Recuperatie van energie en grondstoffen

Is huishoudelijk afvalwater afval? Vergeet het maar! Het zit boordevol thermische en chemische energie. Behalve warmte die kan worden gebruikt in warmtenetten, bevat afvalwater grondstoffen zoals fosfor, cellulose en vetzuren. Recuperatie van al die bruikbare stoffen staat hoog op onze onderzoeksagenda, net zoals de verwijdering van micropolluenten. Ontdek welke onderzoeken rond onze zuiveringsinstallaties er allemaal lopen.

Onderzoek

Dissolved Air Flotation Pilot (DAF)

Het werken met actief slib op onze zuivering is energetisch niet optimaal. Bij Aquafin willen de energiewinning uit afvalwater verhogen en evolueren naar een energieneutrale waterzuivering.
Lees meer
effluent

Opwaardering van gezuiverd afvalwater

Na behandeling in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is huishoudelijk afvalwater geschikt om te lozen in een beek of rivier. Maar het gezuiverde afvalwater of effluent, kan ook hergebruikt worden voor nuttige toepassingen. Aquafin onderzoekt de verschillende mogelijkheden.
Lees meer

Verwerkingstechnieken voor slib

Het zuiveringsslib van Aquafin is een restproduct van onze waterzuivering. Tot op vandaag wordt dit helemaal verbrand. Maar het slib is ook een mogelijke bron van grondstoffen. Aquafin voert onderzoek naar de grondstoffenrecuperatie binnen de huidige zuivering en naar alternatieve technieken. We gaan hier verder in op de alternatieve mogelijkheden.
Lees meer