Nieuwe infiltratietechnieken subsidieerbaar

Een aantal nieuwe infiltratietechnieken komen ook in aanmerking voor subsidies. Daar heeft Aquafin mee op aangestuurd. Om daarop aanspraak te kunnen maken, moet de gemeente wel aantonen dat er kleinere buisdiameters gebruikt worden dan wanneer er geen infiltratietechnieken zouden gebruikt worden.

infiltratietechnieken openbaar domein

Vier bijkomende technieken

1. Infiltrerende fundering

2. Poreuze/infiltrerende huisaansluitputjes

3. Infiltrerende wortelzone

4. Infiltratiepaal

infiltrerende fundering

1. Infiltrerende fundering

Afstromend regenwater wordt via halfverharding, groenvakken of waterdoorlatende verharding afgevoerd naar de infiltrerende onderfundering.

Poreuze/infiltrerende huisaansluitputjes

2. Poreuze/infiltrerende huisaansluitputjes

Deze geprefabriceerde putjes uit poreuze beton verzamelen het regenwater van de dakafvoer nog voor het wordt aangesloten op de openbare regenwaterafvoer. Ze bestaan uit een putlichaam uit poreuze beton, een losliggende afdekplaat, een aansluitleiding op vaste hoogte en een overloopleiding die de verbinding maakt met de afvoer in de straat. Het regenwater wordt opgevangen en tijdelijk vastgehouden. Daarna infiltreert het via het poreuze materiaal in de bodem. Bij hevige buien wordt het overtollige regenwater via de overloopleiding dan alsnog afgevoerd.

Infiltrerende wortelzone

3. Infiltrerende wortelzone

Het afstromende regenwater komt via aansluitingen of over het oppervlak in de poreuze wortelzone met ventilatie en infiltrerende functie.

Infiltratiepaal

4. Infiltratiepaal

Een infiltratiekolk of –paal buffert hemelwater zodat het kan infiltreren via de zijwanden. Er is een overloop voorzien naar de regenwaterleiding voor het geval de buffer vol geraakt