Projectoverzicht

RI3M051 - Rio-link Merksem: SPHP De Biezen
Last update: 22 feb 2019

Startdatum: 22 oktober 2018

De werken zullen 5 maanden duren

Met deze werken willen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in De Biezen. Daarmee zal het regenwater en het afvalwater apart worden afgevoerd. Het afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie, het regenwater wordt terug in de natuur gebracht. Na de aanleg van de riolering worden de rijweg, parkeerstroken en voetpaden heraangelegd en vernieuwd.

Nieuws en updates

 • 21 jan 2019

  Tussentijdse infobrief januari

   

  De bewoners kregen een infobrief in de bus waarin de verdere planning beschreven staat. Kort samengevat:

  • Fase 1 wordt stilaan afgewerkt tot op de fundering van de rijweg. Asfalteren kan nog niet door de vrieskou, maar de straat wordt wel terug toegankelijk gemaakt, vermoedelijk begin februari.
  • Fase 2 start iets vroeger dan voorzien om de werken tijdig te kunnen afkrijgen. Normaal zal op 28/01 het afgraven beginnen.
  • Aansluiting op de Ringlaan: om de nieuwe regenwaterafvoer te kunnen aansluiten op de Ringlaan zal plaatselijk het voetpad en het fietspad worden opgebroken. Ook het verkeersplateau wordt vernieuwd. De timing van die werken is nog niet bekend en wordt later gecommuniceerd.

  Hieronder kan je de volledige infobrief terugvinden.

 • 19 dec 2018

  Nieuwe fundering in fase 1, toegankelijkheid tijdens kerstverlof

   

  Tijdens de aanleg van de fundering van de rijweg werden proeven uitgevoerd om de draagkracht van de grond te bepalen. Deze proeven hebben aangetoond dat de ondergrond in fase 1 over onvoldoende draagkracht beschikt. Om die reden werd de reeds aangebracht fundering en boordstenen verwijderd, zodat de aannemer deze week een diepere onderfundering kan aanbrengen. Op die manier vermijden we verzakkingen nadat de weg is aangelegd. 

   

  Tijdens het kerstverlof moet die fundering de kans krijgen om te rusten. Om die reden is de straat niet toegankelijk met de wagen, te voet blijft de toegang echter steeds verzekerd. Na het kerstverlof start de aannemer opnieuw met de boordstenen en de heraanleg van de voetpaden en parkeerstroken, wat ongeveer drie weken zal duren. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt nadien de onderlaag asfalt aangelegd.

   

  Het kerstverlof van de aannemer loopt van 22/01/2018 tot en met 13/01/2019.

 • 04 dec 2018

  Afwerking bovenbouw en onderlaag asfalt

   

  In Fase 1 zijn de rioleringswerken bijna afgerond. De huisaansluitingen werden gekeurd zodat we de onderlaag asfalt kunnen aanleggen. De aannemer zal ook de bovenbouw verder afwerken. Daarna wordt Fase 2 opgestart.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Filip Van Oostenryck - werfleider aannemer

Locatie werfkeet: De Biezen