Projecten met gezuiverd water

Gezuiverd afvalwater leent zich perfect voor recyclage. Grijs water (= licht verontreinigd afvalwater afkomstig van huishoudelijke handelingen) kan worden hergebruikt op wijkniveau. Gezuiverd water afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties, kan rechtstreeks gebruikt worden voor besproeiing, maar ook verder opgewaardeerd worden tot eender welke kwaliteit.

Hergebruik van gezuiverd afvalwater van Aquafin

Voor welke toepassing?

Het afvalwater voldoet na zuivering aan alle geldende Europese en Vlaamse normen. Het heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in oppervlaktewater en kan dus in talloze toepassingen drinkwater of oppervlaktewater vervangen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om parken of voetbalvelden te besproeien.

Als je het gezuiverde afvalwater als proceswater wilt gebruiken, dan is verdere zuivering nodig. Zonder bijkomende zuivering is het gezuiverde afvalwater van Aquafin ook niet geschikt voor menselijke consumptie. Het is evenmin geschikt voor gebruik waarbij direct menselijk contact mogelijk is – zoals sanitaire doeleinden (douche, wc) –, het rechtstreeks besproeien van fruit, de irrigatie van groenten die rauw worden gegeten …