Nieuws

23079A - Aansluiting Westvoordestraat deel A (Moerakkerstraat, Akkerstraat, Gr. Kapellestraat)
25 apr 2022

Volop rioleringswerken in Grote Kapellestraat

 

Deze week legt de aannemer de grachten verder aan in de Grote Kapellestraat tussen Driebekweg en Urselseweg (deelfase 1 vanaf Driebekweg tot en met huisnummer 8). Ook worden de taluds ingezaaid.

 

In deze deelfase beginnen we in de week van 9 mei met de opbouw van de wegenis. Eerst plaatsen we de straatkolken, daarna leggen we de fundering van de rijweg en brengen we de boordstenen aan. Deze worden ter plaatse gegoten in beton. Meer info volgt.

 

In het deel van de Grote Kapellestraat tussen de Driebekweg en de Urselseweg (deelfase 2 vanaf huisnummer 6 tot aan Urselseweg) leggen we vanaf dinsdag 26 of woensdag 27 april eerst de vuilwaterriool en vervolgens de regenwaterriool aan.

28 mrt 2022

Overzicht werken Grote Kapellestraat

 

In de week van 28 maart sluiten we in de Grote Kapellestraat tussen de Driebekweg en de Urselseweg (deelfase 1 vanaf Driebekweg tot en met huisnr. 8) de woningen aan op het nieuwe rioleringsstelsel. Ook de aanleg van de grachten staat op de planning.

 

In de Grote Kapellestraat tussen de Driebekweg en de Urselseweg (deelfase 2 vanaf huisnr. 6 tot aan de Urselseweg) leggen we vanaf dinsdag 19 april zowel de vuilwater- als de regenwaterriolering aan. In de week van 4 april wordt in dit stuk de wegenis opgebroken.

 

Begin april bouwverlof

 

Van maandag 4 tot en maandag 18 april heeft de aannemer bouwverlof.

22 mrt 2022

Overzicht rioleringswerken Grote Kapellestraat

 

Deze week plaatst de aannemer nog een deel van de vuilwatercollector in de Grote Kapellestraat, tussen de Driebekweg en de Urselseweg (deelfase 1 vanaf Driebekweg t.e.m. huisnr. 8).

 

In de week van 28 maart legt hij hier de grachten aan, brengt hij de inbuizingen aan en sluit hij de woningen aan op de nieuwe riolen. Dit duurt ongeveer twee weken.

 

Van maandag 11 april tot en met maandag 18 april heeft de aannemer bouwverlof. Er is dan geen activiteit op de werf.

 

Na de Paasvakantie, op dinsdag 19 april, breken we de verharding op in de Grote Kapellestraat, tussen de Driebekweg en de Urselseweg (deelfase 2 vanaf huisnr. 8 tot aan Urselseweg). Daarna starten we hier met de aanleg van de vuilwater- en de regenwaterriolering.

24 jan 2022

Opbouw wegenis Kleine Kapellestraat

 

In de week van 24 januari legt de aannemer de onderste laag van de steenslagfundering. In de week van 31 januari worden de boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Dit gebeurt met een glijbekistingsmachine. Je kunt dan enkele dagen niet met de auto op de oprit. Het vers gegoten beton moet immers eerst uitdrogen. De aannemer informeert je meer in detail in een bewonersbrief.

24 jan 2022

Rioleringswerken starten in Grote Kapellestraat

 

Vanaf vandaag (maandag 24 januari) wordt de rijweg opgebroken in de Grote Kapellestraat, tussen de Akkerstraat en de Driebekweg. Vanaf donderdag 27 januari starten we hier met de rioleringswerken.

 

In de week van 7 februari breken we de rijweg op in het deel tussen de Driebekweg en de Urselseweg. In de week van 14 februari beginnen we ook met de riolering.

19 jan 2022

Overzicht van de komende werken

 

Deze week sluit de aannemer in de Kleine Kapellestraat de woningen verder aan op de nieuwe riolen. Ook de afwerking van de grachten gaat hier voort.

 

Vanaf vandaag breken we de wegenis op in de Grote Kapellestraat, tussen de Akkerstraat en de Driebekweg . Vanaf donderdag 27 januari leggen we in dit deel de riolen aan.

 

Tussen de Driebekweg en de Urselseweg starten de werken in de week van 7 februari. We breken eerst de bestaande wegenis op zodat we de week nadien kunnen beginnen met de aanleg van de riolen.

17 dec 2021

Bouwverlof tot en met 9 januari 2022

 

Momenteel ligt de ondergrond er heel zwaar bij, waardoor er niet kan worden gewerkt.

 

De aannemer heeft bouwverlof vanaf vrijdag 24 december 2021 (inbegrepen) tot en met zondag 9 januari 2022.

 

Als het mogelijk is met de weersomstandigheden, dan hervat hij de werken vanaf maandag 10 januari.

 

In de Kleine Kapellestraat worden dan de resterende huisaansluitingen afgewerkt. In de Grote Kapellestraat wordt vanaf maandag 17 januari de wegenis opgebroken tussen de Akkerstraat en de Driebekweg voor de aanleg van de riolering.

 

We wensen je alvast een fijn eindejaar.

13 dec 2021

Bouwverlof vanaf 23 december

 

Van donderdagavond 23 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 heeft de aannemer vakantie. De werken worden hervat vanaf maandag 10 januari 2022. We wensen je alvast een fijn eindejaar.

 

13 dec 2021

Planning na het bouwverlof

 

In de week van 10 januari 2022 worden de resterende huisaansluitingen uitgevoerd in de Kleine Kapellestraat. Tot het einde van januari plaatst de aannemer er de straatkolken en brengt hij een eerste laag fundering aan. Daarna worden de boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Hiervoor wordt een "glijbekisting" gebruikt. Je kunt dan enkele dagen niet op de oprit van je woning. We informeren je hier binnenkort verder over.

 

Nog in de week van 10 januari wordt de rijweg opgebroken in de Grote Kapellestraat, tussen de Akkerstraat en de Driebekweg.

 

13 dec 2021

Aanpassingen minder-hinder-steenslag Kleine Kapellestraat

 

Deze week legt de aannemer in de Kleine Kapellestraat minder-hinder-steenslag van huisnummer 3 tot huisnummer 16. Dit moet de bereikbaarheid van de woningen verbeteren.

 

Verder wordt de minder-hinder-steenslag heraangelegd vanaf het bufferbekken tot huisnummer 16.

 

11 okt 2021

Afwerken wegenis Akkerstraat

 

Deze week (week van 11 oktober) worden de putdeksels in de Akkerstraat op de juiste hoogte gebracht. Dit gebeurt met het oog op de aanleg van de toplaag asfalt.

 

Deze toplaag wordt in de week van 18 oktober aangebracht in de Akkerstraat, met inbegrip van het kruispunt met de Grote Kapellestraat. De aannemer informeert je hier nog verder over.

 

De dag van de asfalteringswerken wordt de straat afgesloten voor alle verkeer. Moet je overdag weg met de auto? Parkeer bij voorkeur de avond voordien al buiten de werfzone.

 

Na de aanleg van de toplaag asfalt worden de opritten en de bermen afgewerkt.

 

11 okt 2021

Opbreken wegenis en aanleg riolering Kleine Kapellestraat

 

In de week van 18 oktober breekt de aannemer de wegverharding uit in de Kleine Kapellestraat. Op maandag 25 oktober start hij met de aanleg van de rioolbuizen.

 

20 sep 2021

Toplaag asfalt in Akkerstraat op 1 oktober

 

In de week van 20 september werkt de aannemer de steenslagfundering af in de Akkerstraat, vanaf de Knokkebaan tot aan de oprit achteraan Grote Kapellestraat 36. Op vrijdag 24 september wordt de onderlaag asfalt aangebracht. De aanleg van de toplaag asfalt voorzien we op vrijdag 1 oktober.

 

In het deel Kleine Kapellestraat - Akkerstraat (ter hoogte van de kapel) wordt deze week de kantstrook getrokken. In de week van 27 september legt de aannemer de steenslagfundering zodat op vrijdag 1 oktober de eerste laag asfalt kan worden gelegd. Bij slecht weer kan deze planning wijzigen.

 

20 sep 2021

Nog werken aan de grachten

 

In de week van 20 september werkt de aannemer de grachten af in de Akkerstraat. In de Kleine Kapellestraat - Akkerstraat (ter hoogte van de kapel) gaat hij verder met de huisaansluitingen en de straatkolken.

 

Vanaf maandag 27 september starten de werken aan de grachten en het bufferbekken in de Kleine Kapellestraat.

13 sep 2021

Onderlaag asfalt voorzien in week 27 september

 

De aannemer legt deze en volgende week de grachten aan in de Akkerstraat. In de week van 20 september start in de Kleine Kapellestraat de aanleg van de grachten en het bufferbekken.

 

In de Akkestraat wordt in de week van 27 september de steenslagfundering afgewerkt en de onderlaag asfalt gegoten. In het stuk Kleine Kapellestraat - Akkerstraat (fase 3) worden de kantstroken getrokken in de week van 20 september. De week nadien werkt de aannemer de steenslagfundering af en legt hij ook hier de onderlaag asfalt aan.

 

10 sep 2021

Voortgang werken Kleine Kapellestraat en Akkerstraat

 

Tot eind deze week legt de aannemer riolering in de Kleine Kapellestraat en in de Akkerstraat, ter hoogte van de kapel. Tegelijk voert hij de huisaansluitingen uit.

 

Op woensdag 8 september zijn we gestart met de voorbereidingen en de aanleg van de grachten en het bufferbekken in de Kleine Kapellestraat.

 

Ondertussen werden de straatkolken geplaatst in de Akkerstraat. Verder werd de steenslagfundering gelegd en nog een deel van de boordstenen gegoten.

 

In de week van 13 september werkt de aannemer de steenslagfundering af en wordt de onderlaag asfalt gelegd. Je zult dan niet met de auto tot aan je woning geraken. De aannemer informeert je verder per brief.

31 aug 2021

Riolerings- en wegenwerken in Kleine Kapellestraat

 

In de week van 30 augustus legt de aannemer riolering in de Kleine Kapellestraat - Akkerstraat, ter hoogte van de kapel. In de week van 6 september voert hij voorbereidende werken uit met het oog op de aanleg van de grachten en het bufferbekken.

 

Deze en volgende week wordt in de Akkerstraat, van de Knokkebaan tot een zestigtal meter voor de Kleine Kapellestraat, de steenslagfundering van de rijweg aangebracht. Verder worden de boordstenen en de goten ter plaatse gegoten in beton.

 

09 jul 2021

Heraanleg Moerakkerstraat

 

De heraanleg in de Moerakkerstraat verloopt volgens plan. Vandaag 9 juli worden de betonnen goten en boordstenen aangelegd met een gespecialiseerde machine. Daarna moeten die een tijdlang uitharden. Volgende week, vanaf 12 juli, zal de aannemer eerst de fundering van de weg afwerken in gestabiliseerde steenslag. De bedoeling is om voor het bouwverlof ook de onderlaag asfalt aan te brengen, zodat de straat eenvoudig bereikbaar is.

 

In de Akkerstraat gaat men tot het einde van volgende week nog door met de rioleringsaanleg. Hier wordt de collector (hoofdleiding) voor afvalwater geplaatst tot de Kleine Kapellestraat.

30 jun 2021

Volgende week asfaltwerken in de Moerakkerstraat

 

In de Moerakkerstraat wordt momenteel de doorsteek van de Woestijnebeek aangelegd. Daarna zorgt de aannemer voor de nieuwe fundering van de weg en de voetpaden.

 

Volgende week, vanaf 5 juli, wordt de weg in de Moerakkerstraat opnieuw aangelegd: eerst de goten en boordstenen in beton, daarna de bovenste laag van de fundering en tenslotte de asfaltverharding. Deze wordt uitgevoerd in twee lagen, met een kleeflaag ertussen.

 

Intussen worden in de Aalterseweg de bermen en opritten afgewerkt en zijn we in de Akkerstraat begonnen met de aanleg van de hoofdriolering.

24 jun 2021

Aanleg wegenis Moerakkerstraat kan beginnen

 

Deze week werd in de Moerakkerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Aalterseweg de doorsteek onder de Woenstijnebeek aangelegd. Verder heeft de aannemer de huisaansluitingen uitgevoerd. De weg werd afgedekt met minderhindersteenslag en een onderlaag gestabiliseerde steenslagfundering.

 

Volgende week worden de kantstroken gegoten in beton. Daarna kan de wegenis verder worden afgewerkt met een tweede steenslagfundering en twee lagen asfalt.

15 jun 2021

Start aanleg riolering in Akkerstraat

 

In de week van 14 juni wordt de wegenis in de Akkerstraat opgebroken en verwijderd. De aannemer start in de week van 21 juni met de aanleg van de riolering.

15 jun 2021

Moerakkerstraat is begin juli klaar

 

Deze week voert de aannemer de huisaansluitingen uit in de Moerakkerstraat. Verder wordt de vuilwatercollector aangekoppeld op de onderdoorpersing aan de N44. Daarna kunnen de wegeniswerken starten.

 

In de week van 21 juni legt de aannemer minderhindersteenslag en brengt hij de onderlaag van de gestabiliseerde steenslagfundering aan. In de week van 28 juni volgt de aanleg van de kantstroken, de bovenlaag van de gestabiliseerde steenslagfundering en twee asfaltlagen.

23 apr 2021

Rioleringswerken Aalterseweg starten in week 3 mei

 

Vandaag, vrijdag 23 april, begint de aannemer de wegenis op te breken in de Aalterseweg, tussen Stekelhoek en Akkerstraat. Vanaf maandag 26 april plaatst hij de bemaling en voert hij enkele sonderingen uit. In de week van 3 mei starten dan de rioleringswerken.