Projectoverzicht

KAP3022 - Rio-link Kapellen: Spak Oost deel 1 B (fin)
Last update: 10 dec 2018

Startdatum: 19 juni 2017

De werken zullen 17 maanden duren

Het doel van de werken is het scheiden van het afvalwater en het regenwater. Vroeger werd zowel het regenwater als het afvalwater van elk perceel afgevoerd naar het open grachtenstelsel. Dit zorgde voor vuile grachten met de nodige geurhinder tot gevolg. Na dit project zal enkel nog het regenwater terecht komen in de grachten.

 

Het afvalwater zal telkens voor enkele percelen verzameld worden in een pompput. Dit zal gebeuren voor het hele gebied wat uiteindelijk zal resulteren in tientallen pompputten. Deze kleine pompputten staan in verbinding met elkaar en zorgen er op deze manier voor dat de vuilvracht gecoördineerd wordt afgevoerd door persleidingen.

 

Buiten de werken aan de pompputten en persleidingen worden ook de grachten onder handen genomen. Deze grachten zijn ontworpen om eventuele waterhinder in de toekomst te voorkomen.

Nieuws en updates

 • 29 okt 2018

  Planning op korte termijn

   

  In de Torenlei wordt de komende weken de laatste laag van de fundering aangelegd, ook op het kruispunt met de Golflei. Waar mogelijk zal de aannemer ook verderwerken aan de nieuwe gracht. Wat betreft de pompaansluitingen van de woningen moeten nog enkele sokkels worden geplaatst. Aan het golfterrein wordt de oprit van de dienstingang beklinkerd.

   

  In de Georges Capiaulei wordt ook de laatste laag van de fundering gelegd. De aannemer zal ook de kasseibeschoeiing van de grachten afwerken.

   

  In de Franselei staat nog heel wat werk voor de boeg. De gracht zal worden afgewerkt en schoongemaakt, de bermen worden afgewerkt met teelaarde en er wordt een kasseibeschoeiing geplaatst. De putdeksels en pompen worden in beton afgewerkt en de huisaansluitingen worden afgemaakt. Dan worden ook de opritten in klinkers aangelegd. Ook de paaltjes voor de aanduiding van de persleiding worden geplaatst.

 • 19 jun 2018

  Planning op korte termijn

  Deze planning is informatief, niet bindend en afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.

   

   

  Fase 3:

  In de Marie Goodlei worden later deze week nog enkele aanpassingen uitgevoerd.

   

  Fase 4:

  Deze week worden in een aantal straten de riolering en doorsteken geplaatst. In de straten die reeds van riolering voorzien werden wordt de rijweg gefundeerd. Daar waar men nog niet aan de riolering begonnen is wordt eerst de bemaling geplaatst om met de werken te kunnen starten.

  Volgende week worden de grachten van een beschoeiing in kasseien voorzien en start men met de aanleg van de persleiding en huisaansluitingen. De funderingswerken in de reeds afgewerkte delen zouden dan klaar moeten zijn, op 29 juni is voorzien om deze delen te asfalteren.

  In de eerste week van juli worden de grachten voorzien van kopmuren en inbuizingen en worden ze verder geprofileerd. De huisaansluitingen worden afgewerkt en de inritten worden voorzien van fundering en boordstenen.

   

  Fase 6:

  Later deze week plaatst de aannemer de bemalingspompen om rioleringswerken te kunnen uitvoeren. 

  Volgende week wordt de persleiding geplaatst en worden de huisaansluitingen gerealiseerd.

  In de week van 2 juli worden er nog enkele afwerkingen uitgevoerd en zal in de pompputten het elektromechanische gedeelte (pompen en sturingskast) geplaatst worden.

   

  Fase 7:

  De werken in deze fase zijn volop aan de gang:

  Tot eind volgende week worden een aantal grachten beschoeid met kasseien en wordt de fundering van de rijweg geplaatst. Op andere plaatsen wordt nog een persleiding ingebracht, worden huisaansluitingen gerealiseerd en wordt boringen uitgevoerd.

  Vanaf begin volgende week worden de huisaansluitingen afgewerkt.

  Tot het bouwverlof (9 juli) worden een aantal grachten geprofileerd en worden de inritten gefundeerd, voorzien van boordstenen en afgewerkt. Ook de bermen worden nog afgewerkt en de pompen en elektriciteitskasten voor de riolering geplaatst.

  Op 28 en 29 juli is voorzien om te asfalteren.

   

  Fase 8:

  In de Heidestraat-Noord worden enkele extra huisaansluitingen geplaatst, de boringen daarvoor starten morgen en duren tot eind volgende week.

   

  Vanaf 09 juli is de aannemer in jaarlijks verlof

   

 • 03 apr 2018

  Planning op korte termijn

  Deze planning is informatief, niet bindend en afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.

   

  Fase 8:

  Vanaf 04/04/2018 wordt in deze fase het fietspad aangelegd. Deze werken zullen een viertal weken duren. Tijdens de paasvakantie, tot 13/04 is de Heidestraat Noord afgesloten.

   

  Fase 3:

  Volgende werken zijn gepland: 

  In de Golflei: plaatsing van persleiding en pompputten;

  In de Georges Spelierlaan: plaatsing van de bovenlaag asfalt;

  In de Franse lei: plaatsing van persleiding en pompputten;

  Algemeen: afwerken van kopmuren, inbuizingen en grachten.

   

  Fase 6:

  Hier worden de grachten verder afgewerkt en worden de kasseibeschoeiingen geplaatst.

   

  Fase 7:

  Hier worden in de Polberglei poreuze buizen geplaatst. Hiervoor zal de weg worden opgebroken en is doorgaand verkeer dus tijdelijk niet mogelijk.

  Fase 7 bestaat uit verschillende straten waar de werken ter discretie van de aannemer worden ingepland. Verdere info volgt later.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Stef Mangelschots - werfleider aannemer

Locatie werfkeet: Eksterlaan

Dienst Publieke Ruimte en Leefmilieu

Gemeente Kapellen