Veilige (werk)omgeving

Veiligheid is voor Aquafin een topprioriteit. Zowel voor onze eigen medewerkers en contractanten, als voor de omgeving waar we werken, passen we strikte veiligheidsregels toe.

veilig afdalen

Werken voor Aquafin

Nul ongevallen, dat is waarnaar we streven bij Aquafin. Dat is ook het enige streefdoel op het vlak van veiligheid dat we moreel te verantwoorden vinden naar onze medewerkers, partners en leveranciers. Aquafin wil een voortrekker zijn in veiligheid. Daarom stimuleren en promoten we een bewuste veiligheidshouding bij iedereen die voor ons werkt of werken in onze opdracht uitvoert.

Opleidingen en richtlijnen

Voor het uitvoeren van bepaalde taken aan of op onze infrastructuur zijn er verplicht te volgen veiligheidsopleidingen. Medewerkers van Aquafin volgen deze opleidingen via het bedrijf. Medewerkers van aannemers, studiebureaus en ruimfirma's die voor ons werken, kunnen de nodige opleidingen volgen bij een erkende opleidingsinstelling. Aquafin biedt ook opleidingen aan via e-learning.

We stellen voor onze contractanten ook richtlijnen ter beschikking rond het omgaan met specifieke risico's die verbonden zijn aan onze infrastructuur.

 

STOP-principe

Wie op onze werven of infrastructuur een onveilige situatie vaststelt, is gemachtigd om de werken tijdelijk stil te leggen tot er weer veilig kan gewerkt worden. Dat kan een Aquafin-medewerker zijn maar ook een technische partner of leverancier. We vragen om elke STOP die wordt ingeroepen, te melden. Niet met de bedoeling om iemand te beschuldigen, wel om eruit te kunnen leren en herhaling te voorkomen. 

In 2020 werd er 188 keer ‘STOP’ gezegd. Dat grote aantal is een goed teken want het toont aan dat onveilige situaties worden opgemerkt. Meestal gaat het om kortstondige onderbrekingen waarbij gewezen wordt op de verplichte helmdracht of de juiste procedure bij het afdalen in besloten ruimtes.

In 2020 werd er 188 keer ‘STOP’ gezegd. Dat grote aantal is een goed teken want het toont aan dat onveilige situaties worden opgemerkt. Meestal gaat het om kortstondige onderbrekingen waarbij gewezen wordt op de verplichte helmdracht of de juiste procedure bij het afdalen in besloten ruimtes.

Jan Swankaert, manager Preventie en Bescherming

PBM's

Persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM's moeten ervoor zorgen dat de werknemer zichzelf beschermt tegen blootstelling aan fysieke risico's. Voorbeelden van PBM's zijn een helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming, ...  Er is duidelijk bepaald voor welke aard van werken en op welke plaatsen het dragen van welk type PBM verplicht is.  Bezoekers die een rondleiding op een rioolwaterzuiveringsinstallatie volgen, moeten op de daarvoor uitgestippelde route blijven en een fluohesje drage

Proactieve veiligheid op RWZI-werven

Werken uitvoeren op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) houdt specifieke risico's in. Om het veiligheidsniveau op deze werven nog te vergroten, stippelden we een proactief veiligheidsbeleid uit, gebaseerd op de tien meest voorkomende risico's.

Ook de veiligheidsattitude van de aannemer of leverancier waarmee we samenwerken is van groot belang. We willen in de toekomst daarom enkel technische partners op de werf toelaten die zelf een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem hanteren.

Het proactieve veiligheidsbeleid wordt momenteel in overleg met de technische partners uitgerold.

Veilige omgeving

Rioleringswerken gebeuren op het openbare domein. In de straten waar we werken, wonen mensen en liggen er scholen, publieke instellingen en allerlei handelaars. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er derden langs en soms ook op de werf passeren. Met een reeks maatregelen trachten we de veiligheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. De werf moet duidelijk afgebakend worden met de nodige signalisatie en hekken. Informatieborden geven de risico's op de werf aan.

Daarnaast benadrukken we deze risico's tijdens infovergaderingen en infobrieven naar de bewoners. We vragen hen om de werf enkel te betreden als het echt niet anders kan en geven we hen tips mee om dat op een zo veilig mogelijke manier te doen. Zo vagen we hen om ervoor te zorgen dat ze gezien worden door het werfpersoneel én dat ze zelf ook alle bewegingen zien en horen.