Onderzoekers

Zullen we in de toekomst onze huizen verwarmen met warmte uit rioolwater? Of wat te denken van bioplastic dat gemaakt is met de restanten van toiletpapier? Aquafin heeft een ruime kennis van rioolstelsels en waterzuivering, maar kijkt ook  met een frisse blik naar bredere maatschappelijke uitdagingen.  Onze projecten in de kijker geven een idee van wat we voor jouw onderzoeksinstelling kunnen betekenen als partner.

Kennis van de hele waterzuiveringscyclus

Alles onder één dak

Tegelijk met de uitbouw van de waterzuiveringinfrastructuur in Vlaanderen, bouwde Aquafin een enorme kennis op. We werken mee aan nieuwe technologieën om water te zuiveren of grondstoffen en energie te recupereren. Aquafin wil zo een schakel zijn in een circulaire toekomst.

onderzoek naar nieuwe technologieën

Onderzoekspartner voor de academische wereld

In fundamenteel onderzoek, meestal op Europees niveau, vult Aquafin vaak de rol van eindgebruiker in. Wat ons zo interessant maakt als partner voor Europese projecten is onze schaalgrootte. We staan in voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater voor heel Vlaanderen, terwijl dat beleid in veel andere landen en ook in Wallonië, meer versnipperd is. De infrastructuur die Aquafin in Vlaanderen beheert is dan ook veel representatiever in het kader van upscaling van bijvoorbeeld een nieuwe technologie. Wij hebben dan ook continu een aantal pilootopstellingen verspreid over onze installaties. Hiermee kunnen we volop nieuwe technieken uittesten in reële omstandigheden om ze klaar te maken voor latere opschaling. En dat is een grote meerwaarde.

Europese onderzoeksprojecten

Project in de kijker: Impakt!

De grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep vormen een grote uitdaging op gebied van waterkwaliteit. Voornamelijk de transport- en zuiveringssystemen voor afvalwater hebben een negatieve impact op de aquatische biodiversiteit.

Ontdek wat voor impact Aquafin heeft gemaakt op de projectsite van IMPAKT!

Onderzoeksprojecten

Recuperatie van energie en grondstoffen

Is huishoudelijk afvalwater afval? Vergeet het maar! Het zit boordevol thermische en chemische energie. Behalve warmte die kan worden gebruikt in warmtenetten, bevat afvalwater grondstoffen zoals fosfor, cellulose en vetzuren. Recuperatie van al die bruikbare stoffen staat hoog op onze onderzoeksagenda, net zoals de verwijdering van micropolluenten.

Onderzoek naar recuperatie van energie en grondstoffen

Impact op waterlopen

Hoe werken bergingsbekkens optimaal en hoe kan je overstorten beperken? Of ook: welke impact heeft het verwijderen van micropolluenten op onze waterlopen en hun bewoners? Onze onderzoekers bestuderen hoe we de impact van ons waterzuiveringsproces op de waterlopen zo klein mogelijk kunnen houden en waar mogelijk ook verbeteren. 

Onderzoek naar impact op de waterlopen

Beheer van het patrimonium

Hoe voorkom je rioolstank ? Of ga je corrosie tegen? En wat met de uitstoot van N2O? De infrastructuur voor waterzuivering optimaal beheren én verbeteren, vraagt een diepgaande kennis ervan. Onze onderzoekers zijn er dan ook dagelijks mee bezig. Daarnaast houden ze hun ogen open naar nieuwe technieken en inzichten om de werking van ons stelsel te verbeteren.

Onderzoek naar waterzuiveringsinfrastructuur

Contact

Marjoleine Weemaes

Manager Research & Development

membranen RWZI Schilde