Op zoek naar een stageplaats of schrijf je een thesis?

Per academisch jaar heeft de onderzoeksafdeling plaats voor een aantal hogeschool- en/of universiteitsstudenten die in het kader van hun studies een stage doen of een thesis maken. Daarvoor kan je een aanvraag doen via het formulier hieronder. We evalueren vervolgens of uw aanvraag past bij één van onze lopende onderzoeksprojecten. Daarover berichten we je binnen de 14 dagen.

Laat het ons weten!

Aquafin moedigt leerlingen of doctorerende studenten graag aan om een topwerk op te leveren voor zowel eindwerken, thesissen als stages. Vakgebieden watertechnologie, waterbronnen & milieu of eender andere vakgroep is welkom. Zolang het maar over water gaat of er een raakvlak is met onze expertise: watervoorziening, waterzuivering, waterbehandeling, labotechnieken, milieutechnologie, circulaire modellering, …

Over jezelf
Over je studies
Rijbewijs gehaald?
Rijbewijs gehaald?
Projectinformatie
Hoeveel dagen per week?
Locatie stage- of thesisbegeleiding?
Jouw interesses
Welke vakgebieden wekken je interesse op?