Onderzoekers

Zullen we in de toekomst onze huizen verwarmen met warmte uit rioolwater? Gaan we bioplastic maken met de restanten van toiletpapier? Aquafin heeft een ruime kennis van rioolstelsels en waterzuivering, maar kijkt ook met een open blik naar bredere maatschappelijke uitdagingen. 

In onze R&D-afdeling staat kennisopbouw centraal. Hier willen we nieuwe toepassingen en diensten ontwikkelen, inzicht verwerven in brede maatschappelijke uitdagingen en er een antwoord op bieden.

Ons onderzoeksprogramma is gebaseerd op een langetermijnstrategie en richt zich op 4 pijlers:

  • circulaire economie
  • klimaatadaptatie
  • energietransitie
  • waterkwaliteit

Vanuit R&D is er ook ondersteuning voor asset management.

Onderzoekspartner voor de academische wereld

In fundamenteel onderzoek, meestal op Europees niveau, vult Aquafin vaak de rol van eindgebruiker in. Wat ons zo interessant maakt als partner voor Europese projecten is onze schaalgrootte. We staan in voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater voor heel Vlaanderen, terwijl dat beleid in veel andere landen en ook in Wallonië, meer versnipperd is. De infrastructuur die Aquafin in Vlaanderen beheert is dan ook veel representatiever in het kader van upscaling van bijvoorbeeld een nieuwe technologie. Wij hebben dan ook continu een aantal pilootopstellingen verspreid over onze installaties. Hiermee kunnen we volop nieuwe technieken uittesten in reële omstandigheden om ze klaar te maken voor latere opschaling. En dat is een grote meerwaarde.

Europese onderzoeksprojecten

Project in de kijker: Impakt!

De grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep vormen een grote uitdaging op gebied van waterkwaliteit. Voornamelijk de transport- en zuiveringssystemen voor afvalwater hebben een negatieve impact op de aquatische biodiversiteit.

Ontdek wat voor impact Aquafin heeft gemaakt op de projectsite van IMPAKT!

Contact