Opwaardering van gezuiverd afvalwater

Na behandeling in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is huishoudelijk afvalwater geschikt om te lozen in een beek of rivier. Maar het gezuiverde afvalwater of effluent, kan ook hergebruikt worden voor nuttige toepassingen. We noemen maar enkele mogelijkheden op: spoelwater voor toiletten, landbouwirrigatie, recreatie tot zelfs douchewater, drinkwater en aanvulling van de grondwatertafel.

Promoten van hergebruik van effluent

Zuiver water

Vlaanderen is in Europa één van de regio's met de grootste waterschaarste. Daarom wil Aquafin een leidende rol spelen in het promoten van het hergebruik van gezuiverd afvalwaterwater. Het hergebruik van dat zogenaamde effluent beperkt zich nu tot sommige industrieën of tot de landbouw bij acute waterschaarste. Er is dus nog best wat progressie mogelijk. Aquafin doet onderzoek naar verschillende technieken om dat hergebruik te vergemakkelijken.

Verschillende zuiveringstechnieken

Aquafin doet onderzoek naar vier verschillende technieken om effluent te zuiveren en daarna opnieuw in te zetten.

Snelle zandfiltratie

Een eenvoudige techniek is snelle zandfiltratie. Daarbij wordt het water door een zandbed gestuurd om zo de zwevende stoffen eruit te filteren. Het is een goede techniek voor toepassingen waar de kwaliteit van het effluent na eenvoudige zuivering al voldoet. We onderzoeken of dit soort effluent bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor de aquacultuur van garnalen en vissen en voor het kweken van kruiden. 

Meer info

Microfiltratie

Bij microfiltratie sturen we gezuiverd afvalwater door een membraan met een poriegrootte kleiner dan 1 micrometer. Onze studies tonen aan dat gezuiverd afvalwater een prima alternatief is voor leidingwater bij toepassingen zoals recreatie en schoonmaak.

Nanofiltratie

Bij nanofiltratie wordt het afvalwater door een membraan gestuurd met een poriegrootte van ongeveer 1 nanometer. Met nanofiltratie kan gezuiverd afvalwater opgewaardeerd worden tot een hoge kwaliteit, geschikt voor onder andere huishoudelijk gebruik. Bij doorgedreven zuivering kan er zelfs drinkwater mee geproduceerd worden.

Omgekeerde osmose

Omgekeerde osmose vervolledigt het rijtje van membraantechnieken. Hierbij worden de fijnste poriën gebruikt, zo'n 0,1 nanometer klein. Bij deze techniek krijg je water dat zuiverder is dan kraantjes- en flessenwater! 

Met deze behandeling kan je effluent voor werkelijk alle toepassingen gebruiken. Het nadeel: het is een dure behandelingsprocedure. Daarom wordt omgekeerde osmose enkel gebruikt voor hoogwaardige toepassingen. Als testcase lieten we, samen met De Watergroep, Rond'O brouwen. Een bier op basis van afvalwater dat werd gezuiverd met omgekeerde osmose.

Lees hier de volledige onderzoeksfiche 'Opwaardering effluent'

Meer weten?

Francis Meerburg

Studieverantwoordelijke R&D

Marjoleine Weemaes

manager R&D

membranen