R&D

Onderzoeksstrategie gericht op duurzaamheid

sturingen

Eco-efficiënte businessmodellen

We willen de ecologische voetafdruk van ons zuiveringsproces zo klein mogelijk houden. Met monitoring en LCA-programma's (levenscyclusanalyse) brengen we de emissies van broeikasgassen in kaart. Zo kunnen we precies detecteren waar de hotspots zitten en ingrijpen.
Lees meer

Onderzoekspartner voor de academische wereld

In fundamenteel onderzoek, meestal op Europees niveau, vult Aquafin vaak de rol van eindgebruiker in. Wat ons zo interessant maakt als partner voor Europese projecten is onze schaalgrootte. We staan in voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater voor heel Vlaanderen, terwijl dat beleid in veel andere landen en ook in Wallonië, meer versnipperd is. De infrastructuur die Aquafin in Vlaanderen beheert is dan ook veel representatiever in het kader van upscaling van bijvoorbeeld een nieuwe technologie. Wij hebben dan ook continu een aantal pilootopstellingen verspreid over onze installaties. Hiermee kunnen we volop nieuwe technieken uittesten in reële omstandigheden om ze klaar te maken voor latere opschaling. En dat is een grote meerwaarde.

Europese onderzoeksprojecten

Water Europe members badge

Expertenteam

Aquafins R&D afdeling bestaat uit een 25-tal studieverantwoordelijken die werken aan onderzoeksprojecten binnen de domeinen waarin het bedrijf actief is. Vaak werken ze hiervoor samen met nationale en internationale onderzoekspartners en wordt ook de eindklant nauw betrokken.

onderzoekshal

Onderzoeksfaciliteiten

Op onze waterzuiveringsinstallatie in Aartselaar, die in de buurt van het hoofdkantoor ligt, heeft Aquafin een onderzoekshal voor pilootonderzoek en het testen van nieuwe technieken en technologieën. Vier technische experten bouwen en exploiteren hier de verschillende pilootopstellingen.

Toepassingen op volle schaal testen we op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarvan we er meer dan 300 hebben verspreid over Vlaanderen. Een bijkomend voordeel is dat ze variëren in capaciteit en dat we verschillende zuiveringstechnologieën gebruiken.

Birgit De Bock

Birgit De Bock

manager R&D