Werken in jouw buurt

Aquafin werkt op een honderdtal locaties in Vlaanderen aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. We bouwen installaties voor de zuivering van rioolwater, renoveren riolen en leggen er nieuwe aan daar waar ze nog ontbreken. Regenwater houden we uit de riool, dat laten we zoveel mogelijk ter plaatse in de bodem infiltreren. Zo houden we de waterhuishouding gezond en verminderen we de kans op wateroverlast.

Werken in kaart gebracht

Je vindt alle informatie over onze werven via de kaart. Klik op de kaart of geef een straatnaam, gemeente, of projectnummer in.

START:
EINDE:

Laat je contactgegevens achter en blijf op de hoogte van de werken die binnenkort starten in jouw buurt. Uitschrijven is altijd mogelijk.

Voornaam
Naam
E-mail field is required!
Not a valid e-mail address!
Hou me op de hoogte

Wat mag je verwachten tijdens de werken?

Start van de werken

Als het startschot gegeven is, betekent dat niet dat er onmiddellijk rioleringsbuizen in de grond komen. Eerst krijgen archeologen de kans om in de zones die tijdens het vooronderzoek interessant gebleken zijn, op zoek te gaan naar waardevolle resten uit het verleden. 

Vervolgens moeten vaak ook de nutsvoorzieningen voor water, gas, elektriciteit of internet verplaatst of aangepast worden. Het zijn de nutsbedrijven zelf die hiervoor contact opnemen met de bewoners.

Daarna is het de beurt aan Aquafin om de werfzone voor te bereiden. Om de riolering te kunnen aanleggen in droge ondergrond, is het vaak noodzakelijk om de grondwaterspiegel te verlagen. Hiervoor wordt een bemaling of droogzuiging geplaatst. Deze installatie kan plaatselijk voor geluids- of trillingshinder zorgen. We proberen de hinder echter tot een minimum te beperken.

Met het afbakenen van de werfzone (afpalen op weilanden en akkers) en de plaatsing van de signalisatie voor de omleidingen en de bereikbaarheid van de lokale handelaars, krijgt de werf stilaan meer vorm.

werkmannen aan de overlegtafel

Verloop van de werken

De rioleringswerken zelf verlopen meestal volgens een vast stramien.

Niet alle werken die Aquafin uitvoert, verlopen volgens dit vaste stramien. Denk maar aan de bouw van een zuiveringsinstallatie, een pompstation of een bufferbekken. Maar ook de aanleg van riolering kan met andere technieken gebeuren, bijvoorbeeld met een onderdoorpersing, waarbij de leiding letterlijk onder de grond wordt geperst tussen twee bouwputten.

De afkoppelingswerken op privaat domein moeten ten laatste in deze fase uitgevoerd worden, aangezien het stelsel inclusief de private aansluitingen op het einde van de werken getest en gekeurd zal worden.

Voorbereidingen die jij kan nemen

Een goede voorbereiding kan ook voor jou de hinder tijdens de werken beperken. Zo is het in het kader van mogelijke afkoppelingen op jouw perceel belangrijk om de zone waarin gegraven moet worden, alvast vrij te maken. Verwacht je leveringen of plan je een verhuis? Meld het dan aan de werftoezichter of aan de aannemer, zodat we hiermee rekening kunnen houden.

Einde van de werken

Als de meeste werken op privaat en openbaar domein voltooid zijn, bevraagt Aquafin de omwonenden naar hun tevredenheid over het verloop van de werken. Het kan zijn dat sommige percelen nog niet volledig afgewerkt zijn op het moment van deze bevraging.

Heb je het regenwater afgekoppeld van de riolering? Dan zal je private stelsel gekeurd worden om in aanmerking te komen voor eventuele subsidies. Dit is natuurlijk het moment waarop de resultaten van de werken het meest zichtbaar worden. Niet alleen met een nieuw wegdek, maar vooral met proper water in een beek of rivier in je buurt

Altijd op de hoogte

Aquafin houdt je op verschillende manieren op de hoogte:

  • Bij de start van nieuwe projectfasen stuurt Aquafin brieven met nuttige informatie;
  • De aannemer informeert je over wat er op korte termijn in de straat staat te gebeuren;
  • De werftoezichter kan je op elk moment aanspreken als je vragen of bezorgdheden hebt; 
  • De website voorziet steeds de meest recente informatie over werken. 

Je kan ook een afgevaardigde van de buurt kiezen, die de werfvergaderingen bijwoont en alle belangrijke informatie doorgeeft aan de buurtbewoners.

buurtbewoner uitleg

Mediatheek

Alles over rioleringswerken
thumbnail video list item
MIHI deel1 waarom deze werken
thumbnail video list item
MIHI deel 2 MIHI vanaf ontwerp
thumbnail video list item
MIHI deel 3 voorbereidende werken
thumbnail video list item
MIHI deel 4 verloop rioleringswerken
thumbnail video list item
MIHI deel 5 wat kunt u zelf doen
thumbnail video list item
MIHI deel 6 hoe blijft u op de hoogte

Heb je vragen over werken?

Bewoner of handelaar?
Reden van contact
Aan de hand van een projectnummer kunnen we beter helpen
afspoelen materiaal