Projectoverzicht

KPR3008 - Gravin M. d'Alcantaralaan & Antwerpse Heirweg
Laatst bijgewerkt: 23 sep 2023

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 06 maart 2023

De werken zullen 23 maanden duren

Dit project voorziet in de aanleg van een vuilwaterriool die het afvalwater zal afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Eeklo. Daar wordt het water na zuivering geloosd in het afleidingskanaal van de Leie.

Het regenwater wordt langs de baangrachten afgevoerd naar de watergangen van de polder.

De gemeente Kaprijke maakt van deze werken gebruik om de rijweg te vernieuwen in de Gravin M. d'Alcantaralaan en de Antwerpse Heirweg.

Het fietspad in de Gravin M. d'Alcantaralaan wordt heraangelegd en het kruispunt met de Eeklostraat en de Gravin M. d'Alcantaralaan wordt verkeersveiliger gemaakt.

Werken verlopen in fases

Om de hinder in de tijd te beperken, worden deze werken in verschillende fases uitgevoerd. 

Fase 1: voorbereidende werken in kader van verplaatsen van de nutsleidingen

De bestaande grachten tussen de Gravin M. d'Alcantaralaan en de gemeentegrens worden geruimd en gedempt.

Daarna graven we nieuwe grachten die worden voorzien van oeverversterking en overstorten. Hierdoor kan het regenwater infiltreren en loopt het teveel aan regenwater verder naar het grachtenstelsel. 

Fase 2: riool- en wegenwerken in de Gravin M. d’Alcantaralaan van de Eeklostraat tot de Antwerpse Heirweg

Hier leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan dat afval- en regenwater apart afvoert. Ook voorzien we in de bouw van een pompstation.

De wegenis wordt heraangelegd in asfalt. Verder komt er een vrijliggend fietspad in beton en betonstraatstenen. Ook de voetpaden en de opritten worden aangelegd in betonstraatstenen.

Om de impact op het verkeer binnen de perken te houden, wordt deze fase opgesplitst in drie deelfases:

 • Fase 2a: Eeklostraat
 • Fase 2b: Gravin M. d’Alcantaralaan tussen de kruispunten
 • Fase 2c: Het kruispunt met de Antwerpse Heirweg.

 

Fase 3: riool- en wegenwerken in de Gravin M. d’Alcantaralaan van de Antwerpse Heirweg tot de gemeentegrens met Lievegem

Hier voorzien we in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater apart afvoert en de bouw van een pompstation.

Daarna wordt de wegenis heraangelegd in asfalt. De opritten werken we af met betonstraatstenen of beton.

Fase 4: riool- en wegenwerken in de Antwerpse Heirweg en Scheutbos

Hier voorzien we in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater apart afvoert.

Daarna wordt de wegenis heraangelegd in asfalt. De opritten werken we af met betonstraatstenen of beton.

 

Nieuws en updates

 • 01 sep 2023

  Start werken maandag 4 september

  Maandag 4 september starten in opdracht van de gemeente Kaprijke en Riopact1 de riolerings- en wegenwerken in de Gravin M. d’Alcantaralaan, de Antwerpse Heirweg en Scheutbos.

  Aannemer Willemen infra werd aangesteld om de werken uit te voeren. Het project voorziet in de aanleg van nieuwe wegenis en riolering en zal ongeveer 19 maanden duren.

  De werken zullen gefaseerd als volgt:

  • Vanaf woensdag zal de aannemer starten met een werkzone voor het verplaatsen van de gracht in de Gn. Mad. D’Alcantaralaan tussen kruispunt Antwerpse Heirweg en de grens met Lievegem. Deze werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen.
  • In een tweede fase (fase 2a op plan) zal de aannemer begin oktober starten met de heraanleg van het kruispunt Eeklostraat/ Gravin M. d’Alcantaralaan. 
  • In een volgende fase (2b op plan) zal vanaf medio november tot eind februari volgend jaar gewerkt worden in de Gn. Mad. D’Alcantaralaan (tussen kruispunt Eeklostraat en kruispunt Antwerpse Heirweg).

  Omleiding fase 1:

  Gedurende deze fasen zal doorgaand verkeer van en naar Lievegem een omleiding dienen te volgen zoals aangeduid om onderstaand omleidingsplan. Fietsers en voetgangers zullen steeds doorgang kennen mits lokaal afstappen. Voor de volgende fase en de omleidingen die hiermee gepaard gaan, zullen we binnen afzienbare tijd bijkomend communiceren.

 • 23 aug 2023

  Presentatie infomoment

   

  Op 21 augustus waren alle buurtbewoners van harte welkom op een infomoment over de werken.

   

 • 25 mei 2023

  Start rioleringswerken uitgesteld tot september

   

  De start van de rioleringswerken werd uitgesteld tot vermoedelijk september 2023. We informeren je van zodra de exacte startdatum gekend is.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Nuttige contacten

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Niels Vermoesen

Werfleider aannemer

Locatie werfkeet

Alcantaralaan 132

Technische dienst

Kaprijke