Projectoverzicht

22914 - Sanering centrum St-Jan - Ruiseledestwg (fase 2: St-Jan)
Last update: 13 dec 2018

Startdatum: 09 april 2018

De werken zullen 26 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Sint-Jan, dat nu nog in de Ringbeek en Hertsbergebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Heremeersstraat in Wingene.

Na de uitvoering van dit project en de toekomstig geplande projecten in Sint-Jan zal het afvalwater van meer dan 750 inwoners bijkomend worden opgevangen en gezuiverd.

Om dit te realiseren zullen Aquafin en de gemeente Wingene rioleringswerken uitvoeren in de Balgerhoekstraat en Keukelstraat. 

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis - na aanleg van de leidingen en realisatie van de huisaansluitingen - in een nieuw kleedje te steken. De kerkomgeving en de verbinding met het kerkhof wordt volledig heraangelegd en er wordt een nieuwe groenparking voorzien achter de Christoffelzaal.

Belangrijke werken aan nutsleidingen na de rioleringswerken

Er zijn ook belangrijke werken aan de nutsleidingen gepland (o.a. door Eandis en De Watergroep). Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden nà de rioleringswerken van Aquafin. De bestaande riolering wordt buiten dienst genomen en uitgebroken om plaats te maken voor de nutsleidingen. Hierdoor zullen de werken een relatief lange doorlooptijd hebben. Om de hinder voor de omwonenden zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in dze volgorde uitgevoerd:

 • Opbreken van de wegenis
 • Aanleggen van de nieuwe riolering
 • Overkoppelen van de huisaansluitingen
 • Plaatsen van de lijnvormige elementen (borduren en greppels)
 • Plaatsen van de fundering en de onderlaag asfalt van de rijweg
 • Werken aan de nutsleidingen in de berm/voetpadzone
 • Afwerken van de berm/voetpadzone en leggen toplaag asfalt

Op die manier zijn de woningen tijdens de periode van de werken aan de nutsleidingen relatief goed bereikbaar.

Nieuws en updates

 • 16 nov 2018

  Bijkomende info-avond voor start werken Keukelstraat

  Voordat de werken in de Keukelstraat (fase 2) beginnen, kun je op woensdag 5 december in de raadszaal van het gemeentehuis in Wingene terecht voor een info-avond. Je verneemt er meer over de planning van de werken in deze fase.

  In tegenstelling tot in de Balgerhoekstraat, is het in de Keukelstraat (fase 2) wel mogelijk om eerst de nutsleidingen te vervangen en pas nadien de rioleringswerken uit te voeren. Om de hinder te beperken, is dit de beste werkwijze. In eerste instantie wordt de wegenis plaatselijk en voor kortere periodes opgebroken. Ze wordt tijdelijk hersteld in afwachting van de rioleringswerken. Pas als de werken aan de nutsleidingen ver genoeg gevorderd zijn, zal de aannemer van de hoofdwerken starten in de Keukelstraat zodat beide aannemers ongehinderd en met volle capaciteit hun werken kunnen uitvoeren. Op die manier trachten wij de hinder voor de buurt tot een minimum te beperken. 

 • 03 okt 2018

  Planning Keukelstraat volgt nog

  De verdere planning van de Keukelstraat wordt de komende weken opgesteld. We organiseren voor het einde van het jaar nog een infoavond om die planning in detail toe te lichten.

 • 03 okt 2018

  Voorbereidingen voor aanleg van borduren

  Deze week wordt alles in gereedheid gebracht om vrijdag de glijbekisting te kunnen uitvoeren tussen de Schuiferskapellestraat en huisnummer 56. Met glijbekisting bedoelen we het ter plaatse gestorte beton voor greppels en/of borduren. Eind volgende week zal dan de onderlaag asfalt aangelegd worden.

  Voor verdere afwerking van de Balgerhoekstraat is het wachten op de werken van de nutsmaatschappijen. In fase 1A (tussen Ruiseledesteenweg en Balgerhoekstraat) hebben ze werk tot het einde van het jaar. In fase 1B (tussen Balgerhoekstraat en Keukelstraat) duren hun werken tot half maart 2019. Nadat de nutsbedrijven klaar zijn met hun werken in een van beide fases, trachten we zo snel mogelijk te volgen met de afwerking van de zijbermen, de voetpaden en de opritten.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lode Mannens

Locatie werfkeet: aan de kerk