Nieuws

23335 - Optimalisatie overstort en afkoppeling Scherendelle
14 sep 2023

Veel activiteit in Scherendelle

 

Terwijl in Scherendelle de werklui volop (voet)paden aanleggen, trapconstructies bouwen, wadi's aanleggen, … leggen we in het stuk tussen Scherendelle en de Vossestraat de gracht aan. Deze gracht voorzien we op termijn van een houten afsluiting, voor de veiligheid van de fietser en wandelaar. Later graven we het bufferbekken uit.

 

Momenteel wordt de laatste trappenpartij naar de appartementen in Scherendelle geplaatst. Eens alle trappen zijn afgewerkt, worden ze opgemeten voor de leuningen. Deze worden op maat gemaakt.

 

Langs de kant van de paardenweide is het grondwerk klaar voor het paadje en zijn de boordstenen geplaatst. Eind volgende week werkt de aannemer in de omgeving van het buurthuis.

 

Overzicht Decatstraat en Vossestraat

 

In de Decatstraat legt de aannemer grasdallen en klinkers. Ook brengt hij de riooldeksels op de juiste hoogte voor de aanleg van de toplaag asfalt.

 

In de Vossestraat moet nog een deel van de kasseien worden gelegd. Het blijft de bedoeling dat alle (straat)verharding ligt tegen 15 oktober.

 

teaser
01 sep 2023

Kasseiwerken Vossestraat klaar tegen 15.09, asfalt Decatstraat op 21.09

 

 • In het pad tussen Vossestraat en Scherendelle leggen we de gracht aan vanaf maandag 4 september.
 • In de Decatstraat brengen we de putdeksels op de juiste hoogte. We verwachten op maandag 21 september de toplaag asfalt te kunnen aanleggen.
 • In de Vossestraat leggen we momenteel de kasseien. We verwachten daarmee klaar te zijn tegen vrijdag 15 september. Daarna stellen we de straat terug open voor de buurtbewoners.
 • In Scherendelle werken we de trappen en paadjes af en leggen we de wadi's aan.
30 aug 2023

Planning asfalteringswerken Liefkensstraat, Scherendelle en Tuindelle

 

Donderdag 21 september voorzien we asfalteringswerken in de Liefkensstraat (nummer 30 tot nummer 6), Scherendelle en een stukje Tuindelle. Het gaat dan om de nieuwe toplaag asfalt.

 

Opgelet - Bij hevige of langdurige regenval kunnen we geen asfalt leggen. De planning wordt dan aangepast.

 

30 aug 2023

Werken in stukje Liefkensstraat en Vossestraat

 

Vrijdag 1 september verwijdert de aannemer de bovenste asfaltlaag in de Liefkensstraat, meer bepaald van huisnummer 30 tot huisnummer 6. Ook in de Vossestraat wordt de bovenste asfaltlaag verwijderd, hier van huisnummer 22 tot huisnummer 4.

 

Nadat de toplaag asfalt is afgefreesd, bekijken we of er plaatselijk herstellingen aan de rijweg nodig zijn.

 

30 aug 2023

Planning asfalteringswerken Liefkensstraat, Scherendelle en Tuindelle

 

Donderdag 21 september voorzien we asfalteringswerken in de Liefkensstraat (nummer 30 tot nummer 6), Scherendelle en een stukje Tuindelle. Het gaat dan om de nieuwe toplaag asfalt.

 

Opgelet - Bij hevige of langdurige regenval kunnen we geen asfalt leggen. De planning wordt dan aangepast.

 

30 aug 2023

Aannemer verwijdert asfalt in Liefkensstraat en Vossestraat

 

Vrijdag 1 september verwijdert de aannemer de bovenste asfaltlaag in de Liefkensstraat, meer bepaald van huisnummer 30 tot huisnummer 6. Ook in de Vossestraat wordt de bovenste asfaltlaag verwijderd, hier van huisnummer 22 tot huisnummer 4.

 

Nadat de toplaag asfalt is afgefreesd, bekijken we of er plaatselijk herstellingen aan de rijweg nodig zijn.

 

23 aug 2023

Afwerking Scherendelle en Vossestraat terug gestart

 

Momenteel legt de aannemer in Scherendelle de voetpaden, de boordstenen en het drainerend beton van de voetpadjes aan. Ook vernieuwt hij de trappen aan de appartementsgebouwen.

 

Vossestraat

 

In de Vossestraat gaat de aannemer verder met het leggen van de kasseien.

08 aug 2023

Bouwverlof ten einde, heraanleg gaat verder

 

 • Vanaf deze week leggen we de kasseien in de Vossestraat.
 • In Scherendelle werken we de voetpaden verder af en leggen we de parkings voor de garageboxen aan. We plaatsen daarvoor nog een parkeerverbod.
 • Deze week maken we ook de trappenpartij aan Scherendelle 11-25. Volgende week starten we op dezelfde plek met de aanleg van het pleintje en de parkings.
 • Tenslotte graven we ook de paden voor de woningen uit en maken we alle voorbereidingen voor de klinkerwerken.
26 jun 2023

Werf proper bij start bouwverlof

 

Vrijdag 7 juli is voor de aannemer de laatste werkdag. Daarna begint het bouwverlof. Maandag 31 juli hervatten we de werken. Een overzicht.

 

 • Tot en met 7 juli legt de aannemer de klinkers van de voetpaden in Scherendelle. Hij werkt de voetpaden zo ver mogelijk af en zorgt voor de bereikbaarheid.
 • Verder legt hij de fundering van de opritten naar de garageboxen. Tijdens het bouwverlof kan je de opritten gebruiken.
 • De aannemer zorgt ervoor dat de werf er tijdens de vakantie proper bijligt.
 • In de Vossestraat moeten de kasseien liggen voor het bouwverlof start.

 

Na het bouwverlof

 

Begin augustus werkt de aannemer de voetpaden in Scherendelle af. Verder ligt hij de kleiklinkers van de paden naar de appartementen.

 

Tussen Scherendelle en de Vossestraat voorzien we nog de aanleg van het bufferbekken en van de regenwatergracht.

 

Iets melden?

 

Heb je tijdens het bouwverlof een melding over de werf? Mail of bel het contactcenter van Aquafin (op werkdagen van 8 tot 17 uur):

 

Noodgeval na de werkuren? Bel het gratis noodnummer 0800 16 603.

 

Volgende update

 

We voorzien de volgende update begin augustus. Tot dan wensen we je een fijne vakantie.

 

09 jun 2023

Jouw vragen over de wadi's in Scherendelle beantwoord

 

De voorbije weken kregen we vragen over de wadi's in Scherendelle. De antwoorden op een rij.

 

Wat is een wadi?

 

Een wadi is een kunstmatige glooiing. Bij (felle) regen wordt het regenwater in deze “put” verzameld zodat het in de bodem kan sijpelen of vertraagd kan worden afgevoerd. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld en komt het overtollige propere regenwater niet in een rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht.

Het doel van een wadi is niet om het water te laten staan maar om het slimmer te doen insijpelen: het regenwater loopt via de aarde weg in de grond in plaats van naar het riool, en blijft ook niet staan.

 

Wat zijn de voordelen van een wadi?

 • De kans op wateroverlast en overstroming verkleint omdat het regenwater gebufferd wordt en (vertraagd) de grond in loopt.
 • Door het regenwater te laten infiltreren, voorkomen we dat de bodem uitdroogt. Het water (in combinatie met het groen errond) zorgen voor een verkoelend effect in warme periodes.
 • De aangepaste planten versterken de biodiversiteit en lokken andere soorten fauna naar de omgeving.

 

Hoe werken de wadi's in Scherendelle?

 • Het regenwater stroomt van de daken van de woningen af naar infiltrerende huisaansluitputjes die ongeveer 70 cm onder het maaiveld zitten. Het maaiveld is het grensvlak tussen de ondergrond en de lucht.
 • Van deze putjes loopt het regenwater naar de wadi's. 
 • In een wadi staat dus maximaal 70 à 80 cm regenwater.
 • Bij langdurige felle regen loopt het overtollige regenwater af naar de straat, waar het via de straatkolken de regenwaterriolering in loopt. Dit gebeurt uitzonderlijk: in gewone omstandigheden voorzien de wadi’s meer dan voldoende opvang.
 • In en om de wadi's voorzien we aangepast groen, met planten die het water kunnen opnemen en die voor meer biodiversiteit zorgen.

 

Waar komen de wadi's?

 

De exacte plaats van de wadi’s is nog niet bevestigd, omdat dit afhangt van o.a. de ligging van de nutsleidingen en de huisaansluitingen op de riolering. Dit wordt de komende tijd bekeken.

 

Trekt een wadi muggen aan?

 

Een wadi lokt niet meer muggen dan een andere groene zone. Wadi’s staan namelijk nooit lang onder water: een goedwerkende wadi zorgt voor een betere insijpeling en staat binnen de dag na een hevige regenbui weer droog. Muggeneitjes krijgen dus niet de kans om te ontwikkelen.

 

09 jun 2023

Planning werken Scherendelle

 

Hoe ziet de planning eruit voor de werken in Scherendelle?

 • Week van 5 juni: plaatsen van de straatkolken en voorbereiden van de kantstroken en de boordstenen.
 • Maandag 12 en dinsdag 13 juni: nivelleren van de onderfundering van de rijweg.
 • Woensdag 14 juni: gieten van de kantstroken en de boordstenen. Deze worden ter plaatse gegoten in beton.
 • Maandag 19 en dinsdag 20 juni: nivelleren van de steenslagfundering van de rijweg.
 • Woensdag 21 juni: plaatsen van de onderlaag asfalt van de straat.
 • Van 22 juni tot en met 7 juli: aanleggen van de voetpaden.
 • Zaterdag 8 juli tot en met zondag 23 juli: bouwverlof.

 

Tijdens het bouwverlof zullen alle woningen goed bereikbaar zijn. Alleen ter hoogte van de appartementen zullen de klinkers vermoedelijk nog niet gelegd zijn. We zorgen wel voor een propere toegang. Heel de werf wordt netjes achtergelaten voor het bouwverlof ingaat.

 

Opgelet - Deze werken zijn afhankelijk van het weer. Bij bijvoorbeeld felle of aanhoudende regen, kunnen de werken niet plaatsvinden en wordt de planning aangepast. 

 

06 jun 2023

Morgen ophaling huisvuil

 

Morgen (woensdag 7 juni) wordt over de hele werf in Scherendelle het huisvuil opgehaald. Door omstandigheden is dit maandag niet gebeurd. We verontschuldigen ons hiervoor.

 

U kunt het huisvuil op het normale afhaalpunt zetten. Alvast bedankt.

 

15 mei 2023

Huisaansluitingen dwarsen Scherendelle

 

Deze en volgende week voert de aannemer in Scherendelle de huisaansluitingen voor afvalwater uit. Hiervoor moet hij op verschillende plaatsen de straat dwarsen. Met de auto kan je altijd weg: hetzij langs de Liefkensstraat, hetzij langs de Tuindelle.

 

Het is moeilijk te zeggen wanneer de aannemer precies op welke plaats gaat werken. Hou dit a.u.b. een beetje in de gaten en parkeer je auto buiten de werkzone als je ziet dat de aannemer in de buurt aan de slag gaat.

 

Decatstraat en Vossestraat

 

In de Decatstraat leggen we de komende weken de grasdallen verder aan.

 

In de Vossestraat brengen we deze week de huisaansluitingen in orde. Vanaf woensdagavond kan je weer op de oprit parkeren.

 

teaser
08 mei 2023

Opbraak voetpaden oneven straatzijde Scherendelle

 

Maandag 8 mei begint de aannemer in Scherendelle het voetpad op te breken langs de kant met de oneven huisnummers. Hij werkt tot Tuindelle. De garageboxen in dit stuk van Scherendelle zijn hierdoor tijdelijk niet toegankelijk. Respecteer het parkeerverbod zodat de aannemer vlot kan doorwerken.

 

Daarna wordt het asfalt in deel 1 (zie kaartje onderaan) opgebroken en wordt de wegenis volledig nieuw aangelegd.

 

Boordstenen midden juni

 

Midden juni voorzien we de aanleg van de goten en de boordstenen in Scherendelle. Deze worden ter plaatse gegoten in beton. Als we hiermee klaar zijn, en als het beton is uitgehard, volgt de aanleg van de onderlaag asfalt en de toegangen naar de garageboxen. Zodra we de juiste datums kennen, informeren we je hier meer in detail over.

 

teaser
24 apr 2023

Werken voor de garageboxen in Scherendelle

 

Vanaf dinsdag 25 april breekt de aannemer de voetpaden en de klinkers op voor de garageboxen in Scherendelle. Om de hinder te beperken, werken we in 2 stukken (zie kaartje). Hierdoor blijft doorgang mogelijk in Scherendelle.

 

Aanpak werken

 

 • We voeren een parkeerverbod in voor deel 1 (zie kaartje) en voor een halve rijbaan van deel 2.
 • Daarna doen we hetzelfde voor deel 2 en een halve rijbaan van deel 1.

 

Staanplaatsen voor boxen niet bruikbaar

 

Tijdens de werken kan je de staanplaatsen niet gebruiken voor de garageboxen waar wordt gewerkt. Daar wordt alles vernieuwd. De aannemer probeert de toegangen naar de woningen zo goed mogelijk te verzorgen.

 

Sleuven over hele rijbaan

 

Voordat de aannemer kan starten met de opbraak en de heraanleg van Scherendelle, moet hij nog enkele doorsteken maken. Deze dwarsen de rijbaan. Hiervoor wordt Scherendelle tijdelijk autovrij gemaakt. Zodra we de precieze datum van deze werken kennen, informeren we je opnieuw. Blijf dus je mailbox en je brievenbus in de gaten houden.

 

teaser
17 apr 2023

Werken in de Vossestraat

 

Dinsdag 18 april beginnen we de kasseien op te breken in de Vossestraat. Tijdens de werkuren (van 7 tot 16 uur) geraak je met de auto niet voorbij en zijn de opritten van de woningen niet bereikbaar. De aannemer doet er alles aan om jouw oprit buiten te werkuren toegankelijk te maken.

 

Wanneer de kasseien zijn verwijderd, begint de aanleg van de riolering. Terwijl de aannemer de sleuf graaft en de rioolbuizen legt, kan je met de auto niet door van 7 tot ongeveer 16 uur. Het is de bedoeling dat je na de werkuren wel tot bij je woning kan rijden.

 

Buiten de werkuren zal je altijd kunnen aan- en afrijden langs de Decatstraat.

 

Eens de rioolbuizen op hun plaats liggen, wordt de rijweg terug aangelegd met de originele kasseien.

 

Parkeer buiten de werkzone

 

Parkeer zo lang de werken duren je auto op werkdagen overdag (van 7 tot 16 uur) buiten de werkzone. Bedankt.

 

17 apr 2023

Afwerken riolering in Scherendelle

 

De aannemer werkt de riolering af in Scherendelle, aan de appartementen tegenover de Liefkensstraat. Ook de huisaansluitingen worden nog uitgevoerd.

 

In de Decatstraat plaatsen we de klinkers van de opritten en de voetpaden.

 

03 apr 2023

Volop maken huisaansluitingen in Scherendelle

 

De aannemer heeft nog een tweetal weken werk voor de huisaansluitingen in Scherendelle. Momenteel leggen we de hoofdriool in de aansluiting van de Liefkensstraat. Daarna beginnen we in het straatje naar de appartementen tegenover de Liefkensstraat.

 

Overzicht werken in Decatstraat en Vossestraat

 

In de Decatstraat worden de boordstenen geplaatst. Verder zijn we er gestart met de aanleg van de voetpaden. Nadat de boordstenen op hun plaats staan, brengt de aannemer de riooldeksels op de juiste hoogte. Dit gebeurt met het oog op de aanleg van de toplaag asfalt.

 

In de Vossestraat beginnen we binnen ongeveer twee weken met het opbreken van de kasseien van de rijweg. De rijweg wordt vervolgens opnieuw aangelegd met dezelfde kasseien. Woon je in dit deel van de Vossestraat? Dan geraak je via de Hengstenberg en de Duivenstraat op je bestemming.

 

 

teaser
28 mrt 2023

Groot waterlek in Scherendelle - UPDATE

 

We krijgen net nieuwe informatie binnen over het waterlek in Scherendelle. Het waterlek is het gevolg van de rioleringswerken.

 

Momenteel heeft de Liefkensstraat (even en oneven huisnummers) geen water. Zie het rood aangeduide traject op het kaartje.

 

Open de volledige kaart.

 

 

teaser
28 mrt 2023

Groot waterlek in Scherendelle

 

In Scherendelle hebben we een groot lek vastgesteld aan de waterleiding. Dit lek is ontstaan door de rioleringswerken. Omdat het lek een gevaar betekent voor de stabiliteit van de ondergrond zal De Watergroep de getroffen waterleiding afsluiten.

 

 • Hierdoor wordt de watertoevoer onderbroken in Scherendelle, de Liefkensstraat en vermoedelijk ook in de Kordialestraat en een deel van de Vriendschapsstraat (zie de rode lijn op het kaartje).
 • De Watergroep voorziet vandaag nog standpijpen met kraantjes waar de bewoners uit de getroffen straten water kunnen komen afhalen.
 • De waterleiding wordt morgen in de loop van de dag hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Wanneer dit precies zal zijn, kunnen we nu nog niet zeggen.
 • Je vindt enkele nuttige tips op de website van De Watergroep. 

 

Informeer en help uw buren

 

We begrijpen dat een onderbreking van de waterleiding onaangenaam is. Zijn je buren minder mobiel? Informeer hen van de onderbreking en help elkaar. Alvast bedankt.

 

teaser
23 mrt 2023

Kruispunt Liefkensstraat afgesloten

 

In Scherendelle wordt het kruispunt met de Tuindelle aangevuld met steenslag. Daar kan je stapvoets over rijden.

 

Ondertussen legt de aannemer de riolering aan het appartementsgebouw ter hoogte van de Liefkensstraat. Het kruispunt Scherendelle - Liefkensstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Je kan aan- en afrijden langs de Tuindelle.

 

23 mrt 2023

Aanleg asfalt in Decatstraat

 

Op dinsdag 28 of woensdag 29 maart voorzien we de aanleg van de onderlaag asfalt in de Decatstraat. De aannemer dropt nog een briefje met meer details in de brievenbussen.

 

Parkeer de dag van de asfalteringswerken je auto in elk geval voor 6 uur buiten de werkzone. Eens alle machines zijn opgesteld, kan je niet meer door. Zodra het asfalt is afgekoeld kan je erover.

 

14 mrt 2023

Aanleg regenwaterriool in Scherendelle

 

Momenteel wordt de huisaansluiting van huisnummer 18 uitgevoerd. Verder leggen we riolering op het kruispunt Scherendelle - Tuindelle. Hiermee hopen we eind deze week klaar te zijn. Het kruispunt wordt dan dicht gelegd en afgedekt met steenslag. Daar kan je stapvoets over rijden.

 

Als het weer het toelaat, dan verhuizen de rioleringswerken begin volgende week naar het kruispunt Scherendelle - Liefkensstraat. Wanneer dit kruispunt is afgesloten, kan je af- en aanrijden langs de Tuindelle.

 

teaser
14 mrt 2023

Gieten boordstenen Decatstraat opnieuw uitgesteld door slecht weer

 

Vorige week hebben we bijna niet kunnen werken door het slechte weer. Zo was het niet mogelijk om de boordstenen te gieten in de Decatstraat.

 

Ook deze week wordt heel wisselvallig weer voorspeld. Daarom kunnen we momenteel niet zeggen wanneer de boordstenen worden gegoten.

 

We volgen de weerberichten dag na dag op. Zodra zich een mogelijkheid aandient (enkele opeenvolgende dagen droog en niet te koud), plannen we de boordstenen in. Je wordt dan verwittigd via de digitale nieuwsbrief.

 

07 mrt 2023

UPDATE - Gieten boordstenen in Decatstraat verschoven

 

Zoals een beetje verwacht, zullen de weersomstandigheden morgen (woensdag 8 maart) niet geschikt zijn om in de Decatstraat de betonnen boordstenen te gieten.

 

In principe verschuift de aanleg van de boordstenen dan naar donderdag 9 maart. Tenzij het ook dan niet mogelijk is door de weersomstandigheden. Dan verschuiven de werken opnieuw.

 

We houden je op de hoogte.

 

07 mrt 2023

Gieten boordstenen in Decatstraat

 

Als het woensdag 8 maart mooi weer is, dan wordt het beton voor de kantstrook gegoten in de Decatstraat. De opritten zijn dan enkele dagen niet beschikbaar.

 

Opgelet: momenteel wordt voor woensdag slecht weer voorspeld. Het storten van het beton schuift dan op naar donderdag.

 

Blijf van het beton

 

Twee dagen nadat het beton is gegoten, plaatsen we de fundering van de rijbaan. De betongoot moet enkele dagen uitharden. Tegen eind volgende week gaan we de inritten toegankelijk maken.

 

Loop niet over het verse beton van de goot! Wij leggen loopbrugjes zodat u de betonnen goot veilig kunt oversteken. Maak gebruik van deze loopbrugjes.

 

Parkeer uw wagen tijdens de werkuren (van 7 tot 16 uur) buiten de werkzone om de vooruitgang van de werken niet in het gedrang te brengen.

 

Alvast bedankt.

 

07 mrt 2023

Hinder beter onder controle houden

 

Sinds enkele maanden zijn de riolerings- en wegenwerken in Scherendelle volop bezig. Omdat we begrijpen dat deze werken een zware belasting zijn voor de wijk, hebben we het verloop ervan geëvalueerd.

 

Hinder sneller aanpakken

 

Door de vettige ondergrond en de inzet van verschillende ploegen tegelijk is het niet eenvoudig de werf in goede staat te houden. We merken echter dat de toegankelijkheid van de woningen en de netheid van de werf beter kunnen en moeten. Daarom:

 • Gaan we de rijweg en de voetpaden meerdere keren per week borstelen.
 • Proberen we de werf netter achter te laten.
 • Zorgen we dat alle sleuven na de werkuren dicht zijn.

 

Spreek de mensen van de aannemer aan

 

Daarnaast gaan we meer aandacht besteden aan je comfort door de veilige doorgangen voor voetgangers duidelijker aan te geven. Ben je niet goed te been of voel je je onzeker? Spreek gerust de mensen van de aannemer aan. Ze helpen je graag om veilig op je bestemming te geraken.

 

Werfverkeer Tuindelle

 

Voor riolerings- en wegenwerken is veel grondtransport nodig. Het grondtransport kan alleen via de openbare weg in Tuindelle rijden. Op dagen dat er veel grond moet worden afgevoerd, rijden er regelmatig zware werfvoertuigen door de straat. Op andere dagen is dit (veel) minder. De bestuurders moeten altijd de snelheidslimiet respecteren. We spreken hen daar regelmatig op aan.

 

Vragen of meldingen

 

Vragen over het verloop van de werf? Opmerkingen? Een onveilige toestand gezien? Blijf er niet mee zitten en laat het ons weten:

 • Werfleider aannemer Viabuild
  Yves Bruggen
  Tel. 0475 69 29 07
 • Contactcenter Aquafin
  Tel. 03 450 45 45
  contact@aquafin.be

 

Zij zijn je eerste aanspreekpunten.

 

02 mrt 2023

Volgende week boordstenen in de Decatstraat

 

Volgende week worden in de Decatstraat langs beide zijden de boordstenen geplaatst. Het merendeel wordt ter plaatse in beton gegoten. Dit gebeurt met een glijbekistingsmachine.

 

Momenteel weten we niet precies wanneer de boorden worden gegoten. Zodra we hier meer over weten, informeren we je daar over. De aannemer zal bewonersbrieven met concrete informatie in de bussen steken. De Vossestraat werken we verder af nadat in de Decatstraat asfalt ligt.

 

02 mrt 2023

Nog twee weken werk op kruispunt Scherendelle - Tuindelle

 

Nog tot het einde van de week van 6 maart werken we op het kruispunt Scherendelle - Tuindelle. De aannemer zal er onder meer een tijdelijke verbinding maken tussen de bestaande riolering en de nieuwe riolering. Ook moeten nog twee toezichtputten de grond in.

 

Hierdoor zal het bijna niet mogelijk zijn om te voet (of met de fiets) van Scherendelle naar de Decatstraat te gaan. Fietsers volgen de omleiding langs de Brusselsesteenweg en de Sint-Annastraat naar de Fr. Verbeekstraat (en omgekeerd).

 

Ontsluiting langs Liefkensstraat

 

Ondertussen voeren verschillende ploegen van de aannemer de huisaansluitingen uit van de woningen met de oneven huisnummers. Het kruispunt Scherendelle - Liefkensstraat werd afgedekt met steenslag. Daar kan je voorzichtig over om de wijk in en uit te rijden.

 

teaser
02 feb 2023

Kruispunt met Tuindelle onderbroken

 

Vanaf vrijdag 3 februari 2023 is het kruispunt Scherendelle-Liefkensstraat terug toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 

We gaan dan de werken uitvoeren aan het kruispunt Scherendelle-Tuindelle. Hiervoor worden het kruispunt en de toegang naar de garageboxen afgesloten. Vrijdag 3 februari om 7 uur gaan we op de ruimte voor de garageboxen enkele betonbuizen stapelen voor gebruik. 

Parkeer uw wagen tijdens de werkuren (7 - 16 uur) buiten de werkzone zodat we vlot kunnen werken. Alvast bedankt.

31 jan 2023

Vervolg huisaansluitingen in Scherendelle

 

In Scherendelle zet de aannemer vaart achter de huisaansluitingen. Daar zijn nu vier ploegen voor aan de slag. Op het kruispunt Tuindelle - Scherendelle leggen we rioleringsbuizen vanaf de pompput.

 

We begrijpen dat je door de werken aan de huisaansluitingen soms moeilijk door kan. Ondervind je moeilijkheden? Blijf daar niet mee lopen en geef de aannemer een seintje. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken. Alvast bedankt voor je begrip.

 

Houten palen

 

We kregen de vraag waarvoor de lange, houten palen worden gebruikt. Deze worden in de grond geschoven en dienen als fundering voor de rioolbuizen. Dit is een beproefde techniek die op veel andere plaatsen zijn deugdelijkheid al heeft bewezen.

 

teaser
31 jan 2023

Stand van zaken Decatstraat en Vossestraat

 

Momenteel lopen de werken een klein beetje achter op schema. Vooral in de Decatstraat en in de Vossestraat is het moeilijker werken dan voorzien. Zodra we duidelijkheid hebben over de start van de opbouw van de wegenis in de Decatstraat, informeren we je daarover.

 

Voor de bereikbaarheid leggen we eerst asfalt in de Decatstraat. Daarna beginnen de kasseiwerken in de Vossestraat.

 

24 jan 2023

Woensdag 25 januari werken op de kruispunten

 

Eind vorige week zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoofdriool in Scherendelle. Deze week hebben we 2 bouwputten gemaakt: 1 ter hoogte van Scherendelle - Tuindelle en 1 ter hoogte van Scherendelle – Liefkensstraat.

 

Op woensdag 25 januari plaatsen we betonconstructies in deze bouwputten. Rond 8 uur gebeurt dit op het kruispunt Scherendelle -Liefkensstraat. Op het kruispunt is er plaats genoeg, waardoor de opstelling normaal geen hinder voor omwonenden zal teweeg brengen.

 

Scherendelle - Tuindelle 2 uur onderbroken

 

Voor de plaatsing van de betonconstructie ter hoogte van het kruispunt Scherendelle – Tuindelle wordt de rijbaan gedurende 2 uur afgesloten omdat er geen ruimte zal zijn voor doorgang met een voertuig. Ik schat dat de plaatsing hier van 9 tot 11 uur zal zijn. Na de spits dus.

 

De volgende dagen is het kruispunt Scherendelle - Liefkensstraat terug toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

 

Parkeer uw wagen tijdens de werkuren (van 7 tot 16 uur) buiten de werkzone zodat we de werken vlot kunnen uitvoeren.

 

Wij verontschuldigen ons voor het tijdelijke ongemak. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

17 jan 2023

Regeling schoolbus

 

Vanaf maandag 30 januari worden de kinderen die de schoolbus nemen, opgehaald en afgezet aan het kruispunt Tuindelle - Reeborredelleweg. Momenteel kunnen we nog niet zeggen hoe lang deze regeling zal duren. Dit is afhankelijk van de voortgang van de werken. We informeren je wanneer de schoolbus zijn normale route kan hervatten.

 

De scholen zijn hierover ook ingelicht.

 

17 jan 2023

Werken op de kruispunten van Scherendelle

 

In de week van 23 januari werken we ter hoogte van de kruispunten Scherendelle - Tuindelle en Scherendelle - Liefkensstraat. Hier worden grote, betonnen toezichtputten geplaatst.

 

Op het kruispunt met Tuindelle gebeurt dit in de hoek, ter hoogte van de zandweg naar de Vossestraat. Het kruispunt wordt afgesloten voor de tijd die nodig is om de toezichtput af te laden. Daarvoor en daarna kan je voorzichtig voorbijrijden.

 

Voordat deze werken starten, zal de aannemer je nog op de hoogte brengen via een infobrief.

 

Fietsers en voetgangers opgelet

 

Terwijl we aan de toezichtput werken, kunnen fietsers en voetgangers geen gebruik maken van de zandweg naar de Vossestraat. Dit omwille van de veiligheid van iedereen. Fietsers volgen de omleiding via Tuindelle naar de Brusselsesteenweg.

 

Wanneer de toezichtput aan de Liefkensstraat wordt geplaatst, kan je de wijk in- en uitrijden langs Tuindelle.

 

17 jan 2023

Aannemer maakt huisaansluitingen in Scherendelle

 

Terwijl de aannemer in de Decatstraat nog riolering aanlegt, is hij in Scherendelle begonnen met de huisaansluitingen langs de onpare huisnummers. Het is de bedoeling dat volgende week met drie ploegen huisaansluitingen worden gemaakt. Deze ploegen werken van Tuindelle in de richting van de Liefkensstraat.

 

Tijdens deze werken blijft de straat open voor plaatselijk verkeer. Door het werfverkeer zal je af en toe moeilijk door kunnen. Oefen dan even geduld. De werklui laten je voorbij zodra het veilig kan. Alvast bedankt.

 

02 jan 2023

Aannemer hervat op 9 januari

 

Momenteel is de aannemer nog met vakantie. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan hervat hij op maandag 9 januari 2023 de rioleringswerken in de Decatstraat en in de Vossestraat.

 

Plannning Scherendelle

 

Nog op maandag 9 januari begint de aannemer in Scherendelle met de huisaansluitingen van de onpare huisnummers. Hij werkt van Tuindelle in de richting van de Liefkensstraat. Die week kan je nog zowel langs Tuindelle als langs de Liefkensstraat aan- en afrijden.

 

Op maandag 16 januari wil de aannemer starten met de rioleringswerken in Scherendelle. Dit is een week vroeger dan voorzien. Eerst gaat het kruispunt Scherendelle - Tuindelle op de schop. Je kan de wijk in- en uitrijden langs de Liefkensstraat. Meer info volgt later nog.

 

Woon je in de werkzone? Parkeer je auto tussen 7 en 16 uur ergens anders.

 

Opgelet: riolerings- en wegenwerken zijn weergevoelig. Bv. bij felle regen of vrieskou kunnen we niet werken. De planning wordt dan aangepast.

 

01 dec 2022

Planning tot en met de kerstvakantie

 

Van vrijdagavond 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 heeft de aannemer kerstvakantie. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

 

Waar staan we vandaag en wat staat er nog te gebeuren?

 

 • In de Decatstraat ligt tussen de Vossestraat en Hengstenberg de hoofdriool en de onderfundering van de rijweg.
 • Tussen de Vossestraat en de Fr. Verbeekstraat leggen we voor de kerstvakantie de hoofdriool en de fundering van de rijweg.
 • In de Vossestraat en de Decatstraat tussen de Vossestraat en de Fr. Verbeekstraat voert de aannemer de huisaansluitingen uit op de nieuwe riool.
 • Om tijd te winnen zal de aannemer nog voor de kerstvakantie ook in Scherendelle huisaansluitingen maken. Meer concrete informatie over welke huizen het gaat en wanneer precies volgt zo snel mogelijk.

 

Na de vakantie

 

Tijdens de kerstvakantie ligt in de Decatstraat en de Vossestraat een laag fundering waar je stapvoets over kan rijden.

 

Vanaf maandag 9 januari 2023 leggen we eerst een stukje riolering in de Vossestraat en begint de opbouw van de wegenis. Hiervoor worden eerst de boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Vervolgens komt de fundering en de verschillende lagen asfalt.

 

In de week van 23 januari start de aanleg van de riolering in Scherendelle. Meer info volgt nog.

 

15 nov 2022

Buizen liggen bijna in deel Decatstraat

 

De rioleringswerken in de Decatstraat verlopen momenteel iets trager dan voorzien. Tegen vrijdag 18 november liggen de rioolbuizen in het stuk tussen de Vossestraat en Hengstenberg.

 

Tegen donderdag 24 november plaatst de aannemer de bemaling vanaf de Frans Verbeekstraat, dit over een afstand van ongeveer 60 meter. Dit is nodig om het grondwaterpeil te verlagen zodat de rioolbuizen in een droge sleuf kunnen worden geplaatst.

 

De aanleg van de boordstenen in de Decatstraat staat voorlopig nog op de planning voor de week van 19 december. Dit is de laatste werkweek voor de kerstvakantie. Het is echter weinig waarschijnlijk dat we zover geraken.

 

Tijdens de kerstvakantie ligt in de Decatstraat een steenslagpakket zodat de woningen met de auto bereikbaar zijn. Wees voorzichtig en rijd stapvoets over de steenslag.

 

Rioleringswerken Scherendelle na Nieuwjaar

 

Na de kerstvakantie, vanaf 9 januari 2023, werkt de aannemer de bovenbouw in de Decatstraat af. Ook de rioleringswerken in Scherendelle zullen dan beginnen. Wanneer precies is momenteel nog niet duidelijk. Zodra we een concrete startdatum kennen, verneem je dit langs deze weg.

 

03 nov 2022

Veilige omleiding voorzien voor fietsers

 

Door de riolerings- en wegenwerken in de Decatstraat en de Vossestraat kunnen fietsers niet via Scherendelle en Tuindelle naar de Brusselsesteenweg. Ook in omgekeerde richting, naar de Frans Verbeekstraat, is het traject voor fietsers onderbroken.

 

Daarom voorzien we voor fietsers een omleiding via de Terspautlosweg en de Sint-Annastraat.

 

 • Fiets je tussen de Frans Verbeekstraat en de Brusselsesteenweg? Respecteer de signalisatie en volg de omleiding.
 • Moet je niet op de werf zijn, blijf er dan weg voor je eigen veiligheid.
 • Kan het niet anders, omdat je er woont bijvoorbeeld? Stap altijd van je fiets, ga te voet verder en volg deze veiligheidsrichtlijnen.

 

11 okt 2022

Nutsbedrijven leggen nieuwe leidingen in Scherendelle

 

De nutsbedrijven vernieuwen momenteel hun leidingen in Scherendelle. De volgende 2 tot 3 weken leggen ze nieuwe leidingen aan. Daarna sluiten ze de woningen aan op de nieuwe leidingen. Dit duurt ongeveer 2 maanden.

 

Heb je een onderbreking van elektriciteit, gas, drinkwater of internet/tv? Neem dan contact met het betrokken nutsbedrijf.

 

Start aanleg riolering

 

Wanneer de rioleringswerken in Scherendelle starten, hangt af van het verloop van de werken in de Decatstraat en de Vossestraat. Riolerings- en wegenwerken zijn immers afhankelijk van het weer en ook andere onvoorziene gebeurtenissen kunnen de werken vertragen. Bv. bij slecht weer (vrieskou, aanhoudende regen) kan de aannemer niet werken.

 

Vermoedelijk beginnen we eind december 2022 of begin januari 2023 in Scherendelle. Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, informeren we je daar natuurlijk verder over.

 

teaser
11 okt 2022

Overzicht rioleringswerken in Decatstraat

 

Omdat verschillende medewerkers van de aannemer ziek zijn, wordt er deze week geen riolering meer gelegd in de Decatstraat.

 

De werken zijn ondertussen opgeschoven tot iets voorbij huisnummer 12. Zo gaat het verder richting Hengstenberg. Daarna komt het stuk van de Decatstraat tussen de Fr. Verbeekstraat en de Vossestraat aan de beurt, gevolgd door de Vossestraat tot en met huisnummer 36.

 

 

teaser
04 okt 2022

Vanaf 10 oktober nutswerken in Scherendelle

 

Maandag 10 oktober starten de nutsbedrijven (Fluvius, De Watergroep, Proximus en Telenet) met de aanpassing van hun netten in de wijk Scherendelle. We verwachten dat de nutswerken ongeveer 3 weken zullen duren.

 

Heb je een onderbreking van elektriciteit, gas, drinkwater of internet/tv? Neem dan contact met het betrokken nutsbedrijf.

04 okt 2022

Rioleringswerken in Decatstraat gestart

 

Sinds maandag leggen we de riolering in de Decatstraat. We werken richting Hengstenberg. Dit zal ongeveer 3 weken duren.

 

Daarna voeren we de rioleringswerken uit in het deel van de Decatstraat tussen de Fr. Verbeekstraat en de Vossestraat.

 

08 sep 2022

Start der werken op 22 september

 

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden moeten we start van de werken verschuiven naar 22 september. Die dag breken we het asfalt op in de volledige Decatstraat. De rijweg blijft bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

 

Op 23 september leggen we de betonnen buizen klaar die we gaan gebruiken om de riolering aan te leggen. De eigenlijke rioleringswerken starten op 26 september op het kruispunt van de Frans Verbeeckstraat en de Decatstraat.

 

We leggen de riolering aan in een vooruitschrijdende sleuf: we breken ongeveer 50 lopende meter op, waarna we de riolering in die sleuf aanleggen, aan ongeveer 30 meter per dag. Daarna leggen we de sleuf terug dicht en breken we de volgende 50 meter op. Op die manier houden we de woningen maximaal bereikbaar. Op het moment dat we de riolering voor je deur aanleggen is je woning onbereikbaar met de wagen.

27 jul 2022

Infomarkt op donderdag 25 augustus

 

Vanaf 5 september starten de riolerings- en wegenwerken in de Decatstraat, de Vossestraat en Scherendelle. De gemeente Overijse en Aquafin leggen een gescheiden rioolstelsel aan, waarna de straten worden heraangelegd. De gemeente Overijse maakt van de gelegenheid gebruik om de toegangen naar de woningen in Scherendelle te vernieuwen.

 

We nodigen u graag uit op een infomarkt. De projectteams van Aquafin, de gemeente Overijse, schepen van Publieke Ruimte Sven Willekens en schepen van Mobiliteit, Duurzaamheid en Klimaat Peter Lombaert staan dan voor u klaar. Ze lichten het project persoonlijk toe en antwoorden op uw vragen.

 

Wanneer 

Donderdag 25 augustus 2022 van 17.00 tot 19.00 uur

 

Waar

Op het grasveld op de hoek Scherendelle en Liefkensstraat

 

Laat weten wanneer u komt

We voorzien 4 tijdsblokken van telkens 30 minuten.

 • 17.00 tot 17.30 uur
 • 17.30 tot 18.00 uur
 • 18.00 tot 18.30 uur
 • 18.30 tot 19.00 uur

 

Mis niets van de info. Bevestig nu uw aanwezigheid.

 

Tot binnenkort.