Wijs met Water

Hoe draag jij bij aan propere waterlopen?

Check eerst wat wel of niet in de riool mag

De verleiding is soms groot om klein afval 'even' door te spoelen. Sommige materialen zorgen echter voor verstoppingen bij je thuis of in de riolen van je gemeente en Aquafin. Andere stoffen hebben dan weer een nadelige invloed op het milieu. Wist je bijvoorbeeld dat je de meeste vochtige doekjes en frituurolie niet mag doorspoelen? Doe jezelf en de natuur een plezier en kijk even na wat wel of niet in de riool mag.

microbeads in lotion

Onzichtbaar betekent niet onschadelijk

Onze moderne levenswijze heeft heel wat nieuwe afvalstoffen met zich meegebracht. Stoffen die beken en rivieren niet altijd zomaar kunnen afbreken, en waar ook rioolwaterzuiveringsinstallaties niet voor gebouwd zijn. Denk bijvoorbeeld aan micropolluenten, restanten van sommige pesticiden, metalen en geneesmiddelen die in hogere concentraties een negatief effect hebben op het waterleven. 

Een veelbesproken bron van vervuiling is plastiek, zowel via grote stukken als plastiek zakken, visnetten, als via zeer kleine stoffen, die we microplastics noemen. Microplastics zijn de nieuwe afvalstoffen van ons moderne leven. Ze zijn grotendeels onzichtbaar voor het blote oog, maar ze hopen zich wel op in het zeewater, vissen en schelpdieren. Zelf kan je ook je steentje bijdragen!

Regenwater als kans in plaats van bedreiging

Regenwater rondom je huis hergebruiken

Heb je een halfopen of open bebouwing? Of een rijwoning met tuin? Dan kan je heel wat regenwater hergebruiken in en rondom je huis. Als je het teveel ook nog eens infiltreert in je tuin, doe je de natuur daar een groot plezier mee. En je bespaart op je drinkwaterfactuur, uiteraard. 

Overstromingsrisico verminderen

Wil je checken hoe watergevoelig de regio is waarheen je wil verhuizen? Of wil je eventuele overstromingsrisico's in je buurt opvolgen? Dan hebben we enkele tips voor je. 

Wateroverlast heeft verschillende oorzaken. In de winter stijgt het grondwaterpeil zodanig dat de bodem verzadigt en waterlopen buiten hun oevers treden. In de zomer zorgen piekbuien ervoor dat gemengde riolen de plotse toevloed, onder meer door de toenemende verharding, niet meer kan slikken. Wat is het effect van een regenbui op de riolering, direct of indirect?

Gezuiverd water opwaarderen

Rond'o is het eerste bier uit effluent

Van proceswater tot drinkwater

Gezuiverd afvalwater klinkt niet smakelijk. Toch kan het water dat door Aquafin is behandeld, worden opgewaardeerd tot eender welke kwaliteit, zoals drinkwater of ultrapuur water. Aan de kust wordt gezuiverd water van Aquafin opgewaardeerd tot drinkwater, en we brouwden er samen met De Watergroep zelfs een biertje mee!