kerkweg en Kerkhofstraat leggen we de goten en boordstenen aan in ter plaatse gestort beton.
 • In de eerste week van april leggen we de fundering in de Vijverstraat en de betonverharding in de Klei- en Vijverstraat.
 • In de tweede week van april leggen we de toplaag asfalt van de fietspaden en rijweg in de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode.

 

Deze werken zullen een grote impact hebben op de bereikbaarheid van de woningen. Meer informatie lees je in de bijgevoegde infobrief.

20 dec 2022

Vervolg van de werken

 

De werken hebben de laatste weken vertragingen opgelopen. Dit omwille van de nutsmaatschappijen die niet tijdig hun werkzaamheden hebben kunnen afronden. De aannemer doet er alles aan om de werken zo snel mogelijk af te ronden. We geven u graag een overzicht van de geplande werken.

 

Vakenstraat vanaf Terheidelaan tot en met Kerkhofstraat

Vanwege de vrieskou in december kon de kwaliteit van het asfalt niet gegarandeerd worden. Om ook op lange termijn een goed en duurzaam resultaat te creëren, zal de toplaag daarom pas volgend jaar worden aangebracht. Volgens de huidige planning gebeurt dit in de tweede helft van maart 2023. In januari en februari zijn de asfaltfabrieken gesloten voor onderhoud.

 

Vakenstraat / Steenweg op Gelrode tussen Kerkhofstraat en Beukenlaan

Tijdens de tweede helft van januari 2023 zal de aannemer de boordstenen gieten. Dit gebeurt eerst aan de straatkant met oneven huisnummers, nadien volgt de straatkant met de even huisnummers. Voor de kerstvakantie voorziet de aannemer een tijdelijke verharding zodat uw oprit bereikbaar is met een voertuig.

 

Vijverstraat en Kleistraat

In de Vijverstraat wordt voor de kerstvakantie de riolering aangelegd. De aannemer voorziet een minderhinder-steenslag zodat de straat en uw oprit tijdens de vakantieperiode toegankelijk is.

In de tweede week van januari wordt het pompstation in de Vijverstraat geplaatst. In februari zal in de Kleistraat en de Vijverstraat de fundering en het betonnen wegdek aangelegd worden.

19 jul 2022

Bouwverlof tot 31 juli, daarna heraanleg wegenis en fietspaden

Aannemer Superbeton-Hoogmartens is tot 31 juli in bouwverlof. Er zal tot die datum geen activiteit zijn op de werf. Na het bouwverlof gaan we voort met de heraanleg van de weg en de fietspaden. Een overzicht van de verschillende werken kan je lezen in de bijgevoegde brief.

13 apr 2022

De werken in Rotselaar zitten op schema

 

De Vakenstraat werd afgewerkt vanaf de Terheidelaan tot de Kerkhofstraat, tot op de onderlaag asfalt. De komende periode zullen de nutsmaatschappijen nog enkele aanpassingswerken uitvoeren. Zij werken vooral in de berm dus de hinder blijft beperkt.

 

Start volgende fase rioleringswerken

 

Vanaf woensdag 20 april start de aannemer met fase 2 van de rioleringswerken. Vanaf dan zijn de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer, tussen de Kerkhofstraat en de Beukenlaan. De lokale handelaars blijven bereikbaar.

 

We gaan als volgt te werk:

 • Vanaf 20 april tot einde mei wordt de riolering aangelegd tussen de Kerkhofstraat en de Kerkweg en ook in de Kleistraat
 • Vanaf einde mei tot midden juni wordt de riolering aangelegd tussen de Kerkweg en de Vijverstraat en ook in de Vijverstraat
 • Tussen einde mei en 8 juli (start zomerbouwverlof) wordt de onderlaag asfalt aangelegd waar de riolering klaar is, ook in de zijstraten. De exacte timing volgt later
 • Na het zomerbouwverlof wordt de riolering aangelegd tussen de Vijverstraat en de Beukenlaan

 

De riolering wordt telkens aangelegd in een vooruitschrijdende sleuf. Dat wil zeggen dat een sleuf van ongeveer 50 meter wordt opengegraven, waarin dan de riolering wordt aangelegd aan ongeveer 30 meter per werkdag. Nadat deze 50 meter zijn aangelegd wordt de sleuf terug dichtgelegd en bedekt met steenslag om de woningen maximaal toegankelijk te houden. Pas daarna worden de volgende 50 meter opengelegd.

 

Na de aanleg van de straatriolering worden de woningen aangesloten op de nieuwe leidingen, plaatst de aannemer de straatkolken voor regenwaterafvoer en wordt tenslotte de straat opnieuw aangelegd. De afwerking, de aanleg van de fietspaden en de toplaag asfalt volgen in fase 3.

 

Opgelet: de planning is sterk afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, waaronder het weer.

10 nov 2021

Volgende week werfzone te bereiken via Aarschot

 

De aannemer legt momenteel de gescheiden riolering aan richting de Kerkhofstraat. In de week van 15 november wordt de regenwaterafvoer aangekoppeld op de Winge, die de Vakenstraat kruist. Omdat dan ter hoogte van de werkzone de Vakenstraat wordt afgesloten moeten de bewoners aan- en afrijden langs de zijde van Aarschot.

 

In een vorige communicatie werd meegedeeld dat de nutsmaatschappijen nog eind dit jaar zouden beginnen aan hun verplaatsingswerken. Om de hinder voor de bewoners te beperken, zeker tijdens het kerstverlof, worden deze werken uitgesteld tot maart 2022. Zo kunnen we de werf proper achterlaten tijdens het bouwverlof en eerst de onderlaag asfalt aanleggen, in het voorjaar van 2022.

03 jun 2021

Presentatie infoavond

 

Op 1 juni werd een infoavond gehouden voor de bewoners. De presentatie die getoond werd kan je hieronder terugvinden.

18 mei 2021

Op 5 juli reeds werken van De Watergroep

 

Voordat de rioleringswerken kunnen starten voert de Watergroep aanpassingswerken uit aan haar netten. Deze aanpassingswerken starten al vanaf 5 juli 2021 en zullen een week duren. De Watergroep communiceert zelf over eventuele hinder van haar werken.

 

In de week van 5 juli 2021 zal de aannemer voor de rioleringswerken ook al de bemalingsfilters en omleidingssignalisatie plaatsen. Op deze manier kan de aannemer direct na het bouwverlof op 3 augustus 2021 starten met de rioleringswerken. Van deze voorbereidingen zal je weinig tot geen hinder ondervinden.