Aanvraag bemalingswater

Volumes van minder dan 10m³ per uur mogen geloosd worden in de openbare riolering aangesloten op een RWZI zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aqauafin. Voor deze bemalingen dient onderstaand formulier NIET ingevuld te worden.

Is het technisch onmogelijk om het bemalingswater op een andere plaats dan de openbare riolering te lozen, dan moet je voor de start van de bemaling een toelating ontvangen van Aquafin. Vul hiervoor het aanvraagformulier hieronder in. Je ontvangt van ons binnen een termijn van maximum 28 dagen een antwoord op je aanvraag.

Aanvraagformulier bemalingswater

De te volgen stappen alvorens een bemaling aan te vragen op de riolering zijn:

STAP 1: beperken/retour

STAP 2: hergebruiken

STAP 3: lozen op waterloop

STAP 4: lozen in riool

Je leest hier meer over op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Voor stap 1, 2 en 3 moet er GEEN TOELATING gevraagd worden aan Aquafin en hoef je bijgevolg dus ook GEEN VERGOEDING aan Aquafin te betalen. Voor stap 4 moet er enkel een TOELATING (+ VERGOEDING) gevraagd worden aan Aquafin indien er geloosd wordt op een afvalwaterafvoer die aangesloten is op één van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Indien er geloosd wordt op een regenwaterafvoer hoeft dit NIET!

Is retourbemaling mogelijk?
Is lozen op een waterloop/regenwaterriolering mogelijk?
Gegevens maatschappelijke zetel
Indien u een particulier bent, vult u ‘particulier’ in
 
Vul steeds het huisnummer in! Indien er geen huisnummer is, geef dan het huisnummer van de meest nabijgelegen woning mee.
 
Indien u een particulier bent, vult u ‘particulier’ in
 
Indien u een particulier bent, vult u ‘particulier’ in
Gegevens contactpersoon
Indien u een particulier bent, vult u ‘particulier’ in
 
Gegevens bemaling
Is uw aanvraag in het kader van bouwkundige werken of van een bodemsanering?
Inschatting begindatum
fase extra
Indien er een significant verschil zou zijn tussen het begindebiet en een later debiet, kan u de geschatte data/debieten invullen voor deze beide debieten.
 

 
Inschatting einddatum
fase extra
Indien er een significant verschil zou zijn tussen het begindebiet en een later debiet, kan u de geschatte data/debieten invullen voor deze beide debieten.
 

 
Inschatting geloosde debiet (m³/u). : dit debiet omvat de som van de debieten van alle bemalingspompen samen
fase extra
Indien er een significant verschil zou zijn tussen het begindebiet en een later debiet, kan u de geschatte data/debieten invullen voor deze beide debieten.
 

 
Ieder lozingspunt dient per lozing in een slikker/riooldeksel/… apart omschreven te worden.

 
Vergunning bemaling
Vergunning of conformiteitsattest te verkrijgen bij de gemeente of bij OVAM
 
 
Gebruik debietmeter: Indien het merk- en serienummer nog niet gekend is, mag u deze ook nog later doorgeven, samen met de beginmeterstanden. Vul dan ‘nog niet gekend' in.
 
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, gegevens bemaling…) voor de levering van een dienst (in dit geval de lozing van bemalingswater) en de facturatie ervan. Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst en facturatiedoeleinden) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.

Vragen?

Support Center (elke werkdag van 9 uur tot 16.30 uur)

bemalingen@aquafin.be of tel. 03 450 48 48