Nieuws

DEE3006 - Evangelieboom - gemeentelijk aandeel Deerlijk
06 sep 2023

Aanleg riolering van Evangelieboomstraat tot Geeststraat

 

Donderdag 7 september starten de rioleringswerken terug in de Waregemstraat (van einde fase 1) tot de Geeststraat (kruispunt inbegrepen).

 

De aannemer legt eerst de regenwaterriolering aan vanaf de Evangelieboomstraat in de richting van de Geeststraat.

 

Midden volgende week sluiten we tot eind september het kruispunt met de Geeststraat af.

 

Tussen het einde van fase 1 en de Bilkenstraat werkt de aannemer de bovenbouw verder af. Het is de bedoeling dat we hier midden oktober het beton van de rijweg gieten.

 

 

Afkoppelingswerken grondgebied Waregem

 

In de Deerlijkseweg (grondgebied Waregem) is de aannemer gestart met de afkoppelingswerken op privé.

 

 

01 sep 2023

Bedrijven gewezen op alternatieve aanrijroutes naar bedrijventerrein Deerlijkseweg - Waregemstraat

 

Momenteel zijn er gelijktijdig grote riolerings- en wegenwerken in de Deerlijkseweg - Waregemstraat (Deerlijk) en op "Den Belgiek". Hierdoor is het bedrijventerrein Deerlijk - Waregem moeilijk bereikbaar voor vrachtverkeer. Veel vrachtwagenchauffeurs rijden daarom door de dorpskern van Nieuwenhove en dit is uiteraard niet de bedoeling. Zeker met het oog op de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

 

Stad Waregem en gemeente Deerlijk hebben daarom initiatief genomen. In een gezamenlijke brief roepen ze de bedrijven op om hun leveranciers, klanten en eigen vrachtwagenchauffeurs te informeren over de alternatieve aanrijroutes van de E17 naar het bedrijventerrein Deerlijk - Waregem.

 

Overzicht aanrijroutes

 • De officiële omleiding gaat van de E17 in Waregem via de N382 naar Anzegem en de N36 via Vichte naar "Den Belgiek".
 • Tijdelijk is vrachtverkeer toegelaten vanaf de N43 in Waregem via de Sprietestraat, Desselgemsesteenweg en Breestraat tot het bedrijventerrein.
 • Afrijden kan zoals altijd via de Breestraat en de N36 naar de oprit van de E17 in Deerlijk.
30 aug 2023

Morgen plaatst aannemer borduren

 

Vanaf morgen (31 augustus) plaatst de aannemer de borduren in de Waregemstraat. Hij begint aan huisnummer 731 en werkt in de richting van Deerlijk.

 

Parkeer je auto a.u.b. voor 6 uur buiten de werkzone. Wanneer de borduren zijn geplaatst, fatsoeneert de aannemer de opritten. Daarna kan je met de wagen weer tot bij uw woning.

 

Betreden van de werf overdag

 

Voor jouw veiligheid en die van de medewerkers van de aannemer: zorg dat je auto tussen 7 en 17 uur niet op de werf staat en dat je niet over de werf moet rijden. Te voet kan je altijd door.

 

Ben je zelfstandige en verwacht je een bestelling? Spreek op tijd de werfleider aan. Je vindt hem op de werf of in z’n werfcontainer.

 

Bedankt voor je medewerking en begrip.

 

23 aug 2023

Werken op privédomein grondgebied Waregem

 

Woon je aan de Deerlijkseweg op het grondgebied van Waregem? Dan neemt aannemer Persyn vanaf eind september contact met je voor de timing en de praktische afspraken over de afkoppelingswerken (de scheiding van regen- en afvalwater op privédomein).

 

23 aug 2023

Huisaansluitingen tweede deel Waregemstraat (Deerlijk)

 

In de Waregemstraat (van einde fase 1) tot de Geeststraat (= fase 2) sluiten we de woningen aan op de nieuwe riolering. Dit duurt tot eind september.

 

Begin september hervatten de rioleringswerken in het stuk naar de Geeststraat.

 

23 aug 2023

Aanplantingen Deerlijkseweg (Waregem) en eerste deel Waregemstraat (Deerlijk)

 

Langs de Deerlijkseweg (Waregem) van de Kamiel Vandeputtestraat tot de Waregemstraat 733 (Deerlijk) (= fase 1) verwijdert de aannemer de komende weken het onkruid. Daarna zaait hij het gras in de bermen. Verder werkt hij de overblijvende opritten af.

 

De haag tussen de rijweg en het fietspad planten we eind dit jaar aan, tijdens het plantseizoen.

 

12 jul 2023

Knip in Waregemstraat weert doorgaand verkeer

 

Zoals bij de vorige vakantieperiodes voorzien we ook nu tijdens het bouwverlof een fysieke knip in de Waregemstraat, aan de huisnummers 638 - 755. Hiermee willen we doorgaand verkeer weren uit de werfzone.

 

We hebben de hulpdiensten hierover geïnformeerd.

 

12 jul 2023

Geen werken langs even straatzijde voor begin bouwverlof

 

Momenteel werkt de aannemer langs de oneven straatzijde van de Waregemstraat, tussen de Evangelieboomstraat en de Geeststraat. Voor het begin van het bouwverlof voorziet hij geen werken meer langs de even zijde.

 

Bouwverlof

 

Het bouwverlof start op donderdag 20 juli. De aannemer hervat zijn activiteiten op 16 augustus.

 

06 jul 2023

Afkoppelingen en keuringen in Deerlijk

 

Woon je in Deerlijk en moet je afkoppelen? Ontdek hier alle info over afkoppelingswerken, de keuring, de aanvraag van de gemeentelijke premie in Deerlijk.

 

TIP - Wacht met de aanvraag tot keuring tot de nieuwe huisaansluitingen zijn uitgevoerd en de huisaansluitputjes zijn geplaatst.

 

06 jul 2023

Werken tussen Evangelieboomstraat en Geeststraat

 

Nog deze week (week van 3 juli) breken we in de Waregemstraat, vanaf de Evangelieboomstraat tot en met het kruispunt met de Geeststraat, het betonvak op langs de oneven zijde. Eind deze week, begin volgende week plaatsen we hier de bemaling voor de aanleg van de riolering. Daarna leggen we aan de oneven zijde de riolering.

 

Afhankelijk van het verloop van deze werken, bekijken we of voor het bouwverlof ook het beton langs de even zijde opbreken.

 

Verder werkt de aannemer de bermen en de zijstroken af in de Deerlijkseweg (Waregem) van de Kamiel Vandeputtestraat tot de Waregemstraat 733 (Deerlijk). Hij wil hiermee klaar zijn tegen het bouwverlof.

 

Bouwverlof

 

Het bouwverlof start op donderdag 20 juli. De aannemer hervat de werken op 16 augustus.

 

We wensen je alvast een fijne vakantie.

 

08 jun 2023

Afkoppelingen op grondgebied Waregem na de zomervakantie

 

De afkoppelingwerken (de werken die op privé worden uitgevoerd om regen- en afvalwater te scheiden) zullen voor de woningen op het grondgebied van Waregem worden uitgevoerd na de zomervakantie. Meer concrete informatie volgt later.

 

08 jun 2023

Kranten samen met rest van de post

 

Omdat bPost problemen heeft met de verdeling van de kranten in de werfzone, zal het vanaf nu de kranten samen met de rest van de post bezorgen.

 

08 jun 2023

Bemalingswater beschikbaar aan watercontainer Waregemstraat

 

Aan de bemaling in de Waregemstraat staat een watercontainer waarin we bemalingswater opslagen. Je kan het water gratis afhalen.

 

Bemalingswater is beperkt bruikbaar

 

Wil je bemalingswater gebruiken? Hou er rekening mee dat het niet wordt getest. Daarom:

 • Bemalingswater is geen drinkwater voor mens of dier
 • Gebruik het bemalingswater niet voor de bereiding van voeding, bijvullen van zwembaden of vijvers
 • Giet er bv. wel de planten in je tuin mee

 

08 jun 2023

Belang van de bemalingspompen

 

We hebben gemerkt dat de bemalingspompen soms worden uitgeschakeld. Alhoewel we begrijpen dat het geluid van de pompen als storend kan worden ervaren, is dit niet de bedoeling.

 

Telkens de pompen worden afgezet, loopt er terug grondwater in de sleuven. Deze moeten we dan eerst weer helemaal droog krijgen voordat we de buizen kunnen leggen. Het is niet mogelijk om buizen te leggen in een natte omgeving.

 

Bovendien is dit een groot veiligheidsrisico en duren de werken zo langer. Laat de pompen daarom altijd draaien.

 

08 jun 2023

Aanleg riolering in Waregemstraat (fase 2)

 

In de Waregemstraat tussen nr. 733 en de Harelbekestraat leggen we volop regenwaterriolering. Donderdag 15 juni plaatsen we tussen de Harelbekestraat en de Evangelieboomstraat de filters voor de bemaling om aansluitend de riolering aan te leggen.

 

08 jun 2023

Afwerking eerste deel Deerlijkseweg tot Waregemstraat 733

 

In de Deerlijkseweg (Waregem) van Kamiel Vandeputtestraat tot Waregemstraat 733 (Deerlijk) bereidt de aannemer de aanleg van het fietspad voor. Dit duurt tot begin volgende week.

 

De aanleg van het beton voorzien we in de week van 12 juni (momenteel voorzien op donderdag 15 juni). Hierdoor kan je een week niet op de oprit van je woning.

 

Daarna werken we de tussenzones, de opritten en de bermen af. Het is de bedoeling dat deze eerste fase helemaal klaar is bij de start van het bouwverlof.

 

10 mei 2023

Knip voor doorgaand verkeer

 

Zoals we eerder al hebben gedaan, voorzien we ook voor het lange hemelvaartweekend van 18 tot en met 21 mei een knip in de Waregemstraat (Deerlijk), ter hoogte van de huisnummers 638 - 755. Hiermee willen we verhinderen dat (te veel) bestuurders over de werf rijden en zo voor gevaarlijke situaties zorgen.

 

10 mei 2023

Afkoppelingen na zomervakantie

 

De afkoppelingswerken, dit zijn de werken die op privé worden uitgevoerd om daar regen- en afvalwater te scheiden, zullen na de zomervakantie worden uitgevoerd. Tijdens de zomermaanden worden op privé geen werken gedaan.

 

Zodra we duidelijkheid hebben over de definitieve planning van deze werken, informeren we je daar in detail over.

 

10 mei 2023

Aanleg fietspad

 

De aanleg van het fietspad in de Deerlijkseweg (Waregem) van Kamiel Vandeputtestraat tot Waregemstraat 638 (Deerlijk) voorzien we midden juni.

 

 

10 mei 2023

Betonwerken laatste stuk Waregemstraat bevestigd

 

De aannemer heeft bevestigd dat morgen, donderdag 11 mei, de betonverharding wordt geplaatst in deelfase 5 van de betonwerken. Deze deelfase is in de Waregemstraat, huisnummers 650 - 739.

 

Rijd niet over het beton

 

Vanaf vrijdagmiddag 12 mei is de rijbaan begaanbaar te voet en met de fiets. Gemotoriseerd verkeer mag in geen geval op de baan rijden. We houden je op de hoogte wanneer het wel kan.

 

05 mei 2023

Donderdag 11 mei start betonfase 5, de laatste fase

Als de weersomstandigheden meezitten, dan giet de aannemer donderdag 11 mei het beton van de rijweg in de Waregemstraat (huisnummers 650 - 739). Dit is de vijfde en laatste betonfase (zie kaartje).

 

Rijd niet over het beton

 

Vanaf vrijdagmiddag 12 mei is de rijbaan begaanbaar te voet en met de fiets. Gemotoriseerd verkeer mag in geen geval op de baan rijden. We houden je op de hoogte wanneer het wel kan.

 

Tijdens werkuren geen verkeer op de werf

 

Tussen 7 en 17 uur moeten de wagens verwijderd zijn van de werf. Voor jouw veiligheid en voor die van onze arbeiders worden werf- en ander verkeer strikt gescheiden.

 

Verwacht je een belangrijke bestelling? Spreek dan onze werfleider hierover tijdig aan. Je vindt hem op de werf of in de werfcontainer.

02 mei 2023

Donderdag 4 mei start betonfase 4

 

Als de weersomstandigheden meezitten, dan giet de aannemer donderdag 4 mei het beton van de rijweg in de Deerlijkseweg (huisnummers 259 - 269). Dit is de vierde betonfase (zie kaartje).

 

Rijd niet over het beton

 

Vanaf vrijdagmiddag 5 mei is de rijbaan begaanbaar. Gemotoriseerd verkeer mag in geen geval op de baan rijden. We houden je op de hoogte wanneer het wel kan.

 

Tijdens werkuren geen verkeer op de werf

 

Tussen 7 en 17 uur moeten de wagens verwijderd zijn van de werf. Voor jouw veiligheid en voor die van onze arbeiders worden werf- en ander verkeer strikt gescheiden.

 

Verwacht je een belangrijke bestelling? Spreek dan onze werfleider hierover tijdig aan. Je vindt hem op de werf of in de werfcontainer.

 

Verdere planning

 

 • Het kruispunt met de Kamiel Vandeputtestraat (betonfase 3) is ondertussen open voor verkeer.
 • De laatste fase van de betonverharding (betonfase 5) staat volgende week op de planning. De juiste dag is afhankelijk van de weervoorspellingen. Blijf op de hoogte: volg onze nieuwsbrief en houd je brievenbus in de gaten.  

 

teaser
27 apr 2023

Opstart werken deel Waregemstraat tot Geeststraat

 

Vanaf 8 mei 2023 starten de werken in de Waregemstraat (van einde fase 1) tot de Geeststraat (incl. het kruispunt). Dit is hoofdfase 2 van de wegen- en rioleringswerken. Tegen dan is de betonverharding in deelfases 1, 2 en 3 open voor verkeer (zie kaartje bij het andere artikel).

 

De aannemer breekt eerst de betonvakken uit aan de kant met de oneven huisnummers. Daarna plaatst hij de bemaling. We verwachten dat we voor fase 2 midden mei kunnen beginnen met de aanleg van de rioolbuizen. We vertrekken hiervoor aan het einde van fase 1, ter hoogte van de werfketen, en werken zo richting Deerlijk.”

 

Sla de folder er nog eens op na.

 

27 apr 2023

Afwerking Deerlijkseweg en deel Waregemstraat

 

De komende weken worden de twee laatste deelfases van de betonverharding in fase 1 (Deerlijkseweg in Waregem van Kamiel Vandeputtestraat tot Waregemstraat 733 in Deerlijk) nog ingepland. Meer details over deze planning volgen later.

 

Na de betonverharding

 

Nadat de betonverharding is aangelegd, werken we zijstroken af. Door de natte ondergrond is het nog niet mogelijk om de fietspaden definitief aan te leggen. We wachten op drogere omstandigheden omdat we zeker willen zijn van een duurzaam en kwaliteitsvol resultaat.

 

De aannemer zorgt er wel voor dat de opritten naar de woningen beschikbaar zijn.

 

teaser
24 apr 2023

Derde fase betonwerken start morgen dinsdag

 

Morgen (dinsdag 25 april) gieten we de betonverharding op de derde fase van de rijweg (kruispunt Kamiel Vandeputtestraat, zie kaartje). Dit zullen we doen met een betonpomp. Parkeer jouw wagen 20 meter verder in de Deerlijkseweg (richting Nieuwenhove) zodat we de betonpomp ‘s morgens kunnen opstellen.

 

Rijd niet over het beton

 

Vanaf woensdagmiddag 26 april is de rijbaan begaanbaar. Gemotoriseerd verkeer mag in geen geval op de baan rijden. We houden je op de hoogte wanneer het wel kan. Houd dus je mailbox en je brievenbus in de gaten.

 

Tijdens werkuren geen verkeer op de werf

 

We merken dat niet iedereen op de hoogte is van de toegang op de werf tijdens de werkuren. Daarom herhalen we de principes:

 • Tussen 7 en 17 uur moeten de wagens verwijderd zijn van de werf. Voor jouw veiligheid en voor die van onze arbeiders worden werf- en ander verkeer strikt gescheiden.
 • Verwacht je een belangrijke bestelling? Spreek dan onze werfleider hierover aan. Je kan hem vinden op de werf of in de werfcontainer.

Bedankt voor jouw begrip en geduld.

 

teaser
19 apr 2023

Vrijdag 21 april beton in fase 2

 

Omdat de voorbereidingen van de betonwerken veel vlotter verlopen dan voorzien, gaan we nu vrijdag 21 april het beton ook al aanbrengen in fase 2 (zie het kaartje).

 

Planning

 • Donderdag 20 april: beton fase 1
 • Vrijdag 21 april: beton fase 2

 

Blijf van het beton

 

Niets of niemand mag over het vers gegoten beton lopen, fietsen, rijden, … tot het beton is uitgehard. We informeren je dan opnieuw.

 

Bereikbaarheid

 • Woon je in fase 1 of 2? Parkeer je auto buiten de werkzone. Vanuit Waregem geraak je tot en met fase 3.
 • Woon je in fase 3? Dan kan je aan- en afrijden langs de kant van Waregem.
 • Woon je in fase 4 of 5? Dan kan je aan- en afrijden langs de kant van Deerlijk.

 

Houd de komende dagen je mailbox en je brievenbus goed in de gaten voor nieuwe informatie.

 

teaser
17 apr 2023

Donderdag 20 april beton in fase 1

 

Nu donderdag 20 april giet de aannemer het beton in fase 1 van de werken (zie kaartje). Daarna mag er niets of niemand meer over het beton.

 

BELANGRIJK

 

 • Stap, fiets of rijd in geen geval over de vers gestorte betonverharding. Elke schade moet worden hersteld waardoor de hinder langer zal aanhouden. Dit geldt ook voor bv. handafdrukken.
 • Tijdens de uithardingsperiode is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk over heel het traject waar de betonverharding is aangebracht.
 • We informeren je opnieuw als het beton is uitgehard.

 

Bereikbaarheid

 

 • Woon je in fase 1? Parkeer je auto ten laatste donderdag 20 april voor 6 uur buiten de zone waar beton wordt gegoten. Daarna kan je niet meer weg met de auto.
 • Woon je in fase 2 of 3? Dan kan je aan- en afrijden langs de kant van Waregem.
 • Woon je in fase 4 of 5? Dan kan je aan- en afrijden langs de kant van Deerlijk.

 

teaser
06 apr 2023

Folder met aangepaste planning

 

De projectpartners maakten een folder om de bewoners verder te informeren over de aangepaste planning van het project. Die folder kan je hieronder terugvinden. Daarin lees je onder andere:

 • Wat de nieuwe planning is van het project
 • Wat de omleidingen zijn
 • Hoe we de woningen bereikbaar houden tijdens de werken

 

Voor bijkomende vragen kan je terecht bij het Contactcenter van Aquafin via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be, of bij de aannemer via 056 75 65 01 of info@persyn.be.

03 apr 2023

Aanleg betonverharding gespreid over enkele weken

 

Na de aanleg van de steenslagverharding en de tussenlaag asfalt (zie eerdere communicatie) kan de betonverharding in de Deerlijkseweg (Waregem) van Kamiel Vandeputtestraat tot de Waregemstraat 733 (Deerlijk) aangebracht worden. Dit is nagenoeg de volledige huidige fase van de weg- en rioleringswerken.

 

De aanleg van de betonverharding start op maandag 17 april, als het weer het toelaat.

 

Hoe verloopt de aanleg van de betonverharding?

 • De betonverharding wordt in 5 deelfasen aangebracht.
 • De aannemer werkt telkens over een afstand van ongeveer 100 meter.
 • Voor elk traject van 100 meter rekenen we op 4 dagen voor de uitvoering. 
 • Deze 4 dagen zijn nodig voor de voorbereidingen (bv. vrijmaken van de deksels van de toezichtputten), gieten van het beton, inzagen, afwerken, …
 • Het duurt minstens een week voor de betonverharding voldoende is uitgehard. Afhankelijk van bv. de weersomstandigheden (regen, koud weer) kan het langer duren voor het beton voldoende hard is.

 

Belangrijk

 • Stap, fiets of rijd in geen geval over de vers gestorte betonverharding. Elke schade moet worden hersteld waardoor de hinder langer zal aanhouden. Dit geldt ook voor bv. handafdrukken.
 • Tijdens de uithardingsperiode is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk over heel het traject waar de betonverharding is aangebracht.

 

Bereikbaarheid

 • Op het kaartje zijn de 5 deelfasen duidelijk aangegeven.
 • Als de betonverharding van fase 1 is uitgehard, dan kunnen de bewoners van fase 1 aan- en afrijden langs de kant van Waregem.
 • Als de betonverharding van fase 2 is uitgehard, dan kunnen de bewoners van fase 1 en fase 2 aan- en afrijden langs de kant van Waregem (over fase 1). 
 • Pas nadat de betonverharding van fase 3 (het kruispunt met de Kamiel Vandeputtestraat) is uitgehard, starten we aan fase 4.
 • Als de betonverharding van fase 4 is uitgehard, dan kunnen we bewoners door langs de kant van fase 5.

 

Timing

 • De betonverharding is ten vroegste voor de eerste week na de Paasvakantie.
 • Deze werken zijn sterk weersafhankelijk. Bij slecht weer (aanhoudende regen of te koude temperaturen) kan er niet worden gewerkt en verandert de timing.
 • Hierdoor is het moeilijk om de detailplanning lang op voorhand te communiceren. Daarom laten we detailplanning maximaal 1 dag op voorhand weten langs deze weg. Verder zal de aannemer strooibriefjes in alle brievenbussen steken.

 

teaser
03 apr 2023

Doorgang afgesloten op grens Waregem - Deerlijk

 

Nu de bodemlaag asfalt ligt in de eerste fase van de Deerlijkseweg en Waregemstraat zal er twee weken minder activiteit zijn, tot de aanleg van de betonverharding start op 17 april.

 

Van 10 tot en met 14 april heeft de aannemer bovendien vakantie.

 

Op maandag 3 april sluiten we de weg fysiek af ter hoogte van de grens Waregem - Deerlijk. Hiermee willen we voorkomen dat te veel bestuurders tijdens de rustige periode over de werf gaan rijden.

 

28 mrt 2023

Aanleg tussenlaag asfalt op 29 maart

 

Momenteel legt de aannemer een cementgebonden specie op de fundering.

 

Woensdag 29 maart wordt de tussenlaag in asfalt gegoten. Je kan ook dan de werf niet op met de auto.

 

Het gieten van asfalt is ook weersgevoelig. De planning kan tot het laatste moment verschuiven.

 

Vanaf donderdag 30 maart kan je na de werkuren over de werf rijden. Doe dit stapvoets, het blijft een werf.

 

22 mrt 2023

Opbouw wegenis delen Deerlijkseweg en Waregemstraat

 

Dinsdag 28 maart leggen we de steenslagfundering van de Deerlijkseweg (Waregem) van de Kamiel Vandeputtestraat tot de Waregemstraat 733 (Deerlijk). Eind van de week voorzien we de aanleg van een laag asfalt.

 

Verwacht je een belangrijke levering? Die is mogelijk tussen de aanleg van de steenslag en de aanleg van het asfalt. Bij twijfel neem je altijd contact met de aannemer.

 

Bij slecht weer kan deze planning nog veranderen. We informeren je de dag voordien nog langs deze weg. Ook zal de aannemer strooibriefjes steken in alle brievenbussen langs de werfzone.

 

Asfalt moet afkoelen

 

Nadat het asfalt is aangelegd, moet het eerst afkoelen voor je erover mag rijden. Boven op de asfaltlaag brengen we later nog een betonverharding aan.

 

Zodra we de planning voor de betonwerken kennen, informeren we u meer in detail langs deze weg.

 

16 mrt 2023

Opbouw wegenis Deerlijkseweg en deel Waregemstraat

 

In de week van 20 maart worden de betonnen boordstenen verder gegoten. Daarna plaatsen we de steenslagfundering van de rijweg. Ook beginnen we met de opbouw van de fietspaden.

 

In het begin van de week van 27 maart wordt een tweede laag fundering van de rijweg aangebracht. Meer naar het einde van de week voorzien we de aanleg van een eerste asfaltlaag. Nog die week werken we de fundering van de fietspaden af.

 

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen we niet werken en wordt de planning aangepast.

 

16 feb 2023

Werken schieten momenteel goed op

 

Door het mooie weer lopen de werken momenteel iets voor op schema.

 

In het deel Deerlijkseweg (Waregem) van de Kamiel Vandeputtestraat tot Waregemstraat 733 (Deerlijk) voert de aannemer de huisaansluitingen uit aan beide kanten van de straat. Verder leggen we de koffer van de wegenis en zetten we de straatkolken. Daarna gaan we de kantstrook gieten langs de oneven huisnummers.

 

Moeilijke doorgang

 

Tijdens de werkuren, van 7 tot 17 uur, is de straat een werkzone. Met de auto geraak je overdag soms heel moeilijk weg door het drukke werfverkeer of omdat er voor je oprit wordt gewerkt. Dit zorgt trouwens ook altijd voor een veiligheidsrisico.

 

Moet je toch weg? Parkeer je auto dan bij voorkeur buiten de werkzone of oefen even geduld als je moet wachten. Rijd stapvoets en respecteer de aanwijzingen van de werklui. Hun en jouw eigen veiligheid zijn prioritair. Alvast bedankt!

 

Levering voorzien

 

Verwacht je een belangrijke levering? Ga je verhuizen? Laat dit weten aan de werfleider: Pepijn Pollentier, 056 756 501. Of loopt langs de werfkeet ter hoogte van de Waregemstraat 733.

 

02 feb 2023

Werken zitten op schema

 

De werken aan de Deerlijkseweg (Waregem), van de Kamiel Vandeputtestraat tot de Waregemstraat 733 in Deerlijk, verlopen volgens schema.

 

Ter hoogte van het kruispunt Kamiel Vandeputtestraat - Deerlijkseweg voeren we in de week van 6 februari de resterende rioleringswerken uit. We leggen een stuk nieuwe riolering en plaatsen een grote betonnen constructie. Dit laatste is een overstort.

 

Verder wordt in het overige deel van de werkzone de persleiding verder aangelegd. Daarna sluiten we de woningen aan op de nieuwe riolen.

 

Moeilijke doorgang

 

Tijdens de werkuren, van 7 tot 17 uur, is de straat een werkzone. Met de auto geraak je overdag soms heel moeilijk weg door het drukke werfverkeer of omdat er voor je oprit wordt gewerkt. Dit zorgt trouwens ook altijd voor een veiligheidsrisico.

 

Moet je toch weg? Parkeer je auto dan bij voorkeur buiten de werkzone of oefen even geduld als je moet wachten. Rijd stapvoets en respecteer de aanwijzingen van de werklui. Hun en jouw eigen veiligheid zijn prioritair. Alvast bedankt!

 

23 dec 2022

Planning voor het kerstverlof

 

Doorgaand verkeer geweerd tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie komt er opnieuw een fysieke knip op de gemeentegrens. Hiermee voorkomen we dat bestuurders door de werfzone Deerlijkseweg/Waregemstraat rijden.

Alle woningen blijven bereikbaar. Voor de bewoners wordt een omleiding voorzien.

 • Woon je in de Waregemstraat in Deerlijk? Dan rijd je aan en af langs de kant van Deerlijk.
 • Woon je in de Deerlijkseweg in Waregem? Dan rijd je aan en af langs de kant van Nieuwenhove.

De hulpdiensten werden hiervan verwittigd.

 

Werf opgeruimd

De aannemer laat de werf zo proper mogelijk achter zodat je veilig tot aan je woning geraakt. Rijd je door de werfzone? Doe dit dan stapvoets.

Doet er zich tijdens de vakantie op de werf een probleem voor dat een dringende oplossing vraagt? Bel dan het gratis noodnummer 0800 16 603.

 

Vakantieperiode

Van vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 9 januari 2023 voorzien we geen activiteit op de werf. De aannemer hervat de werken op dinsdag 10 januari 2023.

In naam van alle werfpartners wensen we je een fijn eindejaar.

14 dec 2022

Werken kruispunt Deerlijkseweg - Kamiel Vandeputtestraat na Nieuwjaar

 

Door de weersomstandigheden moest de aannemer schuiven met de planning. Hierdoor werd duidelijk dat de geplande werken op het kruispunt Deerlijkseweg - Kamiel Vandeputtestraat onmogelijk klaar konden zijn voor de start van de kerstvakantie op 23 december.

 

Daarom werd beslist de werken te verschuiven tot na de vakantie. Vermoedelijk starten ze op dinsdag 10 januari 2023.

 

Ondertussen voert de aannemer nog altijd huisaansluitingen uit in de Deerlijkseweg (Waregem), van Kamiel Vandeputtestraat tot Waregemstraat 733 (Deerlijk).

 

01 dec 2022

Planning voor de komende weken

 

Momenteel is de aannemer in de Deerlijkseweg (Waregem), van Kamiel Vandeputtestraat tot Waregemstraat 733 (Deerlijk), druk in de weer met de huisaansluitingen. Dit zijn de verbindingen op openbaar domein van de hoofdriool naar de woningen.

 

Vanaf maandag 5 december wordt het pompstation gebouwd ter hoogte van de werfkeet.

 

Werken kruispunt Deerlijkseweg - Kamiel Vandeputtestraat

 

Tegen het einde van de week van 12 december of begin van de week van 19 december plaatsen we een grote constructie onder het kruispunt Deerlijkseweg - Kamiel Vandeputtestraat. Hiervoor wordt het kruispunt afgesloten voor alle verkeer.

 

Tegen de kerstvakantie, die start op vrijdag 23 december, zijn deze werken afgerond. Op het kruispunt ligt dan steenslag zodat je als bewoner voorzichtig voorbij kan. Rijd in elk geval stapvoets.

 

01 dec 2022

Werken op privé Deerlijkseweg Waregem voorzien voorjaar 2023

 

Verschillende eigenaars van woningen in de Deerlijkseweg (Waregem) hebben ervoor geopteerd om de afkoppelingswerken op privé te laten uitvoeren door de hoofdaannemer van de rioleringswerken. De afkoppelingswerken zijn nodig om regen- en afvalwater van de woning te scheiden.

 

De hoofdaannemer voert de afkoppelingswerken op privé enkel uit bij de eigenaars die hiervoor vooraf een overeenkomst hebben ondertekend. Alleen dit geval worden de kosten van de werken op privé gedekt door de stad Waregem.

 

Het gaat om de woningen Deerlijkseweg (Waregem) met de huisnummers 240 tot 278 en 241 tot 269.

 

De afkoppelingswerken zijn voorzien in het voorjaar van 2023. De werfleider van aannemer Persyn neemt persoonlijk contact met de betrokken eigenaars en maakt met hen praktische afspraken.

 

Vragen?

 

Heb je nog vragen of opmerkingen bij het afkoppelingsdossier voor jouw perceel? Bel of mail Leen Vandenbrande (03 450 45 45 of leen.vandenbrande@aquafin.be).

 

28 okt 2022

Knip moet doorgaand verkeer weren

 

Omdat nog veel te veel bestuurders door de werfzone Deerlijksesteenweg/Waregemstraat blijven rijden, voorzien we tijdens de herfstvakantie een ‘knip’ op de grens tussen Waregem en Deerlijk. Alle woningen blijven bereikbaar. Voor de bewoners is een omleiding voorzien.

 • Woon je in de Waregemstraat in Deerlijk? Dan rijd je aan en af langs de kant van Deerlijk.
 • Woon je in de Deerlijkseweg in Waregem? Dan rijd je aan en af langs de kant van Nieuwenhove.

We hebben de hulpdiensten verwittigd van deze bijkomende verkeersmaatregel.

 

24 okt 2022

Planning tot en met herfstvakantie

 

De eerste fase van de werken, in de Deerlijkseweg van de Kamiel Vandeputtestraat tot Waregemstraat 733 (Deerlijk), is volop in uitvoering.

 

De aannemer heeft momenteel de vuilwaterleiding aan de kant met de oneven huisnummers aangelegd. In dit deel van de straat waar de vuilwaterleiding ligt, wordt de onderfundering van de rijweg geplaatst. Ter hoogte van de kruising van de Alfortbeek met de Deerlijkseweg/Waregemstraat starten we in de twee helft van deze week met de aansluiting van de regenwaterleiding.

 

Herfstvakantie

 

De week van 1 november heeft de aannemer herfstvakantie. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

 

Meteen na de vakantieweek werkt de aannemer verder aan de regenwaterleiding en start hij met de bouwput voor het pompstation. Het laatste gebeurt buiten de rijweg.

 

26 sep 2022

Knip Harelbekestraat verplaatst

 

Na evaluatie van de omleiding voor fietsers werd beslist om de knip in de Harelbekestraat op te schuiven in de richting van Nieuwenhove. De nieuwe locatie van de knip is aangeduid op de kaart.

 

De rest van de omleiding blijft behouden zoals eerder voorzien.

 

teaser
19 sep 2022

Deerlijkseweg afgesloten vanaf 26 september

 

Vanaf 26 september sluiten we de Deerlijkseweg af voor het doorgaand verkeer. We leggen een omleiding in via de Expresweg, Kortrijkseweg en de Ringlaan. Het lokaal verkeer kan via de Nieuwenhovestraat, Platanendreef en Textielstraat. In samenspraak met de gemeente en de politie nemen we een aantal tijdelijke maatregelen voor een veilig en vlot verkeer:

 • In de Nieuwenhovestraat voeren we een parkeerverbod in langs de kant van de even huisnummers
 • De rotonde op het kruispunt met de Jules Haerinckstraat nemen we weg, verkeer in de Nieuwehovestraat krijgt voorrang met verkeersborden
 • We plaatsen betonblokken in de Papegaaistraat en Harelbekestraat om sluipverkeer tevoorkomen. Met de fiets kan je er gewoon door.
30 aug 2022

Voorbereidende werken starten in Deerlijkseweg en Waregemstraat

 

Vanaf volgende week starten de voorbereidende werken langs de Deerlijkseweg en de Waregemstraat. Deze werken zullen naast de rijweg gebeuren en hierdoor geen verkeershinder met zich meebrengen.

 

Zoals voorzien, starten we op maandag 26 september met de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken binnen de eerste fase van het project. Hierdoor zal de Deerlijkseweg - Waregemstraat volledig onderbroken zijn.

 

Voor doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer en fietsers is een omleiding voorzien.

 

Alles weten over deze werken? Lees de infofolder.

 

teaser
27 jun 2022

Infomarkt op 4 juli

 

Deerlijk, Waregem, Aquafin, Riopact en de Provincie West-Vlaanderen nodigen je uit op een infomarkt over deze werken.

 

Afspraak op maandag 4 juli tussen 18.30 en 20.30 in OC De Wieke, Wiekeplein in Deerlijk. Je kunt doorlopend in en uit lopen. Vooraf reserveren is niet nodig.

 

Een van de volgende dagen valt op veel adressen op en in de buurt van het traject van de werken een uitgebreide infofolder in de brievenbussen.

 

24 nov 2021

Timing en fasering

 

De effectieve wegenis- en rioleringswerken zijn voorzien om te starten medio 2022. Ze zullen  gefaseerd uitgevoerd worden om de woningen maximaal bereikbaar te houden en de impact op de verkeersafwikkeling te beperken.

 

Voorafgaandelijk aan de effectieve wegenis- en rioleringswerken zullen door de verschillende nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitgevoerd worden. Onder andere zullen door De Watergroep en Fluvius vernieuwings- en uitbreidingswerken gebeuren en dit voornamelijk in de Waregemstraat en Deerlijkseweg. Deze voorbereidende werken zullen opgestart worden in het voorjaar van 2022.

 

Afkoppelen op privaat domein

 

Als eigenaar van een woning langsheen het projectgebied moet je, naar aanleiding van de geplande werken op openbaar domein, ook op uw privégrond het regenwater scheiden van het afvalwater. Dat noemen we “afkoppelen”.  Binnen dit afkoppelingstraject word je bijgestaan door een afkoppelingsdeskundige.