Wat doen we?

20753V2 - Rioleringswerken in de Sint-Laurensstraat en Overrepenstraat

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
20753V2

Wie doet wat?

Aquafin

Stad Tongeren

  • Aanleggen van voetpaden
  • Aanleggen openbaar groen
  • Vernieuwen van de wegsignalisatie
  • Uitvoeren van verfraaiingswerken

Kostprijs

Aquafin:
€665.000,00
Stad Tongeren:
€94.000,00
Total:
€759.000,00