Projectoverzicht

22932 - Collector Overslag
Last update: 13 dec 2018

Startdatum: 11 juni 2018

De werken zullen 20 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Overslag, dat nu nog in de Hoogstraatbeek en het Axelsvaardeken belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Overslagdijk. Het gaat om het afvalwater van bijna 300 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. Jouw rioolbeheerder Riopact zal tegelijkertijd een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in Ramonshoek, Brandstraat en Vieruitersten. Om dit te realiseren zullen Aquafin en Riopact rioleringswerken uitvoeren in volgende straten:

 • Overslag tot huisnummers 17 en 22
 • Ramonshoek
 • Vieruitersten
 • Brandstraat

De gemeente Wachtebeke maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis opnieuw in te richten.

Nieuws en updates

 • 20 nov 2018

  Overzicht van de planning voor de komende maanden

   

  1A. Overslag en Ramonshoek van Overslagdijk tot school

  Alle rioleringswerken zijn achter de rug. Momenteel zijn de klinkerwerken voor de voetpaden en parkeerstroken bezig. Dit zal vermoedelijk duren tot de eerste week van december. Nadien kan de rijweg heraangelegd worden met fietsuggestiestroken uit beton aan weerszijden en een rijweg in asfalt. Indien de weersomstandigheden meezitten, dan zal tegen het einde van de week van 3 december de eerste zijde beton gegoten worden, gevolgd door de rijweg in asfalt (onderlaag) en de tweede zijde van de fietssuggestiestroken in de week van 10 december.

   

  1B. Ramonshoek van school tot nr 100

  In deze fase werden alle hoofdrioleringen aangelegd en worden momenteel de laatste huisaansluitingen en straatkolkaansluitingen gemaakt. Rond 19 november start de aannemer met de heraanleg van de weg: funderingen plaatsen, borduren en greppels, … De klinkerwerken in deze fase volgen onmiddellijk op die van fase 1A.

   

  1C. Ramonshoek van nr 100 tot Kruisstraat

  In de oorspronkelijk planning was voorzien om pas met deze fase te starten wanneer fase 1A zo goed als afgewerkt is. We kiezen er nu toch voor om de rioleringswerken vroeger aan te vatten. Op die manier kan het regenwater van fase 1A en 1B aangesloten worden op de nieuwe grachten (fase 1D). Dit is met de winter voor de deur een zeer belangrijke verbinding zodat we niet voor verrassingen komen te staan, mocht het weer omslaan. Om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zal deze verbinding gerealiseerd worden op het moment dat de klinkerwerken in fase 1A al ver gevorderd zijn en voor de beton- en asfaltwerken in deze fase aanvatten. Dit zal vermoedelijk in de week van 26 november zijn. We zorgen er bovendien voor dat voorlopig slechts één weghelft moet opgebroken worden. Na afwerking van fase 1A wordt de tweede weghelft opgebroken om de resterende rioleringswerken in deze fase uit te voeren. Het einde van fase 1B en 1C is voorzien in februari 2019.

   

  1D. Grachten tussen Kruisstraat en Schoolstraat

  Deze werken werden uitgevoerd.

   

  2A. Ramonshoek van Kruisstraat tot nr 43a inclusief persleiding door het land

  De aannemer is al gestart met de aanleg van de gracht langs Ramonshoek. De werken in de rijweg zullen pas aanvatten wanneer fase 1A tot 1C terug toegankelijk zijn voor verkeer. De vermoedelijke start is tweede helft februari 2019, einde bouwverlof 2019.

   

  2B. Ramonshoek van nr 43a tot brug E34

  Deze fase wordt opgestart wanneer in fase 2A alle rioleringswerken zijn uitgevoerd en men daar kan starten met de heraanleg van de weg. De vermoedelijke startdatum is eind april 2019. Na de rioleringswerken zal de aannemer de weg heraanleggen. De onpare zijde kan dan nog niet volledig afgewerkt worden omdat de nutsmaatschappijen hier nog werken moeten uitvoeren. De nutswerken zijn gepland in de zomervakantie van 2019.

   

  2C. Bufferbekken

  Deze werken worden gelijktijdig met fase 2B uitgevoerd.

   

  2D. Ramonshoek van nr 43a tot brug E34: werken nutsmaatschappijen en afwerking wegenis

  Na de werken van de nutsmaatschappijen in de zomervakantie van 2019 kan deze fase volledig afgewerkt worden (september/oktober 2019).

 • 22 okt 2018

  Aanleggen en afwerken grachten

  Langs de Kruisstraat moeten de grachten nog worden afgewerkt. Tegelijk wordt begonnen met het trekken van de grachten langs de Ramonshoek.

 • 22 okt 2018

  Rioleringen liggen van school tot huisnummer 100

  In het deel van de Ramonshoek van de school tot aan huisnummer 100 (Fase 1b) werden alle rioleringen inmiddels aangelegd. Deze week sluit de aannemer de huisaansluitingen en de straatkolken aan. We verwachten dat hij daarmee midden volgende week klaar is.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lieven Mannens - Werfleider aannemer RTS

Locatie werfkeet: Ramonshoek t.h.v. brug E34

Technische dienst

Gemeente Wachtebeke