Beken herleven in Vlaanderen

Limburgse en Antwerpse Kempen scoren het hoogst

De Antwerpse en Limburgse Kempen hebben het meest leven in hun beken, zo blijkt uit een analyse van Natuurpunt. De Kleine Nete staat op 1, op de voet gevolgd door de Abeek in Limburg. Op de derde plaats staat opnieuw een Kempense beek: de Aa. De beek die het best scoort voor het visbestand is de Rode Loop (6de plaats). Ook die stroomt door de Kempen. Dat de Kempense beken zo goed scoren is onder andere te danken aan het hoge ijzergehalte in het water. Dat mildert het negatieve effect van vervuiling door fosfaten uit mest, waardoor er meer waterleven mogelijk is. Ook de grote investeringen in waterzuivering door Aquafin, het herstel van de natuurlijke loop van de beken en de aanwezigheid van natuurgebieden langs de oevers spelen een belangrijke rol.

In de andere provincies zijn de omstandigheden voor waterleven minder gunstig. Als enige West-Vlaamse waterloop in de selectie scoort de IJzer een 14de plaats omdat er veel vissen en waterplanten in leven. De best scorende Oost-Vlaamse beek is de Kalkense Vaart (14), gevolgd door de eerste en enige VlaamsBrabantse beek die deze lijst heeft gehaald: de IJse (15).

Otters, ijsvogels en waterjuffers

De natuur komt terug in de Vlaamse beken. Dat blijkt ook uit deze analyse. Zo komt de ijsvogel voor in elk van de onderzochte beken. Ook andere dieren profiteren van zuiver water. Heel af en toe duikt een zeldzame otter op, zoals in het noorden van Limburg. Maar de verhoopte terugkeer van dit zwemmend roofdier blijft uit. Een soort die het opmerkelijk goed doet is de weidebeekjuffer. In 1996 stond die libel nog als ‘zeldzaam’ op de Vlaamse Rode Lijst.
Oorzaken: vervuilde beken en rivieren, het rechttrekken van beken en het aanbrengen van oeverversteviging. Ondertussen is de weidebeekjuffer aan een terugkeer bezig. In deze analyse komt ze in 18 van de 20 beken voor. Niet slecht voor een soort die twintig jaar geleden slechts zelden gezien werd.

Lees je graag het hele rapport?

Levende beken in Vlaanderen

ijsvogel