Wat doen we?

RAN3020 - Rio-link Ranst: 2DWA Mollentstraat (aansluiting Emblemseweg)

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
RAN3020

Wie doet wat?

Water-link

  • Aanleggen van de afvalwaterleiding
  • Bouwen van 2 pompstations
  • Uitvoeren van de huisaansluitingen op de riolen
  • Aanpassen van de grachten
  • Aanleggen van een wadi

Gemeente Ranst

  • Uitvoeren wegenwerken
  • Aanplanten nieuwe bomen
  • Aanpassen nutsleidingen