Hemelwaterplannen

Een hemelwaterplan van Aquafin geeft ruimte aan water, op maat van elke gemeente.

Meer ruimte voor water

Geen enkele riool kan bij zware stortbuien al het water wegwerken. In de geactualiseerde Code van goede praktijk wordt voor het hydraulisch ontwerp van nieuwe riolen rekening gehouden met grotere neerslaghoeveelheden. En voor bestaande riolen onderzoekt Aquafin samen met andere Europese rioolbeheerders de mogelijkheden voor een intelligente sturing van het water in de collectoren, zodat de bergingscapaciteit van het rioolstelsel maximaal benut wordt.
Toch is de belangrijkste maatregel tegen wateroverlast om water ruimte te geven. Een doordachte aanpak van hemelwaterafvoer op lokaal niveau kan hoge economische, maatschappelijke en ecologische kosten vermijden. Maar een versnelde afvoer van regenwater alleen is niet voldoende. Een visie op maat uitwerken, vraagt een goede hydrologische kennis en inzicht in de interactie tussen waterlopen en riolen. Voeg daar nog een aantal architecturale stadslandschappelijke elementen aan toe die de functie van buffer en gescheiden waterhuishouding kunnen vervullen en het hemelwaterplan biedt ook een meerwaarde op het vlak van stadsontwikkeling.

Inspirerende voorbeelden

19 jan 2018

Wetteren pionierde in Vlaanderen met een hemelwaterplan

Wetteren werkte als eerste gemeente in Vlaanderen samen met Aquafin een hemelwaterplan uit, met alleen maatregelen die in de praktijk haalbaar zijn. Het doel was om huidige en toekomstige knelpunten aan te pakken, maar ook om water in de stad te brengen als een aangename beleving.
Lees meer
19 jan 2018

Antwerpen wapent zich tegen klimaatverandering

De stad Antwerpen liet de lokale effecten van een wijzigend weerpatroon in kaart brengen. Water-link in samenwerking met Aquafin, rioolbeheerder van de stad, werkte een hemelwaterplan uit. Met een set van adaptatiemaatregelen wil de stad zich verder “verzekeren” tegen de toekomstige gevolgen van de klimaatverandering.
Lees meer
19 jan 2018

Overijse koppelt maatschappelijke meerwaarde aan maatregelen tegen wateroverlast

De Vlaams-Brabantse gemeente Overijse liet door Aquafin een hemelwaterplan opmaken om te voorkomen dat afstromend regenwater van een helling wateroverlast veroorzaakt in het centrum. Het plan combineert maatregelen tegen wateroverlast met een verhoging van de belevingskwaliteit.
Lees meer