Nieuws

20090 - Collector Rijkestraat - Koning Albertstraat
22 mei 2024

Onderlaag asfalt in Koning Albertstraat

 

Maandag 27 mei voorzien we de aanleg van de onderlaag asfalt in de Koning Albertstraat. Opgelet: om asfalt te kunnen leggen, hebben we droog weer nodig. Als er regen wordt verwacht, dan stellen we de asfaltwerken uit. 

 

Terwijl het asfalt wordt aangebracht, is er geen verkeer mogelijk. Parkeer je auto voor 6.00 uur buiten de werkzone. 

 

Wanneer het asfalt ligt, werkt de aannemer de opritten aan. In tussentijd werkt de aannemer de fundering van de voetpaden en de parkeerstroken verder af. 

 

In de week van 3 juni leggen we riolering op het kruispunt Koning Albertstraat en begin Kerrestraat. Als het mogelijk is met de weersomstandigheden, dan ligt in dit deel de onderlaag asfalt bij het begin van het bouwverlof midden juli.

 

15 mrt 2024

Vanaf volgende week rioleringsaanleg tot Rijkestraat, autoverkeer niet mogelijk

 

Rioleringswerken tussen Koning Albertstraat 42 en Rijkestraat

In de week van 18 maart plaatsen we de riolering tussen nr. 42 en het kruispunt met de Rijkestraat.

 • We werken dan aan twee zijden van de Koning Albertstraat.
 • Daarom zal er tijdens de werkuren geen autoverkeer mogelijk zijn.
 • Te voet en met de fiets heb je altijd doorgang.
 • Na de werkuren zal de kant van het dorp vrijgemaakt worden.

 

Planning gewijzigd

Als gevolg van het regenweer de laatste weken is de planning beperkt opgeschoven. We hebben extra ploegen ingezet om de vertraging tot een minimum te beperken.

 • Het is de bedoeling om tegen half april alle grondwerken af te ronden.
 • Daarna beginnen we met de heraanleg van de weg.
 • Als alles goed gaat is de Koning Albertstraat afgewerkt tegen eind juni.

 

Buurtafgevaardigden

Deze week waren enkele buurtbewoners aanwezig op de werfvergadering, zodat samen de communicatie op punt kon worden gesteld. Vanaf nu zal mevr. Katja Vanderhaeghen (Koning Albertstraat 24) telkens aanwezig zijn op de werfvergadering. Je kan ook nog altijd bellen of mailen naar het Contactcenter van Aquafin.

15 feb 2024

Planning voor de komende weken

 

 • Het deel van de Koning Albertstraat tussen kruispunt Oosteeklo dorp en huisnummer 42 (waar een aansluiting moet gemaakt worden met de gracht) zal afgewerkt zijn tot onderlaag asfalt tegen half april. De grootste hinder is dan voorbij. De aannemer werkt in deze zone de voetpaden en de parkeerstroken af.
 • Het resterende deel van de Koning Albertstraat (deel huisnummer 42 tot aan het kruispunt) wordt tegen eind juni afgewerkt (incl. asfalt). 
 • Hierna werkt de aannemer verder van het kruispunt Rijkestraat – K. Albertstraat tot en met de Kerrestraat.
 • Na het bouwverlof start de aannemer in de Rijkestraat.
 • We voorzien dat alle werken afgerond zijn tegen eind 2024.

 

OPGELET: Deze planning is indicatief en onder voorbehoud van het weer. Het werfteam doet er alles aan om deze planning te respecteren en om het kruispunt zo snel als mogelijk af te werken.

 

17 jan 2024

Slechte weer speelt ons parten

 

Al voor de kerstvakantie stuurde het aanhoudende slechte weer de planning in de war. Zo slaagden we er niet in om het Gemeenteplein af te werken tegen de kerstperiode. 

 

De voorbije dagen kon de aannemer door de aanhoudende vrieskou geen klinkers leggen. En volgens de laatste voorspellingen dient zich volgende week dan weer een kletsnatte week aan. Ook aanhoudende regen is nefast voor het verloop van de werken. 

 

Zodra de weergoden ons gunstiger gezind zijn, gaan we er terug op volle kracht tegenaan. We verontschuldigen ons voor het ongemak.

 

21 dec 2023

Vorige nieuwsbrief niet ontvangen? Technische problemen zijn opgelost, lees hieronder de laatste update

 

Als gevolg van technische problemen hebben niet alle geadresseerden de vorige nieuwsbrief ontvangen. Nu die problemen zijn opgelost herhalen we graag de informatie die we op 30 november wilden communiceren:

 

Momenteel legt de aannemer vuilwaterriolering in de Koning Albertstraat. Hij gaat hiermee verder tot de kerstvakantie. Het is de bedoeling om tot aan huisnummer 42 te geraken. Ook werkt de aannemer de klinkers af tussen Oosteeklo-Dorp en Vdsoft. 

 

Tijdens de kerstvakantie ligt er steenslag op de rijweg. Daar kan je stapvoets over rijden. 

 

Ook na Nieuwjaar 

 

Na het bouwverlof rond Nieuwjaar legt de aannemer de regenwaterleiding aan vanaf de Koning Albertstraat 42 tot Vdsoft. De buizen worden altijd aangelegd van laag naar hoog. Dit verklaart waarom de aannemer “terugkeert” met de rioleringswerken. 

 

We proberen het stuk tot aan het kruispunt met de Rijkestraat af te werken voor de Paasvakantie. 

 

Het deel Kerrestraat – Rijkestraat willen we volledig afwerken tegen het najaar.

 

30 nov 2023

Aanleg riolering in Koning Albertstraat

 

Momenteel legt de aannemer vuilwaterriolering in de Koning Albertstraat. Hij gaat hiermee verder tot de kerstvakantie. Het is de bedoeling om tot aan huisnummer 42 te geraken. Ook werkt de aannemer de klinkers af tussen Oosteeklo-Dorp en Vdsoft. 

 

Tijdens de kerstvakantie ligt er steenslag op de rijweg. Daar kan je stapvoets over rijden. 

 

Ook na Nieuwjaar 

 

Na het bouwverlof rond Nieuwjaar legt de aannemer de regenwaterleiding aan vanaf de Koning Albertstraat 42 tot Vdsoft. De buizen worden altijd aangelegd van laag naar hoog. Dit verklaart waarom de aannemer “terugkeert” met de rioleringswerken. 

 

We proberen het stuk tot aan het kruispunt met de Rijkestraat af te werken voor de Paasvakantie. 

 

Het deel Kerrestraat – Rijkestraat willen we volledig afwerken tegen het najaar.

 

15 nov 2023

Weinig activiteit door slecht weer

 

Door het slechte weer is er weinig activiteit op de werf. Bovendien is de aannemer op enkele onbekende kabels gestoten. Tot hier duidelijkheid over is, kan hij niet verder.

 

Binnenkort komen we naar je terug met de planning van de aannemer.

19 okt 2023

Huisvuilophaling Koning Albertstraat

 

 • Als gevolg van de werken in de Koning Albertstraat kan de vuilniswagen niet meer alle afval ophalen in deze straat.
 • Woon je in de Koning Albertstraat, zet dan je afval ten laatste tegen woensdagmiddag buiten, dan zal de aannemer het verzamelen op een bereikbaar punt.
 • Zet een huisnummer op je GFT-container, zodat de aannemer hem bij de juiste woning kan terugbezorgen.
 • Meer informatie lees je in de bijgevoegde infobrief.
21 sep 2023

Onvoorziene werken aan kruispunt

 

De riolerings- en wegenwerken in de Koning Albertstraat zijn momenteel bezig. Bij het opbreken van het kruispunt is gebleken dat de bestaande persleiding onder het kruispunt in slechte staat is. Deze persleiding verpompt het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

 

We hebben beslist de persleiding te vervangen om problemen in de toekomst te vermijden. Dit zijn zeer specifieke werken die een impact hebben op de planning.

 

Planning werken kruispunt

 

De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • Op maandag 25 en dinsdag 26 september voeren we op het kruispunt voorbereidende graafwerken uit.
 • Op woensdag 27 september vernieuwen we een deel van de persleiding (weersafhankelijk).
 • Van 25 tot en met 28 september is de doorgang aan café “Den Eikel” afgesloten. Fietsers en wandelaars worden lokaal rondgeleid via het wandelpad langs de school De Kleine Kameleon en de parking Ertveldesteenweg.
 • De doorgang aan huisnummer 28 wordt zoveel mogelijk gevrijwaard. Hinder blijft er mogelijk omdat Fluvius een koppeling moet maken.
 • Op donderdag 28 september vullen we de sleuven aan en maken we de voetpaden toegankelijk.
 • De eerste week van oktober beginnen de rioleringswerken op het kruispunt. Fietsers en voetgangers kunnen door.
 • Na de rioleringswerken start de aannemer direct met de herstelling van de weg. We verwachten dat het kruispunt voor het herfstverlof (27 oktober) terug open kan voor verkeer.

 

OPGELET: Deze planning is indicatief en onder voorbehoud van het weer. Het werfteam doet er alles aan om deze planning te respecteren en om het kruispunt zo snel als mogelijk af te werken.

 

23 aug 2023

Rijweg wordt opgebroken in Koning Albertstraat

 

Eind volgende week breekt de aannemer de rijbaan uit in de Koning Albertsraat. Hij werkt van het kruispunt met de Rijkestraat tot het kruispunt met Oosteeklo-Dorp.

 

Bouw pompstation

 

Verder starten we met de bouw van het pompstation op het kruispunt met de Rijkestraat. Doorgaand verkeer in de Rijkestraat blijft mogelijk.

 

17 jul 2023

Riolerings- en wegenwerken starten op 16 augustus

 

Vanaf woensdag 16 augustus starten de riolerings- en wegenwerken in de Koning Albertstraat, de Rijkestraat en de Kerrestraat in Oosteeklo (Assenede). Aquafin legt er een gescheiden rioleringsstelsel aan. Daarna worden de straten volledig heraangelegd. De werken duren tot de zomer 2024 en worden in vier fases uitgevoerd.

 

Kruispunt Oosteeklo-Dorp onderbroken

 

De aannemer begint in de Koning Albertstraat, met inbegrip van de aansluiting op Oosteeklo-Dorp. Het kruispunt Koning Albertstraat – Oosteeklo-Dorp – Ertveldesteenweg wordt gedurende zes weken onderbroken voor voertuigen. Er is een omleiding voorzien langs de Stroomstraat en de Rijkestraat.

 

20 mrt 2023

Start van de nutswerken

 

Morgen, dinsdag 21 maart, starten de nutsbedrijven met de aanpassing van hun netten.

 

Deze werken duren vermoedelijk 5 maanden. Ze zouden rond de zomervakantie klaar moeten zijn.

 

21 feb 2023

(Her)bekijk de presentatie

 

De infosessie gemist? Of wil je de presentatie nog eens rustig overlopen? Dan is dit je kans.

 

25 jan 2023

Infoavond op maandag 20 februari

 

Op maandag 20 februari stellen we de werken aan u voor. Afspraak voor een infomoment in Sportcomplex Ter Walle, Stoomstraat 8, Oosteeklo.

 

We organiseren 2 sessies:

 • 18.00 uur
 • 19.15 uur

 

Op voorhand inschrijven is nodig.