Projectoverzicht

22744 - Optimalisatie pompstation Geneverpiete en renovatie persleiding
Laatst bijgewerkt: 26 feb 2024

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 17 januari 2022

De werken zullen 26 maanden duren

Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeentelijke rioolbeheerder Fluvius en de Stad Oudenburg slaan de handen in elkaar voor de wegenis- en rioleringswerken in de Kasteeldreef, Vanderheydestraat, Zandvoordsestraat, Vaartstraat en Geneverpiete. Daarnaast worden enkele lokale aanpassingen aan het rioleringsstelsel uitgevoerd in de Stationsstraat en de Cottemweg.

Uitbreiding capaciteit pompstation

Deze werken hebben als doel de capaciteit van het bestaande pompstation in Geneverpiete gevoelig uit te breiden zodanig dat bij regenweer minder vuil water in het Oudenburgsvaartje terecht komt. Hiertoe dient naast een renovatie van het pompstation zelf, een nieuwe persleiding te worden aangelegd.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de aanleg van de persleiding wordt een gescheiden rioleringsstelsel uitgebouwd, waarbij afvalwater en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Het afvalwater wordt hierbij aangesloten richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Oostende. Het regenwater watert enerzijds af naar het Westkerkegeleed en wordt anderzijds opgepompt in Geneverpiete naar het Oudenburgsvaartje.

Renovatie wegenis

De rioleringswerken gaan gepaard met een volledige renovatie van de wegenis. Hierbij wordt in de Vaartstraat het fietspad gerenoveerd naar asfalt en wordt de fietsvoorziening doorgetrokken tot voorbij het kruispunt Zandvoordebrug.

In eerste instantie zal archeologisch onderzoek verricht worden in de Kasteeldreef, gesitueerd tussen de Vanderheydestraat en het Westkerkegeleed. Pas na beëindiging van het archeologisch onderzoek kunnen de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken aanvatten.

Meer weten

Meer info op de website van de stad Oudenburg. Vragen voor de stad? Mail naar werken.aquafin@oudenburg.be.

Nieuws en updates

 • 26 feb 2024

  Werken Geneverpiete volop aan de gang

   

  Momenteel zijn de rioleringswerken in de Geneverpiete volop in uitvoering. We verwachten dat de aanleg van de hoofdriolering midden maart 2024 afgerond is. Daarna volgt de uitvoering van de rioolhuisaansluitingen en de aanleg van de wegenis. Het einde van de werken in deze omgeving is voorzien in mei 2024. 

   

  Pas op het einde van deze werken wordt het fietspad langs het Oudenburgs Vaartje opnieuw in gebruik genomen. 

   

  Zandvoortsestraat onderbroken 

   

  • Op maandag 26 februari 2024 vatten we de fase Zandvoordsestraat aan, vanaf het kruispunt Vissersstraat tot net voor de Kasteeldreef. 
  • Hierbij wordt de Zandvoordsestraat volledig onderbroken voor alle verkeer. 
  • Deze werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, gevolgd door de vernieuwing van rijweg en voetpaden. 
  • De werfzone start aan het kruispunt met de Vanderheydestraat/ Vissersstraat en loopt tot de Zandvoordsestraat 32. 
  • De Vanderheydestraat uitrijden blijft mogelijk in de richting van de Zandvoordebrug. 
  • Voor de uitvoering van deze werken wordt eerst de rijweg opgebroken en vervolgens bemaling geplaatst.
  • In de week van 4 maart 2024 vatten de rioleringswerken aan. 
  • Behoudens goede weersomstandigheden is het einde van de werken voorzien voor de eerste helft van mei 2024. 
  • Tijdens de werken is de toegang tot de woningen eerder beperkt. Woon je binnen de werfzone? Parkeer je auto dan ergens anders. 

   

  Ophaling huisvuil 

   

  Het huisvuil wordt verzameld in een ophaalpunt op het kruispunt Vanderheydestraat/Vissersstraat. 

   

  Omleiding voorzien 

   

  Gedurende deze werken moeten auto’s en vrachtverkeer een omweg volgen. Deze loopt via de Vaartstraat naar de Stationsstraat en de Marktstraat. 

   

  De bussen van De Lijn volgen dezelfde omleiding. De haltes ‘Zandvoordebrug’ en ‘Stadhuis’ worden niet bediend. Er komt een tijdelijke halte in de Marktstraat, ter hoogte van het marktplein.

   

 • 02 jan 2024

  Tot eind april werken Geneverpiete

   

  Na het bouwverlof legt de aannemer de riolering verder aan in Geneverpiete. We verwachten dat we de werken hier eind april 2024 kunnen afronden, met inbegrip van het pompstation. 

   

  Maandag 29 januari beginnen de werken in de Zandvoordsestraat.

   

 • 02 okt 2023

  Fiets- en voetpad Vaartstraat blijft afgesloten

   

  De werken voor de optimalisatie van het pompstation aan de Geneverpiete en de renovatie van de persleiding schieten goed op. De Vaartstraat is ondertussen opnieuw opengesteld voor het verkeer.

   

  Het fietspad en het voetpad van de Vaartstraat ter hoogte van de Geneverpiete blijft echter nog afgesloten. De aanleg van het fietspad is voorzien in de volgende fase begin 2024.

   

  Binnenkort starten de rioleringswerken in de Geneverpiete. Gelet op deze ingrijpende werken blijft ook het fietspad langs het Oudenburgs Vaardeken afgesloten, dit totdat alle rioleringswerken en aanpassingen aan het pompstation zijn uitgevoerd.

   

  teaser

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Nuttige contacten

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Brecht Trybou

Werfleider Verhelst Aannemingen

Locatie werfkeet:

Akkerstraat

Erik Ballière

Gemeente Oudenburg