Subsidies voor infiltratie

Gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor bepaalde infiltratietechnieken. Voorwaarde voor deze subsidie is dat de gemeente moet aantonen dat er voor de riolering kleinere buisdiameters gebruikt worden dan wanneer er geen infiltratietechnieken zouden gebruikt worden. Subsidies zijn ook enkel mogelijk als het project werd opgenomen op een GIP-programma.

Subsidies voor infiltratietechnieken

infiltratietechnieken openbaar domein

Infiltratietechnieken

Gemeenten die volgende subsidietechnieken willen gebruiken, kunnen hiervoor een subsidiedossier indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

1. Infiltrerende fundering

2. Poreuze/infiltrerende huisaansluitputjes

3. Infiltrerende wortelzone

4. Infiltratiepaal

 

Meer info over subsidies

infiltrerende fundering

1. Infiltrerende fundering

Afstromend regenwater gaat via halfverharding, groenvakken of waterdoorlatende verharding naar de infiltrerende onderfundering.

Poreuze/infiltrerende huisaansluitputjes

2. Poreuze/infiltrerende huisaansluitputjes

Deze geprefabriceerde putjes uit poreuze beton verzamelen het regenwater van de dakafvoer nog voor het wordt aangesloten op de openbare regenwaterafvoer. Ze bestaan uit een putlichaam uit poreuze beton, een losliggende afdekplaat, een aansluitleiding op vaste hoogte en een overloopleiding die de verbinding maakt met de afvoer in de straat. Het regenwater wordt opgevangen en tijdelijk vastgehouden. Daarna infiltreert het via het poreuze materiaal in de bodem. Bij hevige buien wordt het overtollige regenwater via de overloopleiding dan alsnog afgevoerd.

Infiltrerende wortelzone

3. Infiltrerende wortelzone

Het afstromende regenwater komt via aansluitingen of over het oppervlak in de poreuze wortelzone met ventilatie en infiltrerende functie.

Infiltratiepaal

4. Infiltratiepaal

Een infiltratiekolk of –paal buffert hemelwater zodat het kan infiltreren via de zijwanden. Er is een overloop voorzien naar de regenwaterleiding voor het geval de buffer vol geraakt.

Catherine De Raedt

Accountmanager