Influent

Het influent is het afvalwater dat langs het verzamelriool of de collector in een rioolwaterzuiveringsinstallatie terechtkomt om gezuiverd te worden. Het gezuiverde afvalwater wordt effluent genoemd.