Projectoverzicht

STB3007 - Conc.Stabroek: Veldstraat - J.Matstraat
Last update: 17 jan 2019

Startdatum: 15 januari 2018

De werken zullen 14 maanden duren

Het doel van dit project is het regenwater gescheiden van het afvalwater op te vangen. In de Veldstraat (tussen Driehoek/N111 en Kasteeldreef), de Jan Matstraat en de Moretuslei (tussen Kleine Lepelstraat en Kasteeldreef) komt een gescheiden rioleringsstelsel met twee afzonderlijke buizen voor het afval- en het regenwater. Het afvalwater wordt aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Het propere regenwater wordt via het open grachtenstelsel naar de natuur geleid. Ter hoogte van de begraafplaats komt er ook een ondergronds bufferbekken dat bij hevige regen het teveel aan water opvangt en het vertraagd zal afvoeren naar de bestaande regenwaterafvoerleiding in Driehoek/N111.

De wegenis wordt na de rioleringswerken heraangelegd in asfalt, de parkeervakken worden aangelegd in kasseien en de voetpaden in grijze betonstraatstenen.

Nieuws en updates

 • 14 dec 2018

  Wegen- en rioleringswerken lopen stilaan ten einde

  Aannemer Aertssen is momenteel volop bezig met de klinkerverharding in de Jan Matstraat. Hij probeert zoveel mogelijk dicht te leggen voor het bouwverlof, maar door de vrieskou vorderen deze werken helaas minder snel dan gepland. Indien de wegenis nog niet volledig klaar is, verzekert de aannemer jullie toegang tot de woning tijdens het bouwverlof en zal hij de werken vanaf 8 januari opnieuw verder zetten.

  De aannemer zal daarnaast in januari en februari de verhoogde kruispunten in de Veldstraat en het parkeerpleintje aan het kerkhof verder aanleggen. Ook zal hij de reeds kapot gereden boordstenen in de Veldstraat herstellen. De toplaag van de asfaltverharding kan omwille van de weersomstandigheden pas in maart geplaatst worden.

 • 12 sep 2018

  Omleidingen tijdens Putse Kermis

   

  Binnenkort is het Putse Kermis, met een kermisloop en sluitingsprijs in het weekend van 14, 15 en 16 oktober.

  In de Veldstraat zal enkelrichtingsverkeer mogelijk zijn, in de richting van de Kasteeldreef. Ook de Lepelstraat is enkelrichting, naar de Kleine Lepelstraat en zo naar de Veldstraat en Kasteeldreef. De Jan Matstraat blijft onderbroken voor alle verkeer.

   

  Busroutes tijdens Fase 4 van de werken

   

  Wanneer Fase 4 van start gaat zullen de bussen van De Lijn de volgende omleidingen volgen:

  In België: via de Ertbrandstraat, dan links door de Canadalaan op de grens met Nederland, dan links de Plantinlaan in. De eindhalte bevindt zich op de Platinlaan ter hoogte van de Kasteeldreef. Op de terugweg rijdt de bus rechtdoor de Plantinlaan in en vervolgt haar weg linksaf op Driehoek. De halte Moretuslei komt te vervallen.

  In Nederland: Lijn 105 volgt de route Moretuslaan - Dionysiusstraat - Julianastraat - Antwerpsestraat. De halte Moretuslei komt te vervallen.

 • 25 mei 2018

  Wijzigende planning

   

  De nieuw aangelegde nutsleidingen liggen verder in de rijbaan dan voorzien in de ontwerpen. Hierdoor dienen wij extra tijd uit te trekken voor het maken van de dwarsverbindingen (huisaansluitingen) op de riolering. Om de vertraging zoveel mogelijk te beperken wordt o.a. een tweede huisaansluitingsploeg ingelegd. Hieronder vindt u de gewijzigde planning:

   

  Fase 1: Veldstraat vanaf Driehoek tot aan nr. 111

  In fase 1 en een deel van fase 1 zou tegen het bouwverlof (7 juli) de onderlaag asfalt klaar moeten zijn, inclusief parkeervakken. Samen met de verdere afwerking van fase 2 worden later de voetpaden aangelegd.

   

  Fase 2: Veldstraat vanaf nr. 111 tot Kasteeldreef, + Moretuslei tot Kasteeldreef

  Na het bouwverlof, vanaf 31 juli, start de aannemer met het laatste deel van fase 2. Het deel Moretuslei tussen Veldstraat en Kasteeldreef wordt in deze fase meegenomen. Tegen eind september zouden de rioleringswerken klaar moeten zijn, met de aanleg van de onderlaag asfalt in oktober. De voetpaden volgen daarna.

   

  Fases 3 & 4: Jan Matstraat & Moretuslei tussen Kasteeldreef en N11

  In fase 3 zal worden gewerkt vanaf eind september/ begin oktober, tot en met januari 2019. In fase 4 zijn de rioleringswerken voorzien vanaf eind oktober, het einde der werken verwachten we hier eind december.

Dit project volgen

Praktische info

De rioleringswerken zijn gestart op 15 januari 2018 en zullen in totaal ongeveer 11 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Jasper Delen - Werfleider Aannemer

Locatie werfkeet: ter hoogte van het Moretusplein

Gratis noodnummer

Buiten de werkuren en in het weekend kan u voor dringende zaken terecht op: