Aquafin bouwt mee aan ethiek

De Ethische Code Infrastructuurwerken beschrijft transparant hoe we in onze sector met elkaar willen bouwen aan ethiek. De afspraken die Aquafin ondertekende moeten leven bij de uitvoering van elk infrastructuurproject, maar ook op alle andere sites waar mensen samen werken aan proper water.

Bouwen aan ethiek ondertekening code Aquafin

Waarom een code?

Wanneer mensen samenwerken gaat het helaas niet altijd goed: afspraken worden niet nageleefd, mensen kennen elkaar niet of een gebrek aan respect bemoeilijkt een vlotte en professionele sfeer tijdens het verloop van een project. Zo’n code moet dan dienen als houvast. Als een verzameling van afspraken waartoe iedereen op de vloer zich verbindt, om zo een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen te creëren. Waar men respect heeft voor zijn medemens, en partners ziet in plaats van concurrentie.

‘Bouwen aan Ethiek’ zal dan ook opgenomen worden in de bestekken van onder meer Aquafin en op termijn zullen er vertrouwenspersonen komen waar iedereen altijd bij terecht kan. De ethische code kwam tot stand toen de stichtende partners OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers), Vlaamse sector-organisatie Bouwunie, afvalwaterzuiveraar Aquafin, ORI (sectororganisatie Belgische advies- en ingenieursbureaus), VlaWeBo (koepelorganisatie Vlaamse aannemers van wegenwerken) en VVSG (netwerkorganisatie lokale besturen) de krachten bundelden.

Naar de website

Ook fan van een transparante samenwerking?

Met de hulp van Ignaas Devisch

Voor dit project kregen de initiatiefnemers de hulp van professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch. Hij heeft al verschillende organisaties, waaronder Club Brugge, op weg geholpen naar een ethische code. De oprichters hopen dat de code “zich als een olievlek verder over de sector zal uitbreiden en navolging zal kennen”. Want, zo zeggen ze: “Een ethische code is geen blitse poster aan de muur. Bouwen aan ethiek doe je elke dag.”