Groen gas uit afvalwater

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Antwerpen-Zuid zet Aquafin het biogas dat ontstaat uit de vergisting van zuiveringsslib, om in biomethaan, ofwel groen gas. Deze fossielvrije brandstof voor CNG-wagens maakt ons wagenpark nog groener.

Slib is een nevenproduct van het waterzuiverigsproces. Door het te vergisten, wordt een gedeelte van het organisch materiaal in het slib omgezet in biogas. Dat biogas gebruiken we vandaag voor de productie van groene stroom en groene warmte. Om het biogas maximaal te benutten, zullen we het in de toekomst opwaarderen naar het waardevolle biomethaan. Dat kan door het methaan en de CO2 te scheiden in een membraansysteem.

Op onze RWZI Antwerpen-Zuid staat sinds de zomer van 2021 een geprefabriceerde unit die het biogas omzet in groen gas. Het opschonen gebeurt in verschillende stappen. In een eerste fase wordt het biogas afgekoeld en ontwaterd. Daarna volgt een zuivering met actiefkoolfilters. Het gas wordt vervolgens samengedrukt tot 12-16 bar waarna het door een membraansysteem gaat. Tot slot worden het methaan en de CO2 gesplitst. Zo blijft er enkel hoogwaardig biomethaan over dat op dezelfde manier kan gebruikt worden als aardgas.

Aquafin is ISCC-gecertificeerd voor de injectie van biomethaan op het aardgasnet.

ISCC certificaat

Beleidsverklaring ISCC

schets biomethaan

Biomethaan is een zeer milieuvriendelijke oplossing. Het is duurzaam, hernieuwbaar én het heeft een zeer beperkte CO2-uitstoot. Ook dat is een cruciaal argument voor Aquafin om in deze technologie te investeren.

Christel Van Moer, projectmanager Innovatie

60 m³ per uur

Netbeheerder Fluvius plaatste de nodige infrastructuur om het biomethaan te injecteren op het aardgasnet. De injectie van biomethaan opgewekt uit waterzuiveringsslib, is een primeur voor Vlaanderen. In Antwerpen wordt er gemiddeld 60 m³ groen gas per uur in de gasleidingen gebracht. Ondertussen plant Aquafin de bouw van nog vier gelijkaardige installaties op zijn RWZI's in Gent, Harelbeke, Genk en Dendermonde. Alles samen kunnen we hiermee 1.600 gezinnen voorzien van hernieuwbaar, groen gas.

Groengascertificaten

Net zoals bij de productie van groene stroom, zal Aquafin voor het biomethaan ook groengascertificaten ontvangen. Een deel daarvan zullen we zelf gebruiken om onze 185 CNG-wagens te laten rijden op de milieuvriendelijke brandstof. De rest bieden we te koop aan zodat ook andere bedrijven ze kunnen gebruiken in hun transitie naar duurzame energie.

 

CNG wagen
Christel Van Moer

Christel Van Moer

projectmanager Innovatie