Ecohydrologische studie voor een gezonde Roosterbeek

Een doorgedreven studie van het volledige watersysteem in de Roosterbeekvallei moet leiden tot duurzame oplossingen voor dit ecologisch uiterst waardevolle gebied.

Roosterbeek

De vallei van de Roosterbeek verbindt het unieke Midden-Limburgse vijverlandschap ("de Wijers") met een aantal meer oostelijk gelegen natuurgebieden zoals de Teut en Tenhaagdoornheide. Het hele gebied is dus ecologisch zeer waardevol. Maar de kwetsbare ecosystemen worden bedreigd door een verstoorde hydrologie, met perioden van droogte én piekoverstromingen, en overmatige afvalwaterlozingen vanuit de kernen Houthalen-Oost en Zonhoven.

Integrale studie

Om duurzame oplossingen te kunnen formuleren die de behoeften van de verschillende actoren (waterloopbeheerder, rioolbeheerders, waterzuiveraar, natuurbeheerders, viskwekers, …) met elkaar verzoenen, gaf de Provincie Limburg opdracht voor een integrale ecohydrologische studie (samenwerking met Aquafin, Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij). In deze studie wordt het volledige watersysteem van rioleringen, waterlopen en vijvers doorgerekend vanuit een waterkwantiteits-, waterkwaliteits- en ecologisch oogpunt. De studie startte in 2020 en loopt tot 2024.

Belangrijkste fasen van het project:

  • installeren van een meetnet op de verschillende deelsystemen (riolering, waterloop) om gedurende een volledig jaar (2021) het ganse systeem te monitoren
  • opbouwen en valideren van een gekoppeld hydraulisch riool- en riviermodel
  • opbouwen en valideren van een rivierkwaliteitsmodel
  • analyse van de bestaande knelpunten en formuleren van klimaatrobuuste oplossingen om deze te optimaliseren
  • uitwerken van voorontwerpen van een aantal van de voorgestelde oplossingen om op korte termijn te kunnen uitvoeren

Rol van R&D

Binnen Aquafin wordt de studie globaal gecoördineerd door Plan W, de afdeling die de hydraulische kennis over het gebied borgt. R&D biedt specifieke ondersteuning bij o.a. de uitbouw van het rioolmeetnet (kwaliteit en kwantiteit), de validatie en koppeling van de hydraulische modellen en de berekening van geloosde vrachten vanuit de overstorten en de RWZI's.

overstortleiding Fluvius