Duurzaam verwarmen met riothermie

Thermische energie-recuperatie uit de riolering is een interessante piste voor projecten met een warmtevraag vanaf 50kWh. Het water in een riool is namelijk veel meer dan een afvalproduct. Het bevat nog heel wat restwarmte afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines en douches. En die kan prima gebruikt worden als basis voor de verwarming (en actieve koeling) van gebouwen. Met thermische energie-recuperatie uit gezuiverd afvalwater zijn er nog grotere vermogens te halen, van 1 tot 30 MWh.

Een verborgen pareltje

Momenteel is riothermie nog een eerder onbekend puzzelstuk in de hernieuwbare energiemix. De techniek vindt vooral toepassing daar waar klassieke geothermie niet in aanmerking komt. Nochtans is het vaak een aanzienlijk goedkoper alternatief dan geothermie, waarvoor meerdere grondboringen nodig zijn. Bovendien is riothermie bijzonder bedrijfszeker. Afvalwater is er altijd en het is een eenvoudig exploiteerbare bron van groene energie.

Energie-recuperatie uit de riolering

Hoe werkt het?

Riothermie is een innovatieve maar eenvoudige technologie die weinig infrastructuur vereist. Ze maakt gebruik van de restwarmte in het rioolwater, afkomstig van onder meer douches en wasmachines, om er gebouwen mee te verwarmen. Een warmtewisselaar in de riolering en een warmtepomp in het gebouw volstaan hiervoor.

De warmtewisselaar wordt in de afvalwaterleiding geplaatst. Hiermee wordt de restwarmte gerecupereerd uit het rioolwater. De warmtepomp zal de herwonnen energie met lage temperatuur opwaarderen naar de gebruikstemperatuur voor het afgiftesysteem (bijvoorbeeld vloerverwarming, betonkernactivatie). In de zomermaanden kan deze techniek de koelte in de riolering gebruiken voor actieve koeling van het gebouw. 

Deze vorm van energierecuperatie is interessant voor projecten met een warmtevraag vanaf 50 kWh. DE beschikbare energie hangt af van het debiet in de naburige riolering.

Bekijk de potentieelkaart

Welke eisen stelt riothermie?

Diameter

Er zijn maar weinig vereisten waaraan een nieuwe of bestaande riolering moet voldoen om riothermie te kunnen toepassen: de diameter van de afvalwaterleiding moet groot genoeg zijn. Wij kiezen voor een afvalwaterleiding met een minimale diameter van 800 mm met een minimaal debiet van 15 l/s. In een collector die het afvalwater van minstens 7.000 inwoners transporteert, kunnen we tot 75% van de warmte recupereren. Check de potentieelkaart.

Afstand

Daarnaast is ook de afstand tussen de collector en de wooneenheden van belang: die mag maximaal 900 meter bedragen. Aquafin kan een riolering die aan deze voorwaarde voldoet, voorzien van een warmtewisselaar op maat van de geplande ontwikkeling. Op deze manier kan een belangrijk deel van de energievraag van het project duurzaam ingevuld worden met gerecupereerde warmte uit het rioolwater.

Energie-recuperatie uit gezuiverd afvalwater

Hoe werkt het?

Als huishoudelijk afvalwater de behandeling op een zuiveringsinstallatie van Aquafin doorlopen heeft, heeft het nog steeds een aanzienlijke temperatuur. De aanwezige warmte kan worden gerecupereerd door middel van een externe warmtewisselaar waar het gezuiverde water wordt doorgeleid. 

Een warmtepomp (op domein Aquafin) waardeert het op tot 'bruikbare' warmte, doorgaans voor warmtenetten voor lage temperatuur. Deze piste is geschikt voor grotere gevraagde vermogens van 1 tot 30MWh. 

Bekijk de potentieelkaart

Contact

Riothermie