Rioolbeheer in Geel

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de stad Geel zijn we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Zij kunnen op Aquafin rekenen voor een duurzaam rioolbeleid. Samen met de stad maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

In jouw stad voeren we op volgende locaties werken uit:

Ook op de website van de stad Geel vind je actuele info over lopende projecten.

Contactcenter Aquafin

Je kan ons van 8u tot 19u telefonisch bereiken op 03 450 45 45 en via mail: contact@aquafin.be of via ons contactformulier.

Contactcentrum grondgebonden zaken

Bel 014 56 62 50 of mail naar grondgebondenzaken@geel.be.

Een individuele waterzuiveringsinstallatie

Huizen die te ver van een riool liggen om hun aansluiting financieel haalbaar te maken, zullen worden voorzien van een individuele zuiveringsinstallatie voor de behandeling van hun afvalwater. Een afkoppelingsdeskundige zorgt dan al op perceelsniveau voor een correcte scheiding van regen- en afvalwater.

Meer info over de plaatsing van IBA's in Geel:
rioleringsbuizen en materiaal van Aquafin