Wat doen we?

22910BV - Aanleg gescheid. riol. in Sparrenweg (tss huisnr 143 en 230)

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Informatiefiche

Project nr
22910BV
Projectmanager
Elly Deman

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

  • Aanleg van afvalwaterriolering
  • Bouw van een pompstation
  • Herstel van de wegenis

Werken ten laste van Agentschap Wegen & Verkeer

  • Vernieuwen van kruispunten aan Heggebossenweg en Gerhagenstraat

Kostprijs

Aquafin NV:
€1.245.307,00
AWV:
€741.570,00
Total:
€1.986.877,00