Enkele veelgestelde vragen en hun antwoorden

Hoe werken de wadi's in Scherendelle?

Het regenwater stroomt van de daken van de woningen af naar infiltrerende huisaansluitputjes die ongeveer 70 cm onder het maaiveld zitten. Het maaiveld is het grensvlak tussen de ondergrond en de lucht. Van deze putjes loopt het regenwater naar de wadi's. In een wadi staat dus maximaal 70 à 80 cm regenwater.

Bij langdurige felle regen loopt het overtollige regenwater af naar de straat, waar het via de straatkolken de regenwaterriolering in loopt. Dit gebeurt uitzonderlijk: in gewone omstandigheden voorzien de wadi’s meer dan voldoende opvang. In en om de wadi's voorzien we aangepast groen, met planten die het water kunnen opnemen en die voor meer biodiversiteit zorgen.

Trekt een wadi muggen aan?

Een wadi lokt niet meer muggen dan een andere groene zone.

Wadi’s staan namelijk nooit lang onder water: een goedwerkende wadi zorgt voor een betere insijpeling en staat binnen de dag na een hevige regenbui weer droog.

Muggeneitjes krijgen dus niet de kans om te ontwikkelen.

Ligt er in de straat Scherendelle al geen dubbele riolering die vroeger werd aangelegd?

Dat klopt. In de straat liggen al twee rioleringsstrengen van goede kwaliteit. Deze strengen gaan we behouden.
De ene streng gebruiken we om vuilwater af te voeren, de andere om uitsluitend regenwater af te voeren.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door het regenwater van alle woningen aan de sluiten op deze regenwaterriool.

Worden in Scherendelle de septische putten verwijderd?

Ja. Overal waar het mogelijk is, verwijderen we de septische putten. Enkel op plaatsen waar we het risico lopen om bv. nutsleidingen te beschadigen, blijven de septische putten zitten.