R&D

Welke grondstoffen kunnen we terugwinnen uit afvalwater en waarvoor kunnen ze dienen? Hoe bereken je welke combinatie van klimaatadaptieve maatregelen het meeste impact heeft op de waterhuishouding? Aquafin heeft een ruime kennis van rioolstelsels en waterzuivering, maar kijkt ook met een open blik naar bredere maatschappelijke uitdagingen. 

In onze R&D-afdeling staat kennisopbouw centraal. Hier willen we nieuwe toepassingen en diensten ontwikkelen, inzicht verwerven in brede maatschappelijke uitdagingen en er een antwoord op bieden.

We hebben veel kennis in huis over de hele watercyclus én een uitgebreide infrastructuur die kan gebruikt worden voor testen op piloot- of volle schaal

Rosalia Delgado - manager R&D

Onderzoekspartner voor de academische wereld

In fundamenteel onderzoek, meestal op Europees niveau, vult Aquafin vaak de rol van eindgebruiker in. Wat ons zo interessant maakt als partner voor Europese projecten is onze schaalgrootte. We staan in voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater voor heel Vlaanderen, terwijl dat beleid in veel andere landen en ook in Wallonië, meer versnipperd is. De infrastructuur die Aquafin in Vlaanderen beheert is dan ook veel representatiever in het kader van upscaling van bijvoorbeeld een nieuwe technologie. Wij hebben dan ook continu een aantal pilootopstellingen verspreid over onze installaties. Hiermee kunnen we volop nieuwe technieken uittesten in reële omstandigheden om ze klaar te maken voor latere opschaling. En dat is een grote meerwaarde.

Europese onderzoeksprojecten

Rosalia Delgado

Rosalia Delgado

manager R&D