Gezuiverd water als alternatieve waterbron

Je kan Aquafin ook aanspreken om gezuiverd afvalwater te hergebruiken voor landbouw-, tuinier- of andere doeleinden.

Bevochtiging van compost met gezuiverd afvalwater is bijvoorbeeld perfect mogelijk.

Bevochtiging van compost met gezuiverd afvalwater