Hemelwaterplannen

Een hemelwaterplan van Aquafin geeft ruimte aan water, op maat van elke gemeente.

Meer ruimte voor water

Geen enkele riool kan bij zware stortbuien al het water wegwerken. In de geactualiseerde Code van goede praktijk wordt voor het hydraulisch ontwerp van nieuwe riolen rekening gehouden met grotere neerslaghoeveelheden. En voor bestaande riolen onderzoekt Aquafin samen met andere Europese rioolbeheerders de mogelijkheden voor een intelligente sturing van het water in de collectoren, zodat de bergingscapaciteit van het rioolstelsel maximaal benut wordt.
Toch is de belangrijkste maatregel tegen wateroverlast om water ruimte te geven. Een doordachte aanpak van hemelwaterafvoer op lokaal niveau kan hoge economische, maatschappelijke en ecologische kosten vermijden. Maar een versnelde afvoer van regenwater alleen is niet voldoende. Een visie op maat uitwerken, vraagt een goede hydrologische kennis en inzicht in de interactie tussen waterlopen en riolen. Voeg daar nog een aantal architecturale stadslandschappelijke elementen aan toe die de functie van buffer en gescheiden waterhuishouding kunnen vervullen en het hemelwaterplan biedt ook een meerwaarde op het vlak van stadsontwikkeling.