Rioolbeheer in Oostkamp

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de inwoners van deze klant-gemeenten zijn we het aanspreekpunt voor (een deel van de) rioleringsdiensten.

Oostkamp is zo'n een klantengemeente van Aquafin en kan daarom rekenen op Aquafin voor een duurzaam rioolbeleid en andere diensten die de natuur, in harmonie met water, bevorderen.

Uitbouw en beheer van rioolstelsels in Oostkamp

Aquafin biedt een waaier van diensten aan, die steden en gemeenten helpen bij de uitbouw en het beheer van hun rioleringsinfrastructuur. Door de modulaire opbouw kan Aquafin inspelen op de specifieke behoeften van elke stad of gemeente. Bovendien zijn de modules zo op elkaar afgestemd, dat ze onderling makkelijk combineerbaar zijn.

Oostkamp en Aquafin samen voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt.

Oostkamp heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Oostkamp een beroep op de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Oostkamp blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

Contact

Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 03 450 45 45 tussen 7 uur en 19 uur.

Je kan bij Aquafin terecht voor de volgende zaken:

  • Informatieverstrekking
  • Melding van een verstopping of een verzakking van de riolering op het openbaar domein
  • Behandeling van een klacht over de uitvoering van een project
  • Aanvraag van brochures

Noodgevallen worden 24 uur op 24 per telefoon behandeld.

Aansluiten op het rioleringsnet

Als er riolering in de straat ligt of binnenkort in de straat komt, bent u verplicht het huishoudelijk afvalwater van uw woning erop aan te sluiten.

Alleen Aquafin mag uw afvalwater op de gemeentelijke riolering aansluiten. De graafwerken op uw privé domein moet u zelf laten uitvoeren.

Als uw woning ouder is dan 10 jaar en uw hoofdverblijf is, betaalt u slechts 6% BTW in plaats van 21%.

Erkende keurders

De privéwaterafvoer wordt verplicht gekeurd conform het Algemeen Waterverkoopreglement bij de eerste ingebruikname van een huisaansluiting en bij elke belangrijke wijziging in het privéwaterafvoerstelsel (scheiding van regenwater- en afvalwaterstromen op het private domein) en na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid. Er wordt dan oa nagegaan of de scheiding tussen afval- en regenwater en de aansluiting op de openbare riolering conform de wettelijke en technische voorschriften is uitgevoerd.

Vraag de keuring aan zodra uw gescheiden rioolstelsel volledig is geplaatst. Keuringen van de privéwaterafvoer mogen enkel door aanvaarde keurders gebeuren. U kan de keuring laten uitvoeren via jouw drinkwatermaatschappij of een lijst met aanvaarde keurders raadplegen. Voor meer informatie met betrekking tot deze verplichte keuring zie de folder ’Keuring van uw privéwaterafvoer’, uitgegeven door AquaFlanders

Werken in Oostkamp

Het huishoudelijke afvalwater van ruim 80% van de inwoners van Oostkamp wordt nu al naar zuiveringsinstallaties in de omgeving gevoerd. Van de aansluiting van de overige inwoners, maakt Aquafin versneld werk.

Oostkamp wil de afvoer van regen- en afvalwater zoveel mogelijk scheiden. Regenwater is immers geen vuil water en hoort dus niet thuis in de riool. Bij een hevige bui kan regenwater het volume in de buis bovendien zodanig vergroten, dat de riool overloopt en er ongezuiverd water in onze grachten en beken stroomt.

Bij de aanleg van nieuwe rioleringen zal er een aparte buis voorzien worden voor de afvoer van regenwater naar een gracht of beek in de buurt. Waar mogelijk zal het regenwater ter plaatse in de grond infiltreren. Ook van de bestaande rioleringen zal er regenwater worden afgekoppeld. De Europese kaderrichtlijn Water stelt immers dat tegen 2015 al het oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn.

Huisaansluiting aanvragen

Ben je inwoner van Oostkamp en wens je een huisaansluiting? Vul dan onderstaande documenten in. Aquafin helpt je graag verder.

rioleringsbuizen en materiaal van Aquafin