Duurzaam ondernemen

Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we elke dag. Om dat doel dichterbij te brengen moeten we natuurlijk een financieel gezond bedrijf zijn. Maar ook onze aanpak om die doelstellingen te bereiken, moet stroken met hoe we willen zijn: met respect voor de natuur, onze medewerkers en onze omgeving.

3 pijlers van duurzaam ondernemen

Onze visie

Onze visie hebben we samengevat in de 3 pijlers van ons duurzaamheidsbeleid: Groen doén en kansen creëren voor onze medewerkers, met een positieve impact op onze omgeving.

Groen doén

Verbeteringen in het leefmilieu

Aan greenwashing doen we niet mee. De punten waaraan we de komende jaren werken, moeten werkelijk bijdragen aan een verbetering van ons leefmilieu:

  • Immissiegericht zuiveren en transporteren van afvalwater: de waterloop staat centraal. De ene beek is al kwetsbaarder dan de andere en dus vinden we het logisch dat de kwaliteit van ons gezuiverd afvalwater daar rekening mee houdt.
  • Meer biodiversiteit op onze installaties en in onze projecten: een zuiveringsinstallatie is de ideale biotoop voor allerlei insecten, vogels en de vegetatie die zij nodig hebben. Door volop in te zetten op een milieuvriendelijke inrichting, streekeigen groen en een ecologisch beheer dragen we bij tot het in stand houden van onze planeet, al was het maar voor de kleine stukjes waarop we vat hebben.
  • Onze beleidsplannen rond energie en mobiliteit scherper stellen en uitvoeren: hoe droger het slib, hoe minder transporten over de weg. We zoeken ook continu naar manieren om het zuiveringsproces energiezuiniger te maken. Vandaag kopen we al uitsluitend groene stroom aan. Tegen 2030 willen we fossiele brandstoffen (gas en stookolie) volledig bannen. Door ons engagement met Lean & green streven we tegen eind 2021 naar een vermindering van onze CO2-uitstoot met 20% door een meer duurzame mobiliteit.
  • Circulair denken toepassen in onze activiteiten: met doordachte aankopen en een maximale recuperatie van grondstoffen en energie, kunnen we een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

VN doelstellingen zijn ook onze doelstellingen

Anja? (kan jij uitschrijven wat er nu op de taartdiagram staat (live omgeving). De visual is echter niet zo bruikbaar. Beter een eigen tekst.)

Kansen creëren voor onze medewerkers

Een wijze werkplek

Met Aquafin als werkgever zit je goed. Hier zijn jouw werk en privéleven in balans. We maken werk van een betere mobiliteit, een cultuur van veiligheid, gendergelijkheid, vertrouwen en autonomie, zelfcontrole en een IT-omgeving die de nodige flexibiliteit geeft.

De wereld draait snel. Onze omgeving verandert continu en als dynamisch bedrijf willen we wendbaar zijn om relevante evoluties op te volgen. Daarom faciliteert Aquafin zijn medewerkers zodat ze weten waar het bedrijf naartoe wil en welke rol zij daarin kunnen spelen. We willen dat ze veranderingen en evoluties zien als een nieuwe kans en niet als een bedreiging. We moedigen hen aan om hun toekomst binnen het bedrijf zelf in handen te nemen.

terras van Aquafin

Jobmobiliteit - een stoelendans naar een totaal andere functie

Aquafin moedigt medewerkers aan om uit hun comfortzone te stappen. Iemand klaarstomen voor een nieuwe job vraagt meestal tijd en opleiding. Wie een unieke kans krijgt, maakt al wat sneller de sprong.

We investeren al een tijdje in jobmobiliteit en stellen vast dat het werkt. Het is dan ook een verrijking voor alle partijen. Kennis en vaardigheden die je ontwikkelt in de ene job, kunnen je zeker helpen bij een totaal andere job. Uiteindelijk werken we allemaal samen aan dezelfde missie en zijn alle jobs bij Aquafin op de een of andere manier aan elkaar gelinkt.

Positieve impact

de ijsvogel

Bijdragen tot vooruitgang

  • We zetten onze deuren open voor gemeenten, partners, buurtbewoners, andere bedrijven, ... en creëren zo een community rond Aquafin waar het aangenaam is om te vertoeven.
  • Openbare werken brengen altijd hinder met zich mee. We zorgen ervoor dat de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft en we informeren betrokkenen tijdig en correct.
  • Aquafin wil een proactieve rol spelen in de inrichting van de publieke ruimte door via rioleringsprojecten ook in te zetten op de bovenbouw. Gebruik van veel groen en water staan daarin centraal.
  • Samen met onze medewerkers willen we een bijdrage leveren aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die met drinkwater en/of sanitatie te maken hebben.
     

Waterrobuuste steden en gemeenten

Werken aan een leefomgeving in harmonie met water, betekent ook aandacht voor de impact van regenwater. Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met meer water op korte tijd in de zomer of lange natte periodes in de winter. Voor steden en gemeenten maken we uitvoerbare hemelwaterplannen op met functionele maatregelen, gecombineerd met elementen die de belevingswaarde verhogen en die de biodiversiteit in de stad te bevorderen.

Ook buiten Vlaanderen

Vlaanderen is ons dagelijks werkgebied. Toch liggen ook projecten in het buitenland die met sanitatie te maken hebben ons nauw aan het hart. Onze dochterfirma Aquaplus deelt verworven kennis en ervaring in methodiek en infrastructuur in buitenlandse projectontwikkeling waarin riolering, lozen van water of duurzaam herinrichten van publieke plaatsen een rol spelen.

spelende kinderen in het water