Projecten met gezuiverd water

Gezuiverd afvalwater leent zich perfect voor recyclage. Het kan verder opgewaardeerd worden tot eender welke kwaliteit. Daarna kan het een nuttige toepassing krijgen in industrie, landbouw of zelfs als drinkwater. Ook grijs water afkomstig van douches kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld op wijkniveau.

Hergebruik van gezuiverd afvalwater van Aquafin

Voor welke toepassing?

Het afvalwater voldoet na zuivering aan alle geldende Europese en Vlaamse normen. Het heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in oppervlaktewater. Als je het gezuiverde afvalwater als proceswater of voor irrigatie wilt gebruiken, dan is verdere zuivering nodig. Zonder bijkomende zuivering is het gezuiverde afvalwater van Aquafin niet geschikt voor toepassingen waarbij contact met mens of bodem mogelijk is.

Meer weten over de toepassingen van gezuiverd afvalwater? Je leest het hier

Hergebruik van waterstromen

Al gedacht aan de mogelijkheden van afvalwater?

Hergebruik de warmte in de buis

Contact

Info over afname gezuiverd afvalwater