Projecten met gezuiverd water

Gezuiverd afvalwater leent zich perfect voor recyclage. Grijs water (= licht verontreinigd afvalwater afkomstig van huishoudelijke handelingen) kan worden hergebruikt op wijkniveau. Gezuiverd water afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties, kan rechtstreeks gebruikt worden voor besproeiing, maar ook verder opgewaardeerd worden tot eender welke kwaliteit.

Hergebruik van gezuiverd afvalwater van Aquafin

Voor welke toepassing?

Het afvalwater voldoet na zuivering aan alle geldende Europese en Vlaamse normen. Het heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in oppervlaktewater en kan dus in talloze toepassingen drinkwater of oppervlaktewater vervangen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om parken of voetbalvelden te besproeien.

Als je het gezuiverde afvalwater als proceswater wilt gebruiken, dan is verdere zuivering nodig. Zonder bijkomende zuivering is het gezuiverde afvalwater van Aquafin ook niet geschikt voor menselijke consumptie. Het is evenmin geschikt voor gebruik waarbij direct menselijk contact mogelijk is – zoals sanitaire doeleinden (douche, wc) –, het rechtstreeks besproeien van fruit, de irrigatie van groenten die rauw worden gegeten …

Gezuiverd afvalwater ophalen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie?

Als regen uitblijft en het toegelaten gebruik van oppervlaktewater niet volstaat, kunnen gemeenten bij Aquafin terecht voor effluent als aanvullende waterbron. Aquafin biedt soepele contracten met een looptijd van een, twee of drie maanden – of zolang als nodig is. Deze contracten kunnen op gelijk welk moment ingaan, je hoeft niet te wachten tot de eerste dag van de volgende maand. Om een beroep te doen op gezuiverd afvalwater, moet je eerst een aanvraag indienen bij Aquafin. Wouter Boncquet helpt je graag verder. Op de kaart zie je op welke installaties momenteel gezuiverd water kan afgehaald worden.

Elke aanvraag wordt individueel onderzocht in functie van de ontvangende waterloop. Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht immers afhankelijk van het effluentdebiet dat we lozen. Als dat plots veel kleiner is, kan dit evenwicht verstoord worden en dat willen we absoluut vermijden.

De aanvraag van je gemeente is aanvaard? Dan maken we onmiddellijk een contract op. Je kan het effluent tijdens de openingsuren (van maandag tot vrijdag van 7 tot 16 uur) afhalen. Deze plaats is bereikbaar met een vrachtwagen. Uiteraard verwachten we dat de transporteur steeds de geldende veiligheidsmaatregelen naleeft, zoals bijvoorbeeld het dragen van handschoenen om rechtstreeks contact met het effluent te vermijden.

Het materiaal voor het opzuigen van het water moet je als aanvrager zelf voorzien. 

Je mag het gezuiverde afvalwater echter onder geen enkele voorwaarde doorverkopen aan een derde partij.